Digitala aktiviteter

Digitalt föredrag

Från Hylands hörna till Facebook, Lars Ströman, 10 februari.
Läs mer om föredraget och praktiska detaljer under rubrik “Föredrag”.
Anmälan till FU som vanligt. Mer information kommer med kallelsen.
_ _ _

Digital fackbokcirkel

Läsecirkel facklitteratur, cirkelledare Ulf Jorner, 15/2, 22/3, 26/4, 24/5 .
Läs mer om cirkeln och de praktiska detaljerna under rubrik “Cirklar, litteratur”.
Anmälan till FU som vanligt. Mer information kommer med kallelsen.
_ _ _

Digital läsecirkel

I väntan på att pandemin ska klinga av, inledde Senioruniversitetet ett försök i januari med en digital läsecirkel. Är intresset stort kan den eventuellt följas av flera. För att kunna vara med krävs internet samt en dator med mikrofon och kamera.

Vid första träffen i januari beslutades hur ofta och när vi ska träffas i fortsättningen. Senare tillkomna kan ringa kontaktpersonen för att få datum för kommande tillfällen och vilka böcker som valts.

Datum: 11 januari var första tillfälle, men fler deltagare kan ansluta senare
Tid: kl 14.00
Cirkelledare: Carin Melin och Klas Göransson
Kostnad: kostnadsfritt
Deltagare: max 8 personer
Anmälan snarast via e-post till carinmelin@gmail.com
Information: Carin Melin, 0705-83 87 06