Konst

Den problematiska realismen,
Peter Ekström

Gillar du konst som man ser vad den föreställer? Föreställande konst – realism – har tidvis varit ett ideal för den västerländska konsten. Ett realistiskt uttryckssätt har ofta omgärdats av konventioner och slentrian. Ibland har det till och med upphöjts till lag och sanning. Vi undersöker tillsammans realismens möjligheter och begränsningar.

Tisdagar kl. 10.00-12.00: 14/9, 28/9, 12/10, 26/10 och 23/11
Lärare: Peter Ekström, f.d. rektor på Örebro Konstskola.
Lokal: Kulturkvarteret, Orkestersalen, Fabriksgatan 4, hiss
Kostnad: 600 kr. Faktura och kallelse kommer från Folkuniversitetet. Betala först efter att du har fått fakturan!
Deltagare: minst 20, max 50.
Anmälan på hemsidan:
www.folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/.
Om du inte har möjlighet till det, ring 019-760 32 34.
Information: Åke Jöneby, 0705-69 97 99.

Observera att det inte är tillåtet att dricka medhavt kaffe i kulturkvarterets lokaler. Kafé finns i byggnaden.
_ _ _

Manligt och kvinnligt i konsten,
Peter Ekström

“Hon målar som en hel karl” – beröm eller förolämpning? Olika aspekter på manligt och kvinnligt inom konsten. Finns det kvinnlig konst respektive manlig konst? Skiljer sig villkor och förutsättningar för män och kvinnor i konsten? Hur skildras manligt och kvinnligt i konsten?

Foto: Bengt Löfstrand

Tisdagar kl. 10.00-12.00: 21/9, 5/10, 19/10, 16/11 och 30/11
Lärare: Peter Ekström, f.d. rektor på Örebro Konstskola.
Lokal: Kulturkvarteret, Orkestersalen, Fabriksgatan 4, hiss finns.
Kostnad: 600 kr. Faktura och kallelse kommer från Folkuniversitetet. Betala först efter att du har fått fakturan!
Deltagare: minst 20, max 50.
Anmälan på hemsidan:
www.folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/.
Om du inte har möjlighet till det, ring 019-760 32 34.
Information: Åke Jöneby, 0705-69 97 99.

Observera att det inte är tillåtet att dricka medhavt kaffe i kulturkvarterets lokaler. Kafé finns i byggnaden.

2021-08-09