Utflykter

  • INSTÄLLD: Heldagstur i Landskapet Närke, 20/4, anmälan senast 20/3
  • INSTÄLLD: Tåkern och Rökstenen, 6/5, anmälan senast 6/4
  • BESLUT TAS SENARE: Flora och fauna i norra länsdelen, 27/5, anmälan senast 21 maj

Heldagstur i Landskapet Närke

INSTÄLLT: Tisdagen den 20 april, heldag, bussutflykt

På denna resa får vi en inblick i hur dagens lantbruk i Närke har uppkommit utifrån de förutsättningar som landskapet ger.

Vi kommer att göra tre ordentliga stopp på resan för att lära oss mer om hur några prisbelönta och intressanta lantbrukare i landskapet driver och utvecklar sina gårdar idag. Vilka krav ställs idag och hur möter man framtiden? Dessutom gör vi stopp på vägen för att lära mer om kulturbygden och naturen.

Gymninge gård, Tysslinge, foto: Bengt Löfstrand

Guider på resan är Therese Erneskog, lantmästare, och Torgny Frembäck, kulturgeograf, som båda jobbar med landsbygds- och lantbruksfrågor på Länsstyrelsen i Örebro.

Gymninge Gård
Vid sjön Tysslingen i Närke driver Torbjörn och Stefan Eriksson naturbetesköttsproduktion. På 300 ha naturbetesmark runt fågelparadiset Tysslingen betar ca 400 nötkreatur av raserna Hereford och Aberdeen Angus som är kända för att ge ett ovanligt välmarmorerat kött.

Berga Gård
På Berga gård i Fjugesta får vi lunch och får höra om hur familjen Schneider lever och får ut det mesta från en gård som har ägg som en huvudprodukt, men där man vidareförädlar denna på många sätt.

Stjernsunds Gård
Stjernsunds Gård ligger precis söder om Askersund. Familjen Gilbertsson arrenderar stora marker kring Stjernsunds Slott. Man brukar jord och skog, hyr ut bostäder och producerar kött, ägg och växter.

En stor del av verksamheten är ekologisk och KRAV-märkt kött säljs lokalt, bl.a. i butik på gården. Kor, tjurar och kalvar går ute under stora delar av året och värphönsen går fritt, utan någon form av burar. Vi får en berättelse om den mångskiftande verksamhet som drivs. Eftermiddagsfika.

Drumliner
I västra Närke finns ett av landets mest intressanta drumlinområden. Vad är då en drumlin? De syns i landskapet som avlånga böljande ryggar, nästan som om moränhavet stelnat till i en frisk bris. Formen har liknats vid en valrygg. Drumlinen består av morän, Sveriges vanligaste jordart som täcker tre fjärdedelar av landets yta.

Drumlinen bildades under inlandsisen vid dess slutskede för 12 000 – 13 000 år sedan. Då hade vi haft en landis över oss i drygt 100 000 år. Isranden flyttades fram och tillbaka beroende på klimatologiska förändringar. Det var den kilometertjocka inlandsisen som var förutsättningen för bildandet av dessa formelement.

Samling ICA Parken, Adolfsberg kl 08.30Hamnplan kl 08.45.
Hemkomst: ca kl 17.00.
Kostnad: 650 kr inkl. resa, guidning, lunch, em-fika. Faktura och kallelse kommer från Folkuniversitetet. Betala först efter att du har fått fakturan!
Antal deltagare: minst 25, max 30.
Bindande anmälan senast den 20 mars på hemsidan:
www.folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/
Var god ange önskemål om specialkost.
Mer information: Åke Olofsson, 0706-36 60 55 eller mnoab@telia.com.

– – – – –

Tåkern, foto: Bengt Löfstrand

Tåkern och Rökstenen

INSTÄLLD: Torsdagen den 6 maj, heldag, bussutflykt

Under bussresan kommer ni att få information om runstenar i allmänhet och om de medeltida städerna Skänninge och Vadstena och deras betydelse i svensk historia. Guider: Staffan Blixt och Lars Friman.

Programmet ser ut ungefär så här:
07.30/07.45  Avfärd från Örebro
09.30  Fika vid Naturum Tåkern (ungefärlig tidsplanering under dagen)
10.00-12.00  Guidning vid Naturum Tåkern
12.00-13.00  Fri tid vid Naturum Tåkern
13.30  Lunch Centralkrogen, Väderstad
14.30  Rökstenen, guidning av Staffan Blixt
15.30  Hemfärd. Em-fika längs vägen.
18.00  Hemkomst

Ta gärna med kikare och fågelbok och oömma kläder.

Tåkern och Naturum Tåkern
Vid fåglarnas sjö ligger Naturum Tåkern, en port till naturen och kulturen i Tåkernbygden. ”Sveriges vassaste naturum” är en unik byggnad, ritad av Wingårdhs arkitekter och helt klädd av vass.

