Musik

Musik i Norden kring förra sekelskiftet

Christer Bouij, professor emeritus i
musikvetenskap vid Örebro universitet.
Musikcirkel – fyra torsdagar. Bara en anmälan.

Lokal: Folkuniversitetet, Drottninggatan 38.
Kostnad:
400 kr. Faktura och kallelse kommer från Folkuniversitetet.
Antal deltagare: minst 15, max. 30.

Endast en anmälan till alla fyra gångerna: på hemsidan www.folkuniversitetet.se/orebro/osu, eller ring 019-760 32 30.
Mer information: kontakta Synnöve Borup, 0703-02 25 72, synnove.borup@gmail.com.

Idéer om nationell identitet

Norden har skiftat geografiskt utseende efter Napoleonkrigen. Danmark – Norge är delat, medan Sverige har förlorat sin östra del till kejsardömet Ryssland. Genom dessa politiska händelser skapades en ny idé om vad begreppet nation innebar. Den fick stora följder för synen på konst och kultur.

Norge

Torsdagen den 8 februari kl 14.00 – 16.00

I det återfödda kungariket Norge startade ett sökande efter det norska. Den förste världsberömde musikern är violinisten Ole Bull. På 1830-talet slår han igenom på kontinenten. Sommaren 1858 träffade han den då femtonårige Edvard Grieg och uppmuntrar honom till musikstudier. Med honom får Norge en verkligt stor tonsättare.

Sverige

Torsdagen den 8 mars kl 14.00 – 16.00

För Sverige upplevs förlusten av den östra rikshalvan som en stor katastrof. I en dikt myntar Esaias Tegnér formuleringen ”att inom Sveriges gräns erövra Finland åter”, vilket ska läsas som att ett modernt Sverige bör byggas. Andra letar efter det äkta svenska i det förgångna.

År 1814 utkom första bandet av Svenska folkvisor från forntiden av Arvid August Afzelius och Erik Gustaf Geijer. Det dröjer till mitten av 1800-talet innan svenska tonsättare tar sig an folkmusiken och till sekelskiftet innan det skapas musik på folkmusikalisk grund, som någon gång spelas i utomnordiska sammanhang. Sverige får inte någon stor kompositör med internationellt rykte. Men det betyder inte att det skulle saknas bra svensk musik från den epoken.

Finland

Torsdagen den 12 april kl 14.00 – 16.00

För Sibelius är utvecklandet av en finsk musikaliskkulturell självbild centralt till en början. Sedan han slagit igenom, arbetar han med att utveckla en inre musikalisk logik. Typisk för denna fas är titeln på hans stråkkvartett Voces intimae, som han började på 1908. Titeln betyder inre röster och är Sibelius sätt att återge den musik som klingade i hans hjärna.

 Danmark

Torsdagen den 3 maj kl 14.00 – 16.00

Nielsen är född samma år som Sibelius. Han verkar i ett land vars existens är självklar – ibland sägs det att Danmark är världens äldsta monarki. Det är kanske därför som han inte lyfter det nationella som sina nordiska kollegor. Kanske kan man säga att Nielsen är intresserad av livet som sådant.

I samband med hans 60-årsdag 1925 utkom hans bok Levande musik, bestående av krönikor och artiklar kring hans credo: ”Musik är liv”. En formulering ur boken lyder: ”Ett musikaliskt terssprång bör betraktas som en Guds gåva, en kvart som en upplevelse och en kvint som den högsta lycka”.