Verksamhetsnotiser

Senioruniversitetets inställda aktiviteter våren 2020

Styrelsebeslut 2020-04-07

Ingen del av erlagd anmälningsavgift för de återkommande aktiviteter som hunnit påbörjas före nedstängningen betalas tillbaka. Det gäller även medlemsavgiften för 2020.
Frågan om eventuell kompensation för uteblivna aktiviteter kan komma att beslutas under hösten.

_ _ _ _ _

Styrelsebeslut 2020-03-27

Tre beslut togs 27 mars om programmet i maj, årsmötet och Selma Lagerlöf-föreläsningen:

1.
Hela programmet för maj månad 2020 ställs in.

2.
Årsmötet, som tidigare ställdes in, genomförs i anslutning till vårt första månadsmöte under hösten, dvs den 2 september 2020 (i Frälsningsarméns lokal).

3.
Anna-Karin Palm ger sin föreläsning om Selma Lagerlöf den 23 september 2020 (Frälsningsarméns lokal) och föreläsningen är gratis för våra medlemmar. Kaffe betalar deltagarna själva.
_ _ _ _ _

Styrelsebeslut 2020-03-15 och 2020-03-19

Örebro Senioruniversitets styrelse beslutade 15 mars 2020 att med omedelbar verkan ställa in alla aktiviteter, även årsmötet. Beslutet gäller från och med måndagen den 16 mars 2020 till och med april månads utgång. Orsaken är att försöka minska risken för smittspridning.

Vi kommer att pröva möjligheten att genomföra inställda aktiviteter under hösten istället. Nytt beslut, som gäller maj månads planerade aktiviteter, kommer att tas av styrelsen senast den 15 april 2020.

Om du har allmänna frågor, vänd dig till aktivitetens kontaktperson. Under rubrik ”Om oss” finns telefonnummer till programkommittén och styrelsen.

Styrelsen tog den 19 mars ställning för dessa tre punkter.

  1. Månadsmötet om Selma Lagerlöf skjuts om möjligt till hösten. Det genomförs som ett vanligt föredrag, men i Frälsningsarméns lokal. Det annonseras på vanligt vis i höstkatalogen. Om även månadsmötet i maj ställs in, så kan en liknande lösning bli aktuell även här.
  2. Utflykterna till slottet och i Närke flyttas om möjligt till hösten. De annonseras på vanligt vis i höstkatalogen. De som redan är anmälda erbjuds förtur till platserna, men behöver anmäla sig på nytt. Om även utflykterna i maj ställs in, kan de behandlas på samma sätt.
  3. Berörda cirklar kan lägga till en gång på höstschemat utan att kostnaden höjs. Beslut om detta fattas av varje cirkelledare för sig. Ev. utökningar presenteras i höstprogrammet. Om en cirkel på detta sätt utökas, kan medlemmarna i den erbjudas förtur.

Senaste ändring på sidan: 2020-04-17