Månadsmöten

Senioruniversitetets månadsmöten med föredrag äger rum i Frälsningsarmén, Kungsgatan 24, normalt första onsdagen i varje månad kl. 14.00.
Ingen anmälan behövs. Det är f
ri entré för medlemmar. Möjlighet finns att köpa eftermiddagsfika.

Svälten – hungeråren som formade Sverige

Onsdagen den 9 januari kl. 14.00

Magnus Västerbro, författare och journalist, uppvuxen i Luleå men numera bosatt i Stockholm. Magnus har skrivit flera kritikerrosade böcker om historia och fick Augustpriset i fackboksklassen 2018 för boken ”Svälten”. Först kom kylan. Sedan värmen och torkan. Två år i rad slog skörden fel. Folk dog. Till en början barn och åldringar. Därefter även de starka. I Stockholm anklagade man de svältande för att själva ha orsakat sin nöd.

Utifrån sin bok ”Svälten” berättar Magnus Västerbro om missväxten under åren 1867–69, som är en av de värsta naturkatastroferna i Sveriges historia och vars effekter förstärktes av politiska felbeslut. Hungersnöden bidrog till stora sociala spänningar och blev startskottet för massemigrationen, främst till Nordamerika.

_ _ _

Från pest och kolera till HIV och Ebola
– epidemier genom tiderna och vad man gjort åt dem

Onsdagen den 6 februari kl 14.00

Mötet inleds kl 14.00 med kaffe och insamling av medlemmarnas idéer om programpunkter till kommande terminer. Föredraget om epidemier börjar kl 15.00.

Sören Andersson, professor, som ägnat hela karriären åt infektionssjukdomar ur olika perspektiv, har arbetat internationellt med vaccinationsprogram och fältepidemiologi. I Sverige har Sören arbetat med bl. a. HIV/AIDS-epidemin, svininfluensautbrottet och numera med de nationella vaccinationsprogrammen och driver vaccinforskning på Örebro universitet.

Infektionssjukdomar har följt människan sedan tidernas begynnelse. Ibland har de orsakat epidemier av global omfattning med stora konsekvenser för befolkning och samhällsstrukturer. Hur man har försökt tackla dessa händelser speglar den aktuella tidsepokens möjligheter, kunskaper och kompetens. I takt med den vetenskapliga utvecklingen har verktygen förfinats men likväl tycks mikroorganismerna ligga steget före.

Nya epidemier som AIDS och ebola visar med all önskvärd tydlighet att vi inte kan slå oss till ro och tro att dessa hot är under kontroll. Detta föredrag kommer att belysa intressanta delar av epidemiernas historia och människans innovativa (o)förmåga att bekämpa dem.

_ _ _

Gamla Uppsala – människor och makter i högarnas skugga

Onsdagen den 6 mars kl 14.00

Kristinaa Ekero Eriksson, journalist, informatör och författare med ett förflutet som arkeolog.

Historien om det forna Gamla Uppsala har alltid handlat om sveakungar, hednatempel och storslagna offerfester. Men nu har en helt ny värld trätt fram!

När ett järnvägsspår skulle byggas fick arkeologer tillfälle att undersöka ett 70 000 kvadratmeter stort område, bara några hundra meter ifrån Kungshögarna. Då visade det sig att platsen varit tättbefolkad redan på 600-talet e.Kr., något man bara anat tidigare. Här har aristokrater, bönder och krigare trängts med slavar, smeder, väverskor och barn. Matrester, vapen, runbleck, människoben i brunnar och amulettringar speglar deras liv och öden.

Ett hundratal hittills okända hus, gravar och offerplatser sätter äntligen in Gamla Uppsala i ett större historiskt sammanhang. För vad var egentligen tanken bakom denna speciella plats, dit många också färdades för att delta i religiösa ceremonier, hålla ting och bedriva handel? Inte minst det nyupptäckta stolpmonumentet – två kilometerlånga stolprader prydda med hästhuvuden – ger en fascinerande inblick i verkligheten bakom det mytomspunna Gamla Uppsala.

Månadsmötet följs upp med en bussutflykt till Gamla Uppsala, se rubrik ”utflykter”.

_ _ _

Roten till det onda – bakgrunden till dagens konflikter i Mellanöstern

Onsdagen den 3 april kl 14.00

Ingmar Karlsson, författare och f.d. diplomat. För sitt författarskap har han erhållit flera priser och två hedersdoktorat. Ingmar Karlsson har också tilldelats Vitterhetsakademiens pris för ”ett inkännande författarskap som vidgat våra kunskaper om Europas och Mellanösterns folk och kulturer”.

År 1916 drog britter och fransmän i hemliga förhandlingar ett streck på kartan över det osmanska rikets arabiska delar; områdena i norr blev franska intresseområden och de i söder brittiska. Efter första världskriget skapades sedan nya stater utan den minsta hänsyn till historia, kultur, religion eller geografi. Ingmar Karlsson förklarar historien bakom dagens politiska och humanitära katastrofer i Mellanöstern.

_ _ _

AI för alla – möjligheter, utmaningar och risker

Onsdagen den 8 maj kl 14.00

Amy Loutfi, professor i informationsteknik och chef för Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem (AASS) vid Örebro universitet. Utsedd av Yrkeskvinnors klubb i Örebro län till Årets yrkeskvinna 2018.

Amy kommer att förklara för oss vad Artificiell Intelligens (AI) egentligen är, hur den byggs upp och hur den kan användas, men också vilka möjligheter som öppnar sig och vilka risker som finns. Stora förhoppningar finns i dagens samhälle och många farhågor. Föreläsningen syftar till att ge oss insikt i de stora möjligheter som finns för tekniken och vad som kan vara de mer överhängande riskerna