Verksamhetsnotiser

Senioruniversitetet och coronapandemin

Styrelsebeslut 2020-09-03

Återstoden av programmet hösten 2020 ställs in pga. risker i samband med coronapandemin, dvs även aktiviteterna under oktober, november och december.

Styrelsebeslut 2020-08-05

Programpunkterna under augusti och september 2020 ställs in pga. risker i samband med coronapandemin. I början av september ska nytt beslut tas om aktiviteter kan genomföras från 1 oktober.

Tidigaste datum för anmälan om deltagande i aktiviteter ändras till 9 september 2020.

Årsmötet kommer att genomföras i digital form den 2 september 2020. Information om hur det ska gå till kommer att publiceras på hemsidan.

_ _ _ _ _

2020-06-22 Information i programkatalogen och hemsidan

Under våren 2020 ställdes flera aktiviteter in. Några av dem lyckades vi skjuta fram så de finns med i höstprogrammet, t ex föredragen om Närkes fågelvärld och om Selma Lagerlöf. Vissa cirklar har lagt in en extra träff under hösten utan extra kostnad, som viss kompensation för vad deltagare gått miste om. Det har inte varit möjligt för andra cirklar eftersom höstterminen är kort.

För de flyttade aktiviteterna gäller: de som deltagit/varit anmälda under våren har förtur till aktiviteten, vilket framgår av aktivitetspresentationen. Där finns också datum för förtursbokning. Efter det datumet fyller vi på med övriga anmälda enligt “först till kvarn”.

Aktiviteterna från maj försöker vi genomföra våren 2021, liksom besök hos landshövdingen och utflykten i Närke. Information kommer i katalogen för våren 2021. För dem gäller inte förtur, utan anmälan på vanligt sätt.

Vi kommer att följa myndigheternas rekommendationer, vilket ev. kan innebära att något behöver ställas in. Med den osäkerheten är det mycket viktigt att alla går in på hemsidan www.orebrosu.se för att hålla sig uppdaterade. Anmäl dig som vanligt, men håll noggrann uppsikt på hemsidan. Där kommer all information om inställda/uppskjutna aktiviteter att finnas.
Viktigt är också att vi har e-postadresser till alla som har. Sänd den omgående till epost.bengt@telia.com.

Vad händer med vårens inställda aktiviteter?

Månadsmöte april, Selma Lagerlöf
Kommer som föredrag utan avgift 23 sept. Anmälan.

Månadsmöte maj, Vi behöver bin
Planeras till våren 2021.

Film Roxy
De två tillfällen som återstår ges i höst för deltagare från våren 2020. Ingen ny anmälan och ingen ny cirkel i höst.

Tittarcirkel
Ny cirkel i höst, ny anmälan.

Läsecirkel ti+on+fr
Nya cirklar i höst, ny anmälan.

Läsecirkel facklitteratur
Ny cirkel i höst med ytterligare ett tillfälle. Ny anmälan men förtur för antagna i våras vid anmälan senast 24 aug.

Konst, Nordisk samtida konst
Ett tillfälle återstår för deltagare från våren. Det blir 1/9 kl 10.00 – 12.00. Lokal: Örebro Konstskola, Nya ateljén, Beväringsgatan 13. Ingen anmälan.
Ny konstkurs, den problematiska realismen, i höst. Anmälan som vanligt.

Konst, Konstens utkanter
Två tillfällen återstår för deltagare från våren. Det blir 18/8 och 25/8 kl 10.00 – 12.00. Lokal: Örebro Konstskola, Nya ateljén, Beväringsgatan 13. Ingen anmälan.
Ny konstkurs, manligt och kvinnligt, i höst. Anmälan som vanligt.

Jazz
Ett tillfälle återstår för deltagare från våren. Det blir 25/11 kl 14.00 – 16.00. Lokal: Betelkyrkan, Köpmangatan 19. Ingen anmälan.
Ny jazzcirkel i höst. Anmälan som vanligt.

Närkes fågelvärld
Kommer i höst, 26/11. Ny anmälan men förtur för antagna i våras vid anmälan senast 1/10.

Musikskapande i en föränderlig värld
Planeras till våren 2021.

Landshövdingen visar Örebro slott
Planeras till våren 2021.

Resa, heldagstur i Närke
Planeras till våren 2021.

Resa, Tåkern och Rökstenen
Planeras till våren 2021.

_ _ _ _ _

Senioruniversitetets inställda aktiviteter våren 2020

Styrelsebeslut 2020-04-07

Ingen del av erlagd anmälningsavgift för de återkommande aktiviteter som hunnit påbörjas före nedstängningen betalas tillbaka. Det gäller även medlemsavgiften för 2020.
Frågan om eventuell kompensation för uteblivna aktiviteter kan komma att beslutas under hösten.

_ _ _ _ _

Styrelsebeslut 2020-03-27

Tre beslut togs 27 mars om programmet i maj, årsmötet och Selma Lagerlöf-föreläsningen:

1.
Hela programmet för maj månad 2020 ställs in.

2.
Årsmötet, som tidigare ställdes in, genomförs i anslutning till vårt första månadsmöte under hösten, dvs den 2 september 2020 (i Frälsningsarméns lokal).

3.
Anna-Karin Palm ger sin föreläsning om Selma Lagerlöf den 23 september 2020 (Frälsningsarméns lokal) och föreläsningen är gratis för våra medlemmar. Kaffe betalar deltagarna själva.
_ _ _ _ _

Styrelsebeslut 2020-03-15 och 2020-03-19

Örebro Senioruniversitets styrelse beslutade 15 mars 2020 att med omedelbar verkan ställa in alla aktiviteter, även årsmötet. Beslutet gäller från och med måndagen den 16 mars 2020 till och med april månads utgång. Orsaken är att försöka minska risken för smittspridning.

Vi kommer att pröva möjligheten att genomföra inställda aktiviteter under hösten istället. Nytt beslut, som gäller maj månads planerade aktiviteter, kommer att tas av styrelsen senast den 15 april 2020.

Om du har allmänna frågor, vänd dig till aktivitetens kontaktperson. Under rubrik ”Om oss” finns telefonnummer till programkommittén och styrelsen.

Styrelsen tog den 19 mars ställning för dessa tre punkter.

  1. Månadsmötet om Selma Lagerlöf skjuts om möjligt till hösten. Det genomförs som ett vanligt föredrag, men i Frälsningsarméns lokal. Det annonseras på vanligt vis i höstkatalogen. Om även månadsmötet i maj ställs in, så kan en liknande lösning bli aktuell även här.
  2. Utflykterna till slottet och i Närke flyttas om möjligt till hösten. De annonseras på vanligt vis i höstkatalogen. De som redan är anmälda erbjuds förtur till platserna, men behöver anmäla sig på nytt. Om även utflykterna i maj ställs in, kan de behandlas på samma sätt.
  3. Berörda cirklar kan lägga till en gång på höstschemat utan att kostnaden höjs. Beslut om detta fattas av varje cirkelledare för sig. Ev. utökningar presenteras i höstprogrammet. Om en cirkel på detta sätt utökas, kan medlemmarna i den erbjudas förtur.

Senaste ändring på sidan: 2020-04-17