Konst

Foto: Bengt Löfstrand

Peter Ekström, f.d. rektor på Örebro Konstskola, håller i två konstkurser, bägge med fem tillfällen. Under pausen finns möjlighet att köpa fika i Kulturbistron.

För bägge kurserna gäller:
Lokal:
Samklangen, vån. 4 (hiss) i Kulturkvarteret, Fabriksgatan 4
Kostnad
: 600 kr per kurs.
Deltagare: minst 20, max 50 i varje kurs.
Anmälan separat till varje kurs på hemsidan: www.folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/.
Om du inte har möjlighet till det, ring 019-760 32 34.
Information: Åke Jöneby, 0705-69 97 99.

Konflikter, Peter Ekström

Världens historia tycks vara fylld av stora och små konflikter. Dessa dramatiska skeden har alltid varit ett ämne för all slags konst – litteratur, film, bildkonst. Vi ser på hur konflikter har påverkat bildkonsten och hur de har skildrats i äldre och nyare tid.

Tisdagar kl. 10.00-12.00: 13/9, 27/9, 11/10, 25/10 och 8/11
_ _ _ _ _

1900-talets konst – del 2, 1950 – 2000, Peter Ekström

Det blir andra delen av en grundlig traditionell genomgång av 1900-talets västerländska konst, popkonst, fluxus, minimalism, postmodernism och mycket mer.

Tisdagar kl. 10.00-12.00: 20/9, 4/10, 18/10, 1/11, 15/11.

2022-05-19