Litteratur och skrivinspiration

Vi läser fem böcker som vi väljer vid första sammankomsten eller senare efter deltagarnas förslag. Under träffarna delger vi varandra våra intryck och upplevelser av böckerna och samtalar om det vi tagit fram om böckerna och författarna. För mer information, kontakta resp. cirkelledare.

Kostnad: 200 kr per läsecirkel. Faktura och kallelse kommer från Folkuniversi-tetet.
Deltagare: max. 14 per cirkel
Lokal: Folkuniversitetet, Drottninggatan 38
Anmälan: på hemsidan www.folkuniversitetet.se/orebro/osu, annars ring 019 – 760 32 30

Läsecirkel tisdagar

Datum: 5/9, 26/9, 17/10, 7/11, 28/11, 12/12
Tid: kl. 10.00-11.45
Cirkelledare: Anita Danielsson, 019-32 18 91

Läsecirkel onsdagar

Datum: 13/9, 27/9, 18/10, 8/11, 29/11, 13/12
Tid: kl. 10.00-11.45
Cirkelledare: Liv Sand, 019-23 43 25

Läsecirkel fredagar

Datum: 1/9, 22/9, 13/10, 3/11, 24/11, 15/12
Tid: kl. 10.00-11.45
Cirkelledare: Eva Sellin, 0703-12 40 06
_ _ _

Lust att skriva — inspiration

Måndagen den 6 november kl 13.30 – 16.30

Har du lust att skriva, men är osäker på om skrivandet är någonting för dig? Det finns ju så många andra som kan mycket mer och mycket bättre, kanske du tänker. Men du kan – du också!

Under hösten 2016 och våren 2017 har Inger Lundin hållit skrivarkurser på ÖSU. Deltagarna har varit entusiastiska och vi planerar nu en skrivarkurs för nya deltagare med fem tillfällen till våren 2018. Nu i höst erbjuder vi en inspirationsdag.

Inför skrivarkursen ”Lust att skriva”, som drar igång vårterminen 2018, öppnar Inger Lundin dörren på glänt till skrivandets redskapsbod. Genomgångar kring berättandets verktyg varvas med lustfyllda och korta skrivövningar som passar även dig som aldrig provat förr.

Cirkelledare:  Inger Lundin är i grunden journalist men har i mer än tjugo år jobbat som redaktör, förläggare och förlagschef på Libris förlag. Nu driver hon egen verksamhet som skribent, redaktör och  skrivarcoach.

Lokal: Folkuniversitetet, Drottninggatan 38
Kostnad: 250 kr. Faktura och kallelse kommer från Folkuniversitetet.
Deltagare:  minst 10 deltagare för att inspirationsdagen ska bli av, max 20.
Anmälan: på hemsidan www.folkuniversitetet.se/orebro/osu, annars ring 019 – 760 32 30

För mer information, kontakta:  Synnöve Borup, 0703-02 25 72 eller synnove.borup@gmail.com.