Program

I varje terminsprogram ingår studiecirklar, månadsmöten med föredrag och utflykter. Välkommen att delta!

För att delta i de olika programpunkterna behöver du bli medlem. Se rubriken medlemskap.

Här kan du från mitten av juni ta del av program för hösten 2017. Det kommer då att finnas som underrubriker till ”program”, i den svarta menyraden ovan. Första anmälningsdag är den 1 augusti kl. 08.00 – plats ges i turordning efter anmälan.

Månadsmöten

Terminens månadsmöten hålls i Vasakyrkan kl. 14.00. Vid ingången betalas en avgift för entré och fika. Uppgifter om avgift, datum och innehåll i de olika mötena finns på underrubrik månadsmöten. Ingen anmälan behöver göras.

Studiecirklar, föredrag, utflykter

Vi har cirklar i olika ämnen, t.ex. litteratur, film, konst, arkitektur och natur. Caféforum fortsätter med flera träffar i Vasakyrkan, med föreläsning, kaffe och bröd. Ta del av hela utbudet – se underrubrikerna till ”program”.

Har du frågor?

Frågor om aktiviteter: se kontaktperson vid respektive aktivitet.
Frågor om bussutflykter: Åke Jöneby, ake.joneby@telia.com eller 0705-69 97 99.
Frågor om fakturor: Folkuniversitetet, 019-760 32 30.
Frågor om medlemskap: Åke Jöneby, ake.joneby@telia.com eller 0705-69 97 99.