Vi får gott fika när vi kommer fram till Naturum Tåkern och får en guidning mellan kl 10.00 och 12.00, indelade i grupper om 15 st. Efter guidning ges möjlighet att studera utställningarna i Naturum Tåkern.

Tåkern är en av Nordeuropas mest betydelsefulla fågelsjöar. Hittills har 278 fågelarter setts vid sjön. Runt 130 fågelarter häckar i reservatet, som är drygt 54 kvadratkilometer. Exempel är skrattmås, brun kärrhök och trastsångare. Även rariteter som svarttärna häckar här.

Mellan åren 1842 och 1844 sänktes sjön med 1,7 meter. Det blev startskottet för fågelsjön Tåkern. Vassarna runt sjön började breda ut sig och idag upptar de ca 13 kvadratkilometer. Vassarna är en viktig miljö för många arter, bland annat vassångare och skäggmes. Från vassen kan du höra rördrommens dova tutande som låter som någon blåser i en flaska.

Efter sänkningen blev vattendjupet endast 0,8 meter, lagom djupt för solljuset att nå ner och skapa mattor av undervattensväxter där ett smörgåsbord av småkryp, snäckor och fiskar kan leva.

Tåkerns strandängar omfattar drygt 4,5 kvadratkilometer. Strandängarna är så kallade kalkfuktängar med en mycket artrik flora. Här finns majvivor och ett flertal orkidéer som flugblomster, ängsnycklar och honungsblomster. För att bevara strandängarnas mångfald och förhindra igenväxning betar varje år cirka 800 djur vid sjön, mestadels nötdjur och cirka 25 hektar sköts med hjälp av slåtter.

Rökstenen vid Röks kyrka
Rökstenen är en av Sveriges mest kända runstenar. Dess inskrift anses med sina 760 tecken vara världens längsta runinskrift. Stenen är belägen vid Röks kyrka. Rökstenen sägs ibland vara startpunkten i den svenska litteraturens historia som det äldsta bevarade litterära verket.
Guidning: Staffan Blixt.

Samling Hamnplan kl 07.30. ICA Parken, Adolfsberg kl 07.45.
Hemkomst: ca kl 18.
Kostnad: 750 kr inkl. resa, guidning, lunch, fm-/em-fika. Faktura och kallelse kommer från Folkuniversitetet. Betala först efter att du har fått fakturan!
Antal deltagare: minst 25, max 30.
Bindande anmälan senast den 6 april på hemsidan:
www.folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/.
Var god ange önskemål om specialkost.
Mer information: Lars Friman, 0761-88 12 34 eller lars.e.friman@gmail.com.

– – – – –

Flora och fauna i norra länsdelen

Guckusko, foto: Bengt Löfstrand

BESLUT OM UTFLYKTEN TAS SENARE: Torsdagen den 27 maj
Följ information på hemsidan

Vår resa till Knuthöjdsmossen och Björskogsnäs våren 2019 blev övertecknad och mycket uppskattad och vi upprepar den. På utflykten kombinerar vi fågelskådning och botanisering.

Vi börjar vid Knuthöjdsmossen nära Hällefors, där vi framför allt skall bekanta oss med smålommen. Denna fågel häckar normalt långt in i obanad terräng, men här kan den ses ifrån en plankad slinga. Många andra fågelarter kommer vi att få med ”på köpet”.

Vi fortsätter till Björskogsnäs, känt för sina överdådiga bestånd av guckusko. Vår vandring ger oss dock mycket mer: andra rara växter, fågelliv och kulturhistoria.

Ta med förmiddagsfika och oömma kläder!
Jämfört med förra gången har vi lagt till lite tid för att hinna njuta bättre av naturen. Vi intar förmiddagskaffe ute i naturen – ta med fika och bröd. Lunchen intas på Måltidens hus i Grythyttan. Eftermiddagskaffe intas i Björskogsnäs huvudbyggnad. Tag på oömma kläder och dito skor, gärna stövlar. Ta gärna med kikare.

Vår guide är Gunde Persson, tidigare ordförande i Hällefors Ornitologiska Förening och sedan många år uppskattad guide på båda lokalerna.

Vid ihållande regn ställs resan in.

Samling kl 07.45 för samåkning från parkeringen vid Svampen (korsningen Längbrogatan/Dalbygatan).
Hemkomst: ca kl 16.00.
Kostnad: 250 kr inkl. lunch och eftermiddagskaffe. Dessutom betalar medresande 150 kr/person till bilföraren. Faktura och kallelse kommer från Folkuniversitetet. Betala först efter att du har fått fakturan!
Antal deltagare: minst 10, max 15.
Anmälan senast den 21 maj på hemsidan: www.folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/, annars ring 019-760 32 34.
Mer information: Ulf Jorner, 0706-61 66 55 eller ulf.jorner@gmail.com.

2021-03-11