Kaféforum

Föreläsningar och samtal vid fyra tillfällen

Lokal: Vasakyrkan.
Kostnad: 100 kr per tillfälle inkl. kaffe med dopp. Faktura och kallelse kommer från Folkuniversitetet.
Anmälan:
Till varje kaféforum-tillfälle görs separat anmälan på hemsidan www.folkuniversitetet.se/orebro/osu,
eller ring 019-760 32 30.
Antal deltagare: minst 20 per tillfälle.
Mer information: vänd dig till respektive kontaktperson, se nedanstående text.

Afrika vårt ursprung – något om hur den moderna människan befolkade vår planet

Onsdagen den 14 febr kl. 14.00 – 16.00

Dan Danielsson, professor emeritus

Charles Darwins epokgörande bok Om arters ursprung 1859 mottogs av det dåtida vetenskapssamhället med enorm entusiasm, sålde slut första utgivningsdagen och blev den evolutionära biologins ”bibel”. Arkeologiska och paleontologiska fynd i kombination med kol-14 och andra radiometriska bestämningsmetoder kom att bekräfta teorierna. Vad gäller vår egen art – Homo sapiens – har modern molekylärgenetisk teknologi visat att Afrika är vårt ursprung.

Hur Homo sapiens – den moderna människan – på förhållandevis kort tid har lyckats befolka vår planet, kommer att diskuteras.

Anmälan: se ovan.
Kontaktperson: Ulf Jorner, 0706-61 66 55 eller ulf.jorner@gmail.com
_ _ _

Är vi framme snart? – Med tåg genom EU

Onsdagen den 14 mars kl. 14.00 – 16.00

Per Wirtén, författare och frilansskribent, som skriver för bland andra Dagens Arena och kultursidorna i Expressen och Sydsvenskan. Han var en av grundarna till tidskriften Arena, där han också varit chefredaktör.

I boken Är vi framme snart? reser Per Wirtén med tåg under tre veckor genom EU, från den fattigaste till den rikaste delen. Han har anslutit sig till drömmen om ett förenat Europa. Men vad är det som håller på att hända? Håller allt på att falla sönder? Han kommer att berätta om vad han upptäckte under sin resa – vad som hotar att slita isär Europa, men också hur nära en fungerande gemenskap vi faktiskt kommit.

Anmälan: se ovan.
Kontaktperson: Synnöve Borup, 0703-02 25 72 eller synnove.borup@gmail.com.
_ _ _

När riksarkivet höll på att gå under i Hjälmaren

Onsdagen den 11 april kl. 14.00 – 16.00

Håkan Henriksson, Arkivcentrum, Örebro: ”Läcka kommer på farkosten” – när Riksarkivet höll på att gå under i Hjälmaren.

Endast en gång under Riksarkivets 400-åriga historia har man beslutat om en evakuering från Stockholm. Det var under sommaren 1713 som man i största hemlighet förde rikets allra viktigaste handlingar från Stockholm, via Mälaren och Hjälmaren, till Örebro slott. På vägen hände dock något som kunde ha fått ödesdigra följder för svensk historiebeskrivning!

Anmälan: se ovan.
Kontaktperson: Ulla Munkhammar, 0705-98 93 61 eller ulla.munkhammar@gmail.com.
_ _ _

Byggplaner för Örebro – hur tänkte man och hur blev det?

Tisdagen den 24 april kl. 14.00 – 16.00

Lars Edenskär, stadsarkitekt i Örebro 1980 – 2011.

Lars har en djup kunskap om de visioner och planer som styrde byggandet i Örebro från 1950-talet och om de planer som nu finns för Örebros fortsatta utveckling. Lars har också i flera år guidat oss på våra stadsrundturer, som så påtagligt visat hur Örebro sjuder av byggverksamhet. Han delar nu med sig av sitt stora kunnande och om framtida planering i Örebro.

Anmälan: se ovan.
Kontaktperson: Åke Jöneby, 0705-69 97 99 eller ake.joneby@telia.com.