Natur och kultur

Tema natur och kultur innehåller ett föredrag och två utflykter.

•  19 sept  Kilsbergen – från säljägare till bergsmän
•  24 sept  Utflykt – tranor och gäss vid Kvismaren
•    4 okt    Utflykt – Suttarboda, en by i Kilsbergen

Anmälan: Separat anmälan till respektive aktivitet.
Anmälan sker på hemsidan: www.folkuniversitetet.se/orebro/osu, annars ring 019 – 760 32 30.

Kostnad: 100 kr per aktivitet Faktura och kallelse kommer från Folkuniversitetet. Betala först efter att du har fått fakturan!
. . . . . . .

Kilsbergen – från säljägare till bergsmän

Onsdagen den 19 september kl 14.00 – 16.00

Klapperstensfält, Kilsbergen

Björn Pettersson är orienterare, kartritare och torpforskare. Han är en av medförfattarna till Närkes Skogskarlars bok ”Kilsbergstorp”.

Inlandsisen drog sig tillbaka från våra trakter för cirka 10 000 år sedan. Kilsbergen var under lång tid vår kust åt öster. Yoldiahavets och Ancylussjöns vågor slog mot dess branta östsida. Strax efter att isen dragit sig tillbaka kom de första säljägarna paddlande i sina stockbåtar. Under de oroliga tiderna på 600-talet byggdes många borgar på branta bergsklackar.

Järnhanteringen medförde ett stort uppsving för trakten. I Kilsbergen fanns malm, skog och vattenkraft – allt som krävdes för att framställa det eftertraktade järnet. En mängd små hyttor byggdes vid vattendragen. Det krävdes mycket arbetskraft och bergen blev allt tätare befolkade.

1900-talet medförde nedläggning och utflyttning. När skjutfältet anlades på 1940-talet tömdes stora områden på sina sista brukare.

Lokal: Folkuniversitetet, Drottninggatan 38.
Deltagare: minst 10, max 25.
Information: Ulla Munkhammar, 0705-98 93 61 eller ulla.munkhammar@gmail.com.
. . . . . . .

Utflykt – tranor och gäss vid Kvismaren

Måndagen den 24 september kl. 18.00 – 20.00

Lars Johansson har sedan 1960-­talet strövat runt i Närkes fågelmarker. Lars är en mycket uppskattad guide, inte minst för att han förmår att sätta dagens naturupplevelser i ett historiskt perspektiv.

På hösten samlas mängder av tranor i Kvismaredalen. Förra året slogs ett rekord med över 20 000 tranor samtidigt, vilket är betydligt fler än vid Hornborgasjön. Samtidigt finns också tusentals gäss i området som väntar på lämpligt väder att fortsätta flytten söderut. Det är ett mäktigt skådespel att se alla dessa fåglar flyga in till sina nattkvarter i skymningen.

Vi samlas vid Öby kulle för att ta oss till den för tillfället bästa observationsplatsen. Sedan njuter vi av fåglarna och får också höra litet om deras vanor och varför Kvismaren är så viktig som rastplats. Tag gärna med kikare.

Deltagare: minst 10, max 15.

Samling: Stora parkeringen vid Öby Kulle, nära bron över Kvismare kanal.
Önskas samåkning, kontakta Ulf Jorner, 0706-61 66 55, eller ulf.jorner@gmail.com.
. . . . . . .

Utflykt – Suttarboda, en by i Kilsbergen

Torsdagen den 4 oktober kl. 13.30 – ca 17.00

Vi gör en utflykt till den vackra byn Suttarboda. Där finns bland annat Sörtorpet, ett av de sista bevarade Kilsbergstorpen. Närkes Skogskarlar, som nu ansvarar för dess skötsel, visar torpet och den gamla inredningen.

De som vill kan följa med på en guidad, cirka 2,5 km lång vandring och se på lämningarna av några av de torp som fanns på byns utmarker.

Ta gärna med egen fika!

Deltagare: minst 10, max 15.
Samling:
Parkeringen vid Haga centrum (nordvästra hörnet) för samåkning kl. 13.30.
Information: Ulla Munkhammar, 0705-98 93 61 eller ulla.munkhammar@gmail.com.