Film

På grund av stort intresse träffas Filmentusiasterna till Bio Roxy, Olaigatan 19. Observera att du bara får anmäla dig till endera Filmentusiasterna eller Tittarcirkel.

Anmälan: www.folkuniversitetet.se/orebro/osu.
Om du inte har möjlighet till det, ring 019 – 760 32 30.
Faktura och kallelse kommer från Folkuniversitetet.

För information om filmcirklarna, kontakta Göran Olofsson, 019- 31 25 73 eller olofsson.g@gmail.com.

Filmentusiasterna, Roxy

Vi ser fem filmer tillsammans i den lilla salongen på Roxy, klassiker och andra som gjort avtryck i filmhistorien. Kort introduktion av någon deltagare och samtal efteråt.
Max. 30 deltagare.

Måndagar: 22/1, 12/2, 5/3, 26/3, 16/4
Tid: kl 14.00 – 17.00
Cirkelledare: Göran Olofsson, 019-31 25 73
Kostnad: 500 kr
Lokal: Bio Roxy, Olaigatan 19
Anmälan: se ovan

Tittarcirkel

Före träffarna ser vi en film på bio, som vi bestämt vid föregående sammankomst. Under träffarna delger vi varandra våra intryck och upplevelser och samtalar om detta. Max. 18 deltagare.

Torsdagar: 18/1, 1/2, 15/2, 1/3, 15/3, 5/4, 19/4
Tid:  kl. 14.00-15.45
Cirkelledare: Göran Olofsson, 019-31 25 73
Kostnad 200 kr
Lokal:  Folkuniversitetet, Drottninggatan 38
Anmälan: se ovan