Månadsmöten

VasakyrkanTid och plats för månadsmöten onsdagar hösten 2017:
Vasakyrkan kl. 14.00 den 6/9, 4/10, 1/11 och 6/12.
Avgift inkl. eftermiddagsfika 40:-, 120:-i december. Ingen anmälan.

Martin Luther
– munken som förändrade världen

Onsdagen den 6 september kl. 14.00

Peter Strömmer är präst i Svenska kyrkan sedan 1996, fritidsforskar om Luther och skriver artiklar, håller föredrag och leder resor i Luthers fotspår.

År 2017 firas 500-årsjubileet av Martin Luthers reformation av kyrkan. Det är en händelse som påverkat inte bara kyrkan utan även samhället i stort. Lutherkännaren och författaren Peter Strömmer tar oss med på en resa i ord och bild genom Luthers liv och teologiska utveckling. Vad var det Luther egentligen ville? Vilka konsekvenser har det för oss idag?

Entréavgift inkl eftermiddagsfika 40 kr. Ingen anmälan.
_ _ _

Förnuft och paradisdrömmar:
Om vetenskap och resor i det svenska 1700-talet

Onsdagen den 4 oktober kl. 14.00

Carina Lidström är docent i litteraturvetenskap vid Örebro Universitet. I sin forskning ägnar hon sig åt äldre litterär sakprosa. 2015 publicerade hon boken Berättare på resa: Svenska resenärers reseberättelser 1667-1829.

Under 1700-talet gjorde den nya vetenskapen på allvar sitt intåg i Sverige. Förnuft och empiri tillhörde honnörsorden. Världen skulle utforskas vetenskapligt genom iakttagelser och rationellt tänkande. Resan kom därför att bli en viktig form för tidens kunskapande och reseberättelsen etablerade sig som en uppskattad genre i den svenska litteraturen.

Föreläsningen kretsar kring det svenska 1700-talets resekultur och reseberättelser med fokus på framförallt de vetenskapliga resorna

Entréavgift inkl. eftermiddagsfika 40 kr. Ingen anmälan.
_ _ _

Mellan stat och socken – från Oxenstierna till Shekarabi

Onsdagen den 1 november kl. 14.00

Gunnar Wetterberg är ursprungligen historiker och diplomat. Han har tjänstgjort i Finansdepartementet, Svenska Kommunförbundet och Saco, men är numera författare på heltid. Han har skrivit biografier över Axel Oxenstierna och Arvid Horn, och håller för närvarande på att ge ut Skånes historia i tre band (Bonniers).

Vem ska komma mellan kungen och socknens starke man? Det har varit en ständig huvudvärk. Gunnar Wetterberg berättar om hur Sverige styrts genom århundradena, om bakgrunden till regiondebatten – och vad som kan komma ur den.

Entréavgift inkl. eftermiddagsfika 40 kr. Ingen anmälan.
_ _ _

Povel plitade peket

Onsdagen den 6 december kl. 14.00, föreläsning och julavslutning

Johanna Broman Åkesson, fil dr i musikvetenskap, som disputerat på avhandlingen ”Med gårdagens dörr på glänt – Povel Ramel och melodins epok”.

Povel Ramel var en av svensk underhållnings mest mångsidiga nyskapare under 1900-talet. Med en unik blandning av naiv prillighet och intellektuellt skarpsinne fångade han den svenska kulturen i sina visor och revyer. Johanna Broman Åkesson berättar om Povel Ramels snillrika parodi- och pastischkonst och lekfulla glädjebudskap.

Därefter blir det julavslutning med julgröt.

Entréavgift inkl. julgröt och skinksmörgås 120 kr. OBS – Ingen föranmälan.