Konst

Paris-konst, Fotoakuten

Peter Ekström, f.d. rektor på Örebro Konstskola, håller i två konstkurser, bägge med fem tillfällen. Under pausen finns möjlighet att köpa fika i Kulturbistron.

För bägge kurserna gäller:
Lokal:
Samklangen, vån. 4 (hiss) i Kulturkvarteret, Fabriksgatan 4
Kostnad
: 600 kr separat betalning per kurs.
Deltagare: minst 20, max 50 i varje kurs.
Anmälan separat till varje kurs på hemsidan: www.folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/.
Om du inte har möjlighet till det, ring 019-760 32 34.
Information: Åke Jöneby, 0705-69 97 99.

Konst 1 – 1900-talets konst, del III, Peter Ekström

Tar upp allt det som hamnade mellan stolarna i den traditionella genomgången av 1900-talet, de udda kontnärskapen,, de små riktningarna, det utomeuropeiska. Kort sagt all den spännande konst som inte fick plats i del I och II.

Tisdagar kl. 10.00-12.00: 17/1, 31/1, 14/2, 28/2 och 14/3.
Kursnamn vid betalning: konst 1.
_ _ _ _ _

Konst 2 – Amerika, Peter Ekström

Amerika är två stora kontinenter. Här har producerats konst nästan lika länge som i Europa. Här finns hela spektret från uråldriga högcivilisationer till det allra senaste. Ibland har man hängt på europeiska trender, ibland har man skapat egna. Vi letar efter det amerikanska. Finns det inom konsten en motsvarighet till “The Great American Novel”?

Tisdagar kl. 10.00-12.00: 24/1, 7/2, 7/3, 21/3, 4/4.
Kursnamn vid betalning: Konst 2

2022-11-25