Kalendarium

Översikt över aktiviteterna

Första anmälningsdag: 20 december kl. 09.00.

Januari

9    Läsecirkel tisdag, start
10  Månadsmöte, Henrik Berggren: Dag
  Hammarskjöld
12  Läsecirkel fredag, start
16  Konst:
  Det allra senaste – och därefter, start
17  Läsecirkel onsdag, start
18  Konst: fjärde världens konst, start
18  Tittarcirkel, start
22  Filmentusiasterna, Roxy, start
23  Konst: konst som motståndshandling, start
25  Konst: arkitekturen i Örebro och världen, start
29  Skrivarkurs, Inger Lundin, start

Februari

7    Månadsmöte, Nina Burton: Erasmus
8    Musikcirkel, start
14  Kafé 1, Dan Danielsson: Afrika vårt ursprung

Mars

7    Månadsmöte, Astrid Ohlsén: Ernest Thiel
14  Kafé 2, Per Wirtén: Är vi framme snart?

April

4    Månadsmöte, Ingemar Söderström: Olaus Petri. ÅRSMÖTE
11  Kafé 3, Håkan Henriksson: Riksarkivet
24 Kafé 4, Lars Edenskär: hur tänkte man och hur blev det?
25 Bussutflykt, Thielska Galleriet, Stockholm. Bindande anmälan senast 26 mars
  till Åke Jöneby

Maj

2    Månadsmöte, Lars Lönnroth: spåret från det vilda Germanien
15  Utflykt: guidning i stadsparken
24 Bussutflykt: Ellen Keys Strand. Bindande anmälan senast 30 april till Åke Jöneby
31  Utflykt: Garphyttans nationalpark


Anmälan: på hemsidan www.folkuniversitetet.se/orebro/osu eller ring 019-760 32 30.
Ingen anmälan krävs till månadsmöten.
Bussutflykter: anmälan till Åke Jöneby, ake.joneby@telia.com.