Föredrag

Se också under rubrik månadsmöten, där du hittar fler intressanta föredrag!

Innehåll under rubrik föredrag:

•   Mediesamhällets förändring, 9/9 – INSTÄLLT
•   Selma Lagerlöf, 23/9 – INSTÄLLT
•   Längs Svartån, Clas Thor om bl a Harry Thomanders målningar,14/10
•   Historien om Elgérigården och dess invånare, 21/10
•   Idrotten och Örebros framväxt under 150 år, 28/10
•   Hur forskning om Sydasiens religioner börjat och fortsatt, 12/11
•   Kroppsspråk, 18/11
•   Närkes Fågelvärld, 26/11
•   Naturen i marknadsföringen av svensk mat, 8/12

Från Hylands hörna till Facebook – mediesamhällets förändring

Onsdagen den 9 september, kl 14.00 – 16.00, inställt

En gång i tiden tittade “alla” på Hylands hörna och Örebro hade på sin höjd tre, fyra nyhetskanaler. Idag sprider vi alla nyheter. Det ställer nya krav på källkritik och publicistiskt ansvar.

Lars Ströman är politisk redaktör på Nerikes Allehanda, tidigare lokalredaktör och nyhetschef på Bergslagsposten.

Lokal: Betelkyrkan, Köpmangatan 19
Kostnad: 100 kr. Faktura och kallelse kommer från Folkuniversitetet. Betala efter att du har fått fakturan!
Information: Lars Friman, 0761-88 12 34, eller lars.e.friman@gmail.com.
Deltagare: minst 15, max 50.
Anmälan: sker på hemsidan www.folkuniversitetet.se/orebro/osu. Om du inte har möjlighet till det, ring 019-760 32 30.

_ _ _

Selma Lagerlöf

Onsdagen den 23 sept. kl 14.00-16.00, flyttat från vt 2020, inställt

Selma Lagerlöf – folkkär och världsberömd, framgångsrik och hyllad. Men bakom den etablerade bilden av nobelpristagaren och sagotanten på Mårbacka fanns en sökande, tänkande, älskande människa med stort frihetsbegär och djärva visioner.

Jag kommer att berätta om arbetet med min biografi “Jag vill sätta världen i rörelse”, och göra nedslag i Selma Lagerlöfs rika och intressanta liv. Jag berättar om vänskaper och kvinnokamp, tidens frågor och sammanhang, liksom om hur Selma Lagerlöfs idévärld och inre liv bildade grundval för hennes verk. Författarlivets strider och tvivel träder fram, men också det starka självförtroendet och målmedvetenheten hos en kvinna som banade nya vägar, både i livet och i litteraturen.

Anna-Karin Palm är skönlitterär författare, född 1961, debuterade 1991 med romanen “Faunen” och fick sitt genombrott med romanen “Målarens döttrar” 1997. Hennes senast utgivna böcker är romanen “Snöängel” 2011 och novellsamlingen “Jaktlycka” 2014. Anna-Karin Palm är bosatt i norra Hälsingland.

Lokal: Betelkyrkan, Köpmangatan 19
Kostnad: 0 kr. Möjlighet finns att köpa fika för 50 kr.
Information: Synnöve Borup, 0703-02 25 72, eller synnove.borup@gmail.com.
Deltagare: max 100.
Anmälan: sker på hemsidan www.folkuniversitetet.se/orebro/osu. Om du inte har möjlighet till det, ring 019-760 32 30.
Kallelse kommer från Folkuniversitetet.

_ _ _

Över Svartån, in bland träden i Örebro

Onsdagen den 14 oktober kl 14.00 – 16.00

Träden, broarna, vattnet och staden. Under mer än 50 år som konstnär målade Harry Thomander (1916-1998) miljöer längs Svartån i Örebro, från fallen i Karlslund, förbi slottet och ner till Skebäck. Med tiden blev han vår stads främste stadsmålare under 1900-talet.

Författaren Clas Thor har länge samlat hans verk och samlat dem i boken “Över Svartån, in bland träden i Örebro”. Under föredraget tar han dig i bilder och berättelser med på en tidsresa längs Svartån, främst genom Harry Thomanders målningar, men också genom några av hans samtida kollegors verk längs ån.

Clas Thor är författare och flitig guide och föreläsare som skrivit ett 20-tal böcker om Örebro, bland andra “Karlslund – en vandringsguide”, “En guide till Oset-Rynningeviken”, “Örebro – trädgårdsstaden” och “Författarna och staden Örebro – 750 år i litteraturen”. Tre exemplar av boken om Harry Thomanders målningar kommer att lottas ut i samband med Clas Thors föreläsning.

Lokal: Betelkyrkan, Köpmangatan 19
Deltagare: Minst 15, max. 50.
Kostnad: 100 kr. Faktura och kallelse kommer från Folkuniversitetet. Betala först efter att du har fått fakturan!
Information: Ulf Jorner 0706-61 66 55 eller ulf.jorner@gmail.com.
Anmälan: sker på hemsidan www.folkuniversitetet.se/orebro/osu. Om du inte har möjlighet till det, ring 019 – 760 32 30.

