Föredrag

Se också under rubrik månadsmöten, där du hittar fler intressanta föredrag!

Innehåll under rubrik föredrag:

•   Brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete – hur och varför? 29 januari

•   Att se kroppens inre med magnetkamera, 12 februari

•   Svenskt migrantliv i amerikanska städer, 1900-talets början, 11 mars

•   Närkes fågelvärld, 19 mars

•   TYVÄRR INSTÄLLT: Musikskapande i en föränderlig värld, 14 maj

 

Brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete på kunskapsbaserade grunder – hur och varför?

Onsdagen den 29 januari, kl 14.00 – 16.00

Henrik Andershed är professor i psykologi och även professor i kriminologi. Han är en av forskningsledarna vid CAPS – Center for Criminological and Psychosocial Research vid Örebro universitet. Hans forskning handlar främst om kriminalitet och brottsförebyggande arbete och mer specifikt om psykopati och om risk- och skyddsfaktorer för kriminalitet och psykosocial ohälsa. Den handlar också om (o)trygghet och att göra brottsförebyggande och trygghetsfrämjande insatser mer effektiva.

Brott kostar oerhört mycket pengar och lidande och det finns stora besparingar att göra på att arbeta mer systematiskt och kunskapsbaserat och således mer effektivt i det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet. Men vad innebär egentligen att brottsförebygga och har det verkligen visat sig vara kostnadseffektivt?

Lokal: ändrad lokal till NBV, A-huset, Jordgatan 6
Kostnad: 100 kr. Faktura och kallelse kommer från Folkuniversitetet. Betala efter att du har fått fakturan!
Information: Ulf Jorner, 0706-61 66 55, eller ulf.jorner@gmail.com.
Deltagare: minst 15, max 50 (ändrat, höjt antal deltagare).
Anmälan: sker på hemsidan www.folkuniversitetet.se/orebro/osu. Om du inte har möjlighet till det, ring 019-760 32 30.

_ _ _

Att se kroppens inre med magnetkamera

Onsdagen den 12 februari kl 14.00 – 16.00

Per Thunberg är civilingenjör i teknisk fysik (Umeå Universitet), teknologie doktor i medicinsk teknik (Linköpings Universitet) och docent vid Örebro universitet sedan 2009. Han är verksamhetschef för Kliniskt forskningscentrum (KFC) vid Region Örebro län och MR-fysiker på avdelningen för sjukhusfysik, Universitetssjukhuset Örebro.

Forskningen är huvudsakligen inriktad mot tillämpningar och utveckling av bildmedicinska tekniker som används inom sjukvården, t.ex. magnetisk resonanstomografi (MRT), datortomografi (CT) och ultraljud.

I dagens sjukvård är avbildande tekniker viktiga delar i det diagnostiska arbetet. Magnetkameran, eller MR-kameran som den också kallas, är en metod som kan avbilda både kroppens anatomi och funktion med en upplösning på millimeternivå och som har blivit allt viktigare inom sjukvården. I Örebro län har vi nu fem magnetkameror och en sjätte på väg.

Fysiken och tekniken bakom metoden för att få fram bilder och filmsekvenser är mycket avancerad. Till skillnad från konventionell bildtagning med röntgenteknik används här magnetfält för att skapa signaler från vävnadernas egna inneboende magnetisering. Informationen som samlas in bearbetas så att man kan skapa bilder av signalmönstret.

Föredraget kommer att på ett populärvetenskapligt sätt berätta om grunderna för hur bilderna skapas i en magnetkamera, visa på exempel hur den kan användas i sjukvården och inom forskning, till exempel för att studera hjärnans aktivitet.

Anmälan: sker på hemsidan www.folkuniversitetet.se/orebro/osu. Om du inte har möjlighet till det, ring 019 – 760 32 30
Lokal: ändrad till Frälsningsarméns lokal, Kungsgatan 24.
Deltagare: Minst 15, max. 50.
Kostnad: 100 kr. Faktura och kallelse kommer från Folkuniversitetet. Betala först efter att du har fått fakturan!
Information: Åke Jöneby 0705-69 97 99 eller ake.joneby@telia.com.

_ _ _

Destination Snusgatan. Svenskt migrantliv i amerikanska städer vid 1900-talets början

Onsdagen den 11 mars kl. 14.00 – 16.00

Jimmy Engren, universitetslektor i historia vid Örebro Universitet, forskar om migration och arbetsliv med särskilt fokus på det sena 1800-talets och tidiga 1900-talets amerikautvandring. Han har disputerat på en avhandling om svenska immigranter och deras relation till andra etniska grupper, i synnerhet till den kulturellt, ekonomiskt och socialt dominerande anglo-amerikanska.

