Film

Filmcirkel med lånad film från biblioteket
Göran Olofsson

En cirkel för dig som är intresserad av filmens historia och de filmiska uttrycksmedlen. Med hjälp av bibliotekets strömningstjänst ser du filmerna hemma och vid den efterföljande sammankomsten fördjupar vi oss i deras historia. Vi ser fyra filmer från efterkrigstiden och börjar med upptakten till nya vågen, “Till sista andetaget”(1959) av Jean-Luc Godard.

För att delta måste du ha lånekort på biblioteket och kunna se filmerna hemma innan vi träffas. Du ser filmen genom att logga in på bibliotekets hemsida, bibliotek.orebro.se, gå till E-biblioteket, låna film. Där finns utförliga instruktioner. Filmen som du lånar visas strömmande, vilket innebär att du måste vara uppkopplad när du tittar. Lånetiden är 48 timmar, men det går att göra omlån. 

Torsdagar: 20/1, 17/2, 17/3, 21/4
Tid:  kl. 14.00-16.00
Cirkelledare: Göran Olofsson
Kostnad: 200 kr. * se nedan
Deltagare: minst 8, max. 14
Lokal:  Folkuniversitetet, Drottninggatan 38
Anmälan: på hemsidan folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/
Om du inte har möjlighet till det, ring 019-760 32 34.
Information: kontakta Göran Olofsson, 019-31 25 73 eller 0702-72 00 61

* Du får bekräftelse, så småningom kallelse och till sist uppmaning att välja betalsätt för din kurs. Först därefter ska du betala!

2021-12-04