Konst

Foto: Bengt Löfstrand

Peter Ekström, f.d. rektor på Örebro Konstskola, håller i två konstkurser, bägge med fem tillfällen. Konstkurser hålls i kulturkvarterets lokaler där det inte är tillåtet att dricka medhavt kaffe. Det finns kafé i huset.

För bägge kurserna gäller:
Lokal:
Samklangen, vån. 4 (hiss) i Kulturkvarteret, Fabriksgatan 4
Kostnad
: 600 kr * per kurs.
Deltagare: minst 20, max 50.
Anmälan separat till varje kurs på hemsidan: www.folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/.
Om du inte har möjlighet till det, ring 019-760 32 34.
Information: Åke Jöneby, 0705-69 97 99.

* Efter kursanmälan får du en bekräftelse, sedan en kallelse och sist en uppmaning att välja betalsätt för din kurs. Först därefter ska du betala!

Det senaste, Peter Ekström

Konsten är hela tiden i förändring. Nya idéer, tekniker och metoder dyker hela tiden upp, från minioperor om klimatkrisen till virtuella konstverk som betalas med virtuella pengar. Peter Ekström tar temperaturen på det aktuella konstlivet.

Tisdagar kl. 10.00-12.00: 11/1, 25/1, 8/2, 1/3 och 15/3
_ _ _

1900-talets konst – del 1, 1900 – 1950, Peter Ekström

Hur blev det som det blev? En grundlig genomgång av konsten under de senaste hundra åren. Peter Ekström presenterar de olika konstnärliga riktningarna och deras kända och okända representanter. En del 2 av cirkeln planeras till hösten 2022.

Tisdagar kl. 10.00-12.00: 18/1, 1/2, 15/2, 8/3 och 22/3

2021-12-04