Kontakt

Örebro Senioruniversitet
c/o Folkuniversitetet, Drottninggatan 38, 702 22 Örebro
E-post: orebrosenioruniversitet@gmail.com
Lokaler för studiecirklar: Folkuniversitetet, Drottninggatan 38, eller annan lokal enligt beskrivning vid respektive aktivitet.

Nya medlemmar anmäler sig till Åke Jöneby, ake.joneby@telia.com eller 0705-69 97 99 och får sedan faktura till medlemsavgiften.

Kontaktvägar vid anmälan

Anmälan till föredrag, utflykter och cirklar sker på hemsidan www.folkuniversitetet.se/orebro/osu.
Om du inte har möjlighet till det, ring 019-760 32 30, kontoret öppnar kl 9.00.
Frågor om aktiviteterna: se angiven kontaktperson vid respektive aktivitet.

Kontrollera i beskrivningen av respektive aktivitet hur anmälan ska ske. Anmälan till månadsmöte behövs vanligen inte.

Kontakt i särskilda frågor

Ändrad adress eller e-postadress anmäls till:
Åke Jöneby, ake.joneby@telia.com eller 0705-69 97 99.
Frågor om medlemskap: Åke Jöneby, ake.joneby@telia.com eller 0705-69 97 99.
Frågor om aktiviteter: se kontaktperson vid respektive aktivitet.
Frågor om fakturor: Folkuniversitetet, 019-760 32 30.

Kontakt – styrelsen

Roland Gustafson, ordförande, 0707-33 12 36, gustafson.roland@gmail.com
Ingeborg Rydin, vice ordförande, 0703-97 77 32, Ingeborg.rydin@telia.com
Carin Melin, sekreterare, 0705-83 87 06, carinmelin@gmail.com
Ulf Jorner, 0706-61 66 55, ulf.jorner@gmail.com
Åke Olofsson, 0706-36 60 55, mnoab@telia.com
Gunnel Sunesson, suppleant, 019-14 26 53, gunnel.sunesson@telia.com
Klas Göransson, suppleant, 0702-18 02 04, klasgoransson2@gmail.com

Adjungerad kassör: Klas Wiklund, 0705-36 08 40, klas@wiklund-orebro.se

Kontakt – programkommitté

Ulf Jorner, ordförande, 0706-61 66 55, ulf.jorner@gmail.com
Synnöve Borup, 0703-02 25 72, synnove.borup@gmail.com
Lars Friman, 0761-88 12 34, lars.e.friman@gmail.com
Åke Jöneby, 0705-69 97 99, ake.joneby@telia.com
Bengt Löfstrand, 0703-44 93 33, bengt.lofstrand@telia.com
Ulla Munkhammar, 0705-98 93 61, ulla.munkhammar@gmail.com
Åke Olofsson, 0706-36 60 55, mnoab@telia.com
Gudrun Sverker, 0730-37 81 48, gudrun.sverker@gmail.com