Film

Filmcirkel i nytt format,
Göran Olofsson

En ny cirkel för dig som är intresserad av filmens historia och de filmiska uttrycksmedlen. Med hjälp av bibliotekets strömningstjänst ser du filmerna hemma och vid den efterföljande sammankomsten fördjupar vi oss i deras historia. Det blir fyra filmer från olika epoker och vi startar med Fritz Langs första ljudfilm från 1931, M – Eine Stadt sucht einen Mörder.

För att delta måste du ha lånekort på biblioteket och kunna se filmerna hemma innan vi träffas. Du ser filmen genom att logga in på bibliotekets hemsida bibliotek.orebro.se, gå till E-biblioteket, låna film. Där finns utförliga instruktioner. Filmen som du lånar visas strömmande, vilket innebär att du måste vara uppkopplad när du tittar. Lånetiden är 48 timmar, men det går att göra omlån.

Torsdagar: 16/9, 14/10, 18/11, 16/12
Tid:  kl. 14.00-16.00
Cirkelledare: Göran Olofsson, 019-31 25 73
Kostnad: 200 kr. Faktura och kallelse kommer från Folkuniversitetet. Betala först efter att du fått fakturan!
Deltagare: minst 8, max. 14
Lokal:  Folkuniversitetet, Drottninggatan 38
Anmälan: på hemsidan folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/
Om du inte har möjlighet till det, ring Marie på FU, 019-760 32 30.
Information: kontakta Göran Olofsson, 019-31 25 73 eller 0702-72 00 61.

2021-08-09