_ _ _

Besök Elgérigården

Onsdagen den 21 oktober kl 14.00 – 16.00

Foto: Bengt Löfstrand

Daniel Julius Elgérus föddes 1817 i Norrköping där pappan var handlare och rådman. Farfar var handlare i Linköping och det var han som tog namnet Elgérus efter sin hemby Älghult (som på den tiden stavades Elghult) i Småland.

Vid 17 års ålder begav han sig till Stockholm för att bli färgare, fick gesällbrev, var gesäll i Tyskland några år, återvände och blev mästare 1843. Han köpte ett av fyra färgerier i Örebro och det blev början till en enastående framgångssaga.

1848 flyttade Daniel Julius till Elgérigården. På 1870-80-talen expanderade verksamheten och en stor anläggning byggdes utanför staden vid Västå. Författaren Hjalmar Bergman besökte ofta sin morfar Daniel Julius och lekte i trädgården, som fortfarande finns kvar. Elgérigården är skyddad som byggnadsminne sedan oktober 2018. Du som vill kan före besöket läsa mer här: https://www.lansstyrelsen.se/orebro/besoksmal/kulturmiljoer/elgerigarden.html.

Elisabeth och Karl Gustav Sjögren, som bor i Elgérigården nu, tar emot, bjuder på eftermiddagskaffe och berättar den spännande historien om huset och dess invånare.

Plats: Samling utanför fastigheten Ågatan 2, kl 14.00. 
Kostnad:
100 kr inkl. em-fika. Faktura och kallelse kommer från Folkuniversitetet. Betala först efter att du fått fakturan!
Antal deltagare: minst 10, max. 22.
Anmälan: på hemsidan www.folkuniversitetet.se/orebro/osu eller ring 019-760 32 30.
Information: Åke Jöneby, 0705-69 97 99, eller ake.joneby@telia.com.

_ _ _

Idrotten och Örebros framväxt under 150 år

Onsdagen den 28 oktober kl. 14.00 – 16.00

Örebro har som stad kontinuerligt vuxit och utvecklats under de senaste 150 åren. Idrotten har varit en viktig del i denna utveckling, där Örebro blivit en positiv stad att bo, leva och verka i. Föredraget belyser samspelet mellan idrotten, kommunen och ledande personer inom stadens näringsliv.

Thomas Eklund verkade under sitt arbetsliv inom idrottsrörelsen i vårt län och nationellt. Idag är han involverad i Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskaps omfattande verksamhet. Thomas föreläser kring flera ämnen, varav ett är idrott kopplat till samhällets utveckling.

Lokal: Betelkyrkan, Köpmangatan 19.
Kostnad: 100 kr. Faktura och kallelse kommer från Folkuniversitetet. Betala först efter att du fått fakturan!
Antal deltagare: minst 10, max. 50.
Anmälan: på hemsidan www.folkuniversitetet.se/orebro/osu eller ring 019-760 32 30.
Information: Ulf Jorner, 0706-61 66 55, eller ulf.jorner@gmail.com.

_ _ _

Det var i Calcutta det hände

– Hur forskning om Sydasiens religioner börjar och fortsätter

Torsdagen den 12 november kl. 14.00 – 16.00

Den brittiske domaren och filologen William Jones hade stora kunskaper i språk och en nyfikenhet på världen runt sig. Han kom till Calcutta/Kolkata år 1773, en kulturell smältdegel där portugisiska, persiska, arameiska, holländska, bengali, urdu, hindi och sanskrit talades.

Jones samlade in mängder av information om den lokala kulturen och dess religiösa uttryck. Han utvecklade idén att de europeiska språken, persiskan och de indiska är besläktade och kan spåras långt tillbaka i tiden. Han grundar till slut The Royal Asiatic Society, en vetenskaplig institution som ännu idag finns kvar i Indien. Men det indiska kolonialväldet var präglat av en mycket skev maktstruktur. Föredraget handlar om hur forskningen också kom att påverkas av detta och hur den än idag lider av arvet som den bygger på.

Anna-Pya Sjödin är docent i religionsvetenskap vid Mittuniversitetet i Sundsvall med inriktning på sydasiatiska religioner och sanskrit. Hon forskar om yoga och synen på yogautövning som religiöst eller icke-religiöst. Anna-Pya disputerade i indologi vid Uppsala universitet på en avhandling om 1100-talets stora indiska debatt om kunskapsmedel, en debatt som fördes mellan hinduer, buddhister, jainister och materialister på den intellektuella elitens lingua franca: sanskrit.

