Föredrag

Foto: Pixabay

Innehåll under rubrik föredrag:

•   Från Hylands hörna till Facebook, mediesamhället, 10/2, OBS digitalt
•   INSTÄLLT: Över Svartån, in bland träden i Örebro, 17/3
•   INSTÄLLT: Idrotten och Örebros framväxt under 150 år, 24/3
•   INSTÄLLT: Det handlar om att leva, lyrik, 14/4
•   INSTÄLLT: Besök Elgérigården, hör historien om huset och dess invånare,
    13 eller 15/4
•   INSTÄLLT: Närkes fågelvärld, 21/4
•   INSTÄLLT: Kroppsspråk, 11/5
•   INSTÄLLT: Musikskapande i en föränderlig värld, 19/5

OBS genomförs digitalt:
Från Hylands hörna till Facebook – mediesamhällets förändring

Onsdagen den 10 februari, kl 14.00 – 16.00

En gång i tiden tittade “alla” på Hylands hörna och Örebro hade på sin höjd tre, fyra nyhetskanaler. Idag sprider vi alla nyheter. Det ställer nya krav på källkritik och publicistiskt ansvar.

Lars Ströman är politisk redaktör på Nerikes Allehanda, tidigare lokalredaktör och nyhetschef på Bergslagsposten.

Genomförs digitalt – mer information i samband med kallelsen.

Lokal: Frälsningsarmén, Kungsgatan 24.
Kostnad: 100 kr. Faktura och kallelse kommer från Folkuniversitetet. Betala först efter att du har fått fakturan!
Information: Lars Friman, 0761-88 12 34, eller lars.e.friman@gmail.com.
Deltagare: minst 20, max 50.
Anmälan: sker på hemsidan www.folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/. Om du inte har möjlighet till det, ring 019-760 32 34.

_ _ _

Över Svartån, in bland träden i Örebro

INSTÄLLT: Onsdagen den 17 mars kl 14.00-16.00

Träden, broarna, vattnet och staden. Under mer än 50 år som konstnär målade Harry Thomander (1916-1998) miljöer längs Svartån i Örebro, från fallen i Karlslund, förbi slottet och ner till Skebäck. Med tiden blev han vår stads främste stadsmålare under 1900-talet.

Författaren Clas Thor har länge samlat hans verk och presenterat dem i boken “Över Svartån, in bland träden i Örebro”. Under föredraget tar han dig i bilder och berättelser med på en tidsresa längs Svartån, främst genom Harry Thomanders målningar, men också genom några av hans samtida kollegors verk längs ån.

Clas Thor är författare och flitig guide och föreläsare som skrivit ett 20-tal böcker om Örebro, bland andra “Karlslund – en vandringsguide”, “En guide till Oset-Rynningeviken”, “Örebro – trädgårdsstaden” och “Författarna och staden Örebro – 750 år i litteraturen”. Tre exemplar av boken om Harry Thomanders målningar kommer att lottas ut i samband med Clas Thors föreläsning.

Lokal: Frälsningsarmén, Kungsgatan 24.
Kostnad: 100 kr. Faktura och kallelse kommer från Folkuniversitetet. Betala först efter att du fått fakturan!
Information: Ulf Jorner, 0706-61 66 55, eller ulf.jorner@gmail.com.
Deltagare: minst 20, max 50.
Anmälan: sker på hemsidan www.folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/. Om du inte har möjlighet till det, ring 019-760 32 34.
_ _ _

Idrotten och Örebros framväxt under 150 år

Bild från Fotoakuten

INSTÄLLT: Onsdagen den 24 mars kl 14.00 – 16.00

Örebro har som stad kontinuerligt vuxit och utvecklats under de senaste 150 åren. Idrotten har varit en viktig del i denna utveckling, där Örebro blivit en positiv stad att bo, leva och verka i. Föredraget belyser samspelet mellan idrotten, kommunen och ledande personer inom stadens näringsliv.

Thomas Eklund verkade under sitt arbetsliv inom idrottsrörelsen i vårt län och nationellt och är idag involverad i Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskaps omfattande verksamhet. Thomas föreläser kring flera ämnen, varav ett är idrott kopplat till samhällets utveckling.

Lokal: Frälsningsarmén, Kungsgatan 24.
Deltagare: Minst 20, max. 50.
Kostnad: 100 kr. Faktura och kallelse kommer från Folkuniversitetet. Betala först efter att du har fått fakturan!
Information: Ulf Jorner 0706-61 66 55 eller ulf.jorner@gmail.com.
Anmälan: sker på hemsidan www.folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/ Om du inte har möjlighet till det, ring 019 – 760 32 34.

_ _ _

Det handlar om att leva

INSTÄLLT: Onsdagen den 14 april kl 14.00 – 16.00

Att skriva och läsa Att skriva och läsa är sedan tidiga barndomen oundgängliga delar av mitt liv. Kalla det gärna passion, ty i hög grad styr detta mitt liv och mina prioriteringar.

Jag har skrivit alltsedan de sena tonåren i slutet av sextiotalet. Lyriken fann jag (och den fann mig) någon gång i tjuguårsåldern, då lusten att skriva och lusten att läsa blev helt samtidiga upplevelser. Det är något i formen, språket, något i lyrikens oerhörda frihet som tilltalar mig mycket. Friheten, ja nästintill kravet, att tänka och uttrycka mig helt enligt mina egna förutsättningar är det som är så lockande.

Foto: Pixabay

Genom att berätta och ge exempel hoppas jