Konst

BÄGGE CIRKLARNA ÄR INSTÄLLDA

Konstcirklar i samarbete med Örebro Konstskola.
Observera att båda cirklarna nu hålls i Frälsningsarméns lokal, som är handikappanpassad.
Hit kan man inte ta med eget fika!

Kostnad: 500 kr per cirkel.
Faktura och kallelse kommer från Folkuniversitetet. Betala först efter att du har fått fakturan!
Deltagare: minst 20, max 50 deltagare per cirkel.
Anmälan: på hemsidan www.folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/.
Om du inte har möjlighet till det, ring 019-760 32 34.
Information om konstcirklarna:
Åke Jöneby, 0705-69 97 99 eller ake.joneby@telia.com.

OBS – INSTÄLLT:
Den problematiska realismen

Gillar du konst som man ser vad den föreställer? Föreställande konst – realism – har tidvis varit ett ideal för den västerländska konsten. Ett realistiskt uttryckssätt har ofta omgärdats av konventioner och slentrian. Ibland har det till och med upphöjts till lag och sanning. Vi undersöker tillsammans realismens möjligheter och begränsningar.

Tisdagar kl. 10.00-12.00 INSTÄLLT: 2/3, 16/3, 30/3, 13/4 och 27/4
Lärare: Peter Ekström, f.d. rektor på Örebro Konstskola
Lokal: Frälsningsarmén, Kungsgatan 24

OBS – INSTÄLLT:
Manligt och kvinnligt i konsten

“Hon målar som en hel karl” – beröm eller förolämpning? Olika aspekter på manligt och kvinnligt inom konsten. Finns det kvinnlig konst respektive manlig konst? Skiljer sig villkor och förutsättningar för män och kvinnor i konsten? Hur skildras manligt och kvinnligt i konsten?

Tisdagar kl. 10.00-12.00: INSTÄLLT: 9/3, 23/3, 6/4, 29/4 och 4/5
Lärare: Peter Ekström, f.d. rektor på Örebro Konstskola
Lokal: Frälsningsarmén, Kungsgatan 24

_ _ _

Konstcirklarna bedrivs i samarbete med Örebro Konstskola

Örebro Konstskola är en av ungefär 15 förberedande konstskolor i Sverige. Den bedriver tvåårig utbildning i fri konst på eftergymnasial nivå. Skolans lärare är själva utövande professionella konstnärer.

2021-01-18