Emigrationen till Amerika är en av de mest spektakulära och omvälvande händelserna i Sveriges moderna historia. Under några decennier runt sekelskiftet 1900 utvandrade mer än 1,2 miljoner svenskar till USA och Kanada i jakt på ett bättre liv och på flykt undan ofrihet och fattigdom.

I motsats till Mobergs Karl-Oskar och Kristina bosatte sig de flesta svenska emigranter i amerikanska städer. Vi möter i föreläsningen några av dessa “svensk-amerikanska” stadsbor och får inblick i deras liv i svenskkvarteren runt de så kallade “snusgatorna”.

Presentationen tecknar det större historiska sammanhanget utifrån några enskilda migrantöden.

Lokal: ändrat till Frälsningsarméns lokal, Kungsgatan 24.
Kostnad:
100 kr. Faktura och kallelse kommer från Folkuniversitetet. Betala först efter att du fått fakturan!
Antal deltagare: minst 10, max. 100 (höjt deltagarantal).
Anmälan: på hemsidan www.folkuniversitetet.se/orebro/osu eller ring 019-760 32 30.
Information: Åke Olofsson, 0706-36 60 55, eller mnoab@telia.com.

_ _ _

Närkes fågelvärld

TYVÄRR INSTÄLLT: Torsdagen den 19 mars kl. 14.00 – 16.00

Hur går det för våra fåglar i landskapet? Närkes ornitologiska förening har genomfört två heltäckande inventeringar med ungefär tjugo års mellanrum för att svara på den frågan. Resultatet redovisas i praktverket Närkes fågelvärld.

Projektledaren Ronnie Lindqvist kommer att berätta för oss om både vanliga och mindre vanliga fåglar med hjälp av det fina bild- och kartmaterialet i boken. Visste ni t.ex. att det häckade dalripor i Kilsbergen på 1940-talet?

Ronnie Lindqvist är vice ordförande i Närkes Ornitologiska förening och har tidigare berättat om fågelläten för oss, både i föredragsform och ute i naturen. Han är en flitig guide och reseledare, alltifrån Öland till Peru.

Lokal:  NBV, A-huset, Jordgatan 6, sal Saxon.
Kostnad:
100 kr. Faktura och kallelse kommer från Folkuniversitetet. Betala först efter att du fått fakturan!
Antal deltagare: minst 10, max. 50.
Anmälan: på hemsidan www.folkuniversitetet.se/orebro/osu eller ring 019-760 32 30.
Information: Ulf Jorner, 0706-61 66 55, eller ulf.jorner@gmail.com.

_ _ _

Musikskapande i en föränderlig värld

TYVÄRR INSTÄLLT: Torsdagen den 14 maj kl 14.00 – 16.00

Peter Knudsen undervisar bl.a. i jazzpiano, ensemble och improvisation vid Musikhögskolan med särskilt ansvar för Jazz och Rock-inriktningen. Som pianist och arrangör har han medverkat i diverse genreöverskridande projekt och möten, bl.a. utifrån fransk impressionism och skandinavisk nationalromantik i nya jazzarrangemang. Han medverkar även i ett tvärvetenskapligt projekt vid Örebro Universitet, där mötet mellan jazzimprovisation och artificiell intelligens står i fokus.

Jan Sparby undervisar i Songwriting/komposition/arrangering, musikteori, ensembleledning och entreprenörskap vid Musikhögskolan Han är inriktningsansvarig för inriktning musikproduktion och songwriting (konstnärligt kandidatprogram) och är projektledare för Musikhögskolans samarbete med Live@Heart. Han har bland annat komponerat kammarmusik och musik för storband.

Vi kommer att prata om musikproduktion idag och i morgon. Det handlar om hur musik skapas idag och hur musikbranschen fungerar. Det blir också en del blickar framåt, med inslag av musik och artificiell intelligens (AI). Vi kommer att bjuda på en spännande blandning av klingande och talade inslag.

Lokal:  Musikhögskolan, universitetet, Gymnastikgatan 1.
Kostnad:
100 kr inkl. mingelkaffe efteråt.
Faktura och kallelse kommer från Folkuniversitetet. Betala först efter att du fått fakturan!
Antal deltagare: minst 20, max. 70.
Anmälan senast 2 maj: på hemsidan www.folkuniversitetet.se/orebro/osu eller ring 019-760 32 30.
Information: Ulf Jorner, 0706-61 66 55, eller ulf.jorner@gmail.com.

2020-04-02