Konst

Peter Ekström, f.d. rektor på Örebro Konstskola, håller i två konstkurser, bägge med fem tillfällen. Under pausen finns möjlighet att köpa fika i Kulturbistron.

För bägge kurserna gäller:
Lokal:
Samklangen, vån. 4 (hiss) i Kulturkvarteret, Fabriksgatan 4
Kostnad
: 600 kr per kurs. Separat betalning per kurs.
Deltagare: minst 20, max 50 i varje kurs.
Anmälan separat till varje kurs på hemsidan:
www.folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/.
Om du inte har möjlighet till det, ring 019-760 32 34.
Information: Åke Jöneby, 0705-69 97 99.

Konst 1 – Fotografi, Peter Ekström

Foto: Pixabay

Fotografi har funnits i nästan exakt 200 år. Under den tiden har det hunnit bli en hörnsten i samhällets information på alla plan.

Från början jämställdes fotografi med objektiv sanning, men nästan direkt förstod man också dess möjlighet att ljuga övertygande. Även om det tog sin tid, så har fotografin också skapat sig en plats i konsten.

Vi tittar på fotografins historiska utveckling, dess försök att bli accepterat som konstform, dess oväntade konstnärliga genombrott och hur fotografiet är så viktig del av samtidskonsten.

Tisdagar kl. 10.00-12.00: 12/9, 26/9, 10/10, 7/11 och 21/11.
Kursnamn vid betalning: konst 1.
_ _ _ _ _

Konst 2 – Analys, Peter Ekström

Konst är ett slags språk, inte alltid så klart eller entydigt. Det är ofta öppet för olika likvärdiga tolkningar. Vilka meddelanden bär egentligen konsten på? Vilka hemligheter har den? Vad står de olika symbolerna för? Hur avlästes detta då – hur ser vi på det nu? Da Vincikoden är bara början…

Tillsammans hjälps vi åt att titta på och analysera kända och mindre kända konstverk ur historien. Vi använder olika analysmetoder och det kan bli lite hemläxa.

Tisdagar kl. 10.00-12.00: 19/9, 3/10, 17/10, 14/11, 28/11.
Kursnamn vid betalning: Konst 2

2023-05-31