Månadsmöten

Senioruniversitetets månadsmöten med föredrag äger rum kl. 14.00 i Frälsningsarméns lokal, Kungsgatan 24. Observera att det är ny lokal för månadsmötena!

Fri entré för medlemmar. Möjlighet finns att köpa eftermiddagsfika. Ingen anmälan behövs.

Skebäck – en vandring då och nu i Skebäcks ”slum-” och hamnkvarter

Onsdagen den 5 september kl. 14.00

Berndt Eliasson visar ett bildspel om vad kartor, bilder och personer berättat – en resa i tid, från 1500-talet till dags datum, vad som skett här i Skebäck gällande bebyggelse, båttrafik, varvsverksamhet och befolkning.

_ _ _

Trädgårdens världar – en tidsresa genom trädgårdshistorien

Onsdagen den 3 oktober kl. 14.00

Elisabeth Svalin Gunnarsson, författare, fotograf och kulturvetare med särskilt intresse för trädgård, arkitektur, kyrkobyggnader, talekonst och allt brittiskt.

Trädgårdens historia är lång, lika lång som människans. Även när man odlade endast för att få föda har man njutit och glatts åt det växande och åt blommorna. Det finns det många bevis för. Den svenska trädgårdshistorien kan kanske kännas provinsiell – vårt klimat och vår natur kanske inte alltid lånar sig till den franska och italienska trädgårdens överflöd eller de engelska gräsmattornas smaragdgröna perfektion. Men det finns många intressanta och överraskande sammanträffanden – t.ex. likheten mellan den svenska och den kinesiska trädgården.

Under föredraget tar Elisabeth upp trädgårdshistorien utifrån det svenska och europeiska perspektivet men med utblickar till bl.a. Asien och Sydamerika. Hon tar också upp en gnutta växthistoria och politik – båda viktiga delar av vår trädgårdshistoria.

Detta månadsmöte föregås av tre andra aktiviteter med Tema: Trädgård:  

28 aug   – Utflykt till Wijs trädgårdar i Ockelbo (läs mer under rubrik Trädgård)
11 sept   – Utflykt till Karlslunds herrgårds trädgårdar (läs mer under rubrik Trädgård)
18 sept  – Föreläsning, Park och grönytor i den växande staden (läs mer under rubrik Trädgård)

_ _ _

Det okända Kina

Onsdagen den 7 november kl. 14.00

Lars Ellström har ägnat större delen av sitt liv åt Kina. Slutet av kulturrevolutionen upplevde han som forskarstudent vid Fudanuniversitetet i Shanghai. Lars var kulturattaché vid Sveriges ambassad i Peking. År 1982 öppnade han det första nordiska bankkontoret i Kina och har därefter arbetat inom banksektorn och som affärskonsult i Peking.

Den femtonde mars 2009 började Lars Ellström vandra västerut från tunnelbanestationen Pingguoyuan i Peking. Siktet var inställt på Kashgar, nästan 500 mil bort i Centralasien, inte därför att han ville just dit utan därför att han ville se hur det såg ut längs vägen, i byarna, städerna och på landsbygden, framför allt hur folk därute hade det, vad de tänkte och hoppades på.

Det var en upptäcksfärd. Efter ett liv i och med Kina sedan slutet av 1960-talet som student, diplomat och bankman ville han lära känna det verkliga Kina, åtminstone i den meningen att det är där de flesta kineser lever eller har sina rötter. Det var inte en obekant värld för honom, men ju längre bort från Peking han kom var det alltmera som blev överraskande eller svårbegripligt: ett okänt Kina.

Han har redovisat sina intryck och reflektioner från vandringen i boken Vägen till Kashgar. Men han kunde inte sätta punkt där. Det var så många frågetecken som måste elimineras eller rätas ut så han har fortsatt att vandra, nu genom att ”gräva efter de kinesiska rötterna” i skrifter och dokument.

I sitt föredrag kommer Lars att berätta om det han lärde sig på vägen mot Kashgar och om det han nu finner i grävandet efter de kinesiska rötterna. Det blir en berättelse om ett för de flesta till stor del okänt Kina.

Detta månadsmöte följs upp med ett föredrag/frågor/diskussion den 21 november:

Tema: Kina – då, nu och imorgon

_ _ _

Svenska Kammarorkestern

Onsdagen den 5 december kl. 14.00.

Kjell Nytting

Hur kunde Svenska Kammarorkestern, helt nybildad av lokala musiker, på mindre än 10 år nå en nivå där orkestern bjuds in att spela på Proms i London och andra stora scener?

Kjell Nytting berättar om vad som hände utifrån sitt perspektiv som musiker i orkestern