Litteratur

Läsecirklar, skönlitteratur

Vi läser böcker som vi väljer vid första sammankomsten eller senare efter deltagarnas förslag. Under träffarna delger vi varandra våra intryck och upplevelser av böckerna och samtalar om det vi tagit fram om böckerna och författarna.

Kostnad: 200 kr per läsecirkel + kostnad för böcker. Faktura och kallelse kommer från Folkuniversitetet. Betala först efter att du har fått fakturan!
Deltagare: Minst 8, max. 12 per cirkel.
Lokal: Frälsningsarmén, Kungsgatan 24.
Anmälan: på hemsidan www.folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/, annars ring 019-760 32 34.
Mer information: kontakta respektive cirkelledare.

Läsecirkel tisdagar, skönlitteratur

Cirkeln är inställd under våren 2021.

Läsecirkel onsdagar, skönlitteratur

Datum: INSTÄLLT: 21/4, 12/5
Tid: kl. 10.00-11.30 (Obs!)
Cirkelledare: Liv Sand, 0706-75 62 37

Läsecirkel fredagar, skönlitteratur

Datum: INSTÄLLT
Cirkelledare: Christer Håkanson, 0706-55 79 57
_ _ _

OBS genomförs digitalt:
Läsecirkel, facklitteratur

Vi samlas kring olika böcker och diskuterar deras innehåll. Inriktningen är facklitteratur, t.ex. historia, biografier, miljö och andra aktuella nutidsfrågor. Deltagarna fattar gemensamt beslut om terminens böcker.

Vi har en administratör som sköter lokaler och annat praktiskt, annars är det deltagarna själva som väljer vilka trådar som kan dras i för en givande diskussion.

“Sapiens” (Natur & Kultur, 2014) är en tankeväckande bok om mänsklighetens och därmed arten Homo sapiens historia. Författare är historikern Yuval Noah Harari med världshistoria som specialitet. Han tar med oss på en hisnande resa i tid och rum som i bästa mening är tvärvetenskaplig. Boken har blivit internationellt uppskattad och har utgivits i mer än trettio länder.

Boken Sapiens ska deltagarna ha skaffat och läst inför det första mötet. Då kommer vi också att diskutera vilka fyra ytterligare böcker vi ska läsa under hösten.

Genomförs digitalt – mer information i samband med kallelsen.

Välkommen som deltagare i cirkeln!

Måndagar: 15/2, 22/3, 26/4, 24/5
Tid: kl 10.00 – 11.45
Cirkelledare: Ulf Jorner, 0706-61 66 55 (administrativa frågor)
Lokal:
genomförs digitalt
Kostnad: 200 kr + kostnad för böcker. Faktura och kallelse kommer från Folkuniversitetet. Betala först efter att du har fått fakturan!
Deltagare:  minst 8, max 12
Anmälan: på hemsidan www.folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/, annars ring 019-760 32 34.
Mer information: Ulf Jorner, 0706-61 66 55, eller Åke Olofsson, 0706-36 60 55.

2021-03-11