Lokal: Betelkyrkan, Köpmangatan 19.
Kostnad:
100 kr. Faktura och kallelse kommer från Folkuniversitetet. Betala först efter att du fått fakturan!
Antal deltagare: minst 30, max. 50.
Anmälan: på hemsidan www.folkuniversitetet.se/orebro/osu eller ring 019-760 32 30.
Information: Katarina Sondell, 0705-16 35 75, eller akatarinae.sondell@gmail.com.

_ _ _

Kroppsspråk

Onsdagen den 18 november kl 14.00 – 16.00

Du vet när någon talar med för hög volym. Du vet när någon ser dig i ögonen för länge. Du vet hur nära en okänd person du kan stå. Du kan till och med veta när någon ljuger. Hur kommer det sig? Det får du reda på under föreläsningen som ger ett retoriskt perspektiv på kroppsspråkets funktion samt några enkla råd att följa.

Marie Gelang, docent i retorik vid Örebro universitet, har skrivit artiklar, bokkapitel och böcker i retorik med fokus på kroppsspråkets betydelse i mellanmänsklig interaktion. Hon har under hela sitt yrkesliv sysslat med kommunikation, i huvudsak inom sjukvård, teater och utbildning, vilket gett värdefulla erfarenheter till forskningen. Ambitionen att utveckla teorier, vilka fördjupar förståelsen för kroppsspråkets funktion, har realiserats i internationella forskningssamarbeten med forskare från bl a Stanford University och University of Sydney.

Lokal:  Betelkyrkan, Köpmangatan 19.
Kostnad:
100 kr. Faktura och kallelse kommer från Folkuniversitetet. Betala först efter att du fått fakturan!
Antal deltagare: minst 15, max. 50.
Anmälan: på hemsidan www.folkuniversitetet.se/orebro/osu eller ring 019-760 32 30.
Information: Ulf Jorner, 0706-61 66 55, eller ulf.jorner@gmail.com.

_ _ _

Närkes fågelvärld

Torsdagen den 26 november kl 14.00 – 16.00 (flyttat från vt 2020)

Hur går det för våra fåglar i landskapet? Närkes ornitologiska förening har genomfört två heltäckande inventeringar med ungefär tjugo års mellanrum för att svara på den frågan. Resultatet redovisas i praktverket Närkes fågelvärld.

Projektledaren Ronnie Lindqvist kommer att berätta för oss om både vanliga och mindre vanliga fåglar med hjälp av det fina bild- och kartmaterialet i boken. Visste du t.ex. att det häckade dalripor i Kilsbergen på 1940-talet?

Ronnie Lindqvist är vice ordförande i Närkes ornitologiska förening och har tidigare berättat om fågelläten för oss, både i föredragsform och ute i naturen. Han är en flitig guide och reseledare, alltifrån Öland till Peru.

Förtur för antagna i våras vid anmälan senast 1 oktober.
Lokal: Betelkyrkan, Köpmangatan 19.
Kostnad: 100 kr. Faktura och kallelse kommer från Folkuniversitetet. Betala först efter att du har fått fakturan!
Deltagare: minst 10, max 50.
Information: Ulf Jorner, 0706-61 66 55 eller ulf.jorner@gmail.com.
Anmälan: på hemsidan www.folkuniversitetet.se/orebro/osu eller ring 019-760 32 30.

_ _ _

Naturen i marknadsföringen av svensk mat

Tisdagen den 8 december kl 14.00 – 16.00

Naturen har spelat en central roll i framväxten av både den svenska demokratin och den svenska välfärdsstaten. I ett samhälle präglat av klasskonflikter och fattigdom sågs naturen som ett sätt att ena nationen. Friluftslivet lyftes fram som ett sätt att stärka folkhälsan. I konst, vykort, barnböcker, fotoböcker och filmer framställdes naturen som en del av den svenska folksjälen.

Idag används naturen på ett liknande sätt i marknadsföringen av svenskproducerad mat, ofta genom att bygga på samma politiska och kulturella värden om öppenhet, jämställdhet, ansvarstagande, frihet och folkhälsa, som förknippas med den svenska välfärdsstaten.

Presentationen handlar om hur svenska matföretag som t.ex. Arla och Norrmejerier använder språk, bilder, symboler och fysiska platser för att tillskriva företaget, produkten, produktionen och/eller konsumtionen ett nationellt och kulturellt mervärde.

Helen Andersson, universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet, forskar om hur hälsosam mat och ett hälsosamt ätande framställs i olika sammanhang. Under de senaste åren har hennes forskning framförallt handlat om hur naturrepresentationer används för att marknadsföra nationellt producerad mat.

Lokal: Betelkyrkan, Köpmangatan 19.
Kostnad: 100 kr. Faktura och kallelse kommer från Folkuniversitetet. Betala först efter att du har fått fakturan!
Deltagare: minst 15, max 50.
Information: Åke Olofsson, 0706-36 60 55 eller mnoab@telia.com.
Anmälan: på hemsidan www.folkuniversitetet.se/orebro/osu eller ring 019-760 32 30.

2020-08-05