Film

Foto: Pixabay

Filmcirkel
Göran Olofsson

En cirkel för dig som är intresserad av filmens historia och de filmiska uttrycksmedlen. Temat för hösten är “den kvinnliga blicken” och ska ta upp några kvinnliga regissörer och den feministiska filmteorin. Till första träffen ska du ha sett “Pianot” från 1993 av Jane Campion.

För att delta måste du ha lånekort på biblioteket och kunna se filmerna hemma innan vi träffas. Du ser filmen genom att logga in på bibliotekets hemsida bibliotek.orebro.se, gå till E-biblioteket, låna film. Där finns utförliga instruktioner. Filmen som du lånar visas strömmande, vilket innebär att du måste vara uppkopplad när du tittar. Lånetiden är 48 timmar, men det går att göra omlån. Vid den efterföljande sammankomsten fördjupar vi oss i filmen och dess historia. 

Torsdagar: 14/9, 12/10, 16/11, 14/12
Tid:  kl. 14.00-16.00
Cirkelledare: Göran Olofsson
Kostnad: 200 kr, kursnamn vid betalning: Filmc
Deltagare: minst 8, max. 14
Lokal:  Folkuniversitetet, Drottninggatan 38
Anmälan: på hemsidan folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/
Om du inte har möjlighet till det, ring 019-760 32 34, öppnar kl 9.00.
Information: kontakta Göran Olofsson, 019-31 25 73 eller 0702-72 00 61
_ _ _ _ _

Tittarcirkel
Bengt Sjödin

Före träffarna ser vi en aktuell film på bio, som vi tillsammans bestämt vid föregående sammankomst. Under träffarna delger vi varandra våra intryck och upplevelser och samtalar om detta.

Vår cirkelkoordinator väljer första filmen vi ska se och förbereder ett fördjupande material om den. Under de följande träffarna kommer denna förberedelse att fördelas ut bland villiga cirkeldeltagare, som sedan leder samtalet tillsammans med vår cirkelkoordinator.

Torsdagar: 21/9, 19/10, 9/11, 7/12
Tid:  kl. 14.00-16.00
Cirkelkoordinator: Bengt Sjödin
Kostnad: 200 kr + kostnad för biobesök, kursnamn vid betalning: Tittarc
Deltagare: minst 8, max. 16
Lokal:  Folkuniversitetet, Drottninggatan 38
Anmälan: på hemsidan folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/
Om du inte har möjlighet till det, ring 019-760 32 34, öppnar kl 9.00.
Information: kontakta Bengt Sjödin, 0703-35 71 40

2023-05-31