Fåglar

Fågelskådning för seniorer

Start torsdagen den 16 februari kl 14.00-16.00, Ronnie Lindqvist

Fågelskådning är en underbar hobby som ger fina upplevelser i naturen, ensam eller med likasinnade. Det är en sysselsättning för alla åldrar, men vi seniorer tar det nog lite lugnare än tonåringarna.

Fotoakuten

Kursen omfattar sex tillfällen, två inne och fyra ute. Vid inomhusmötena går vi igenom dels grunderna i fågelskådning, som kikare och fågelböcker, dels de viktigaste fågelfamiljerna och vad som karaktäriserar dem. Utomhusmötena består av besök på Närkes bästa fågellokaler, från Tysslingen på vårvintern till Kilsbergen en försommarkväll. Dessemellan besöker vi Oset och Kvismaren.

Inomhusmötena har fasta tider, se nedan. Men för exkursionerna är vi beroende av hur snabbt våren kommer. Det är t ex ingen bra idé att stå vid Tysslingen innan sångsvanarna kommit. Därför är de tidpunkter som ges preliminära. De definitiva tiderna och annan information, t ex samllingsplatser, meddelas vid inomhusmötena och per e-post.

Ta med kikare och fågelbok (tips om kikare och fågelböcker ges på första inomhusmötet)!
OBS! Exkursionerna är inte anpassade för personer med rullstol eller rollator.

Kursledare:
Ronnie Lindqvist, ordförande i Närkes ornitologiska förening och
Ulf Jorner, tidigare ordförande i samma förening.

Kostnad: 200 kr plus resekostnad (samåkning).
Antal deltagare: minst 8, max 14.

Tid och plats för inomhusmöten:
Torsdagen 16/2 kl 14.00-16.00, Folkuniversitetet, Drottninggatan 38.
Torsdagen 16/3 kl 14.00-16.00, Folkuniversitetet, Drottninggatan 38.

Preliminära tider för exkursioner:
Torsdagen 2/3 kl 09.00-11.00, Tysslingen.
Torsdagen 6/4 kl 08.00-12.00, Oset.
Torsdagen 4/5 kl 07.00-11.00, Kvismaren.
Torsdagen 8/6 kl 20.00-24.00, Kilsbergen.

Anmälan/betalning: läs mer under rubrik “Anmäla sig/betala”.
Kursnamn vid betalning: Fågel.
Anmäl på hemsidan folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/ eller ring 019-760 32 34.

Mer information: Ulf Jorner, 0706-61 66 55.

2022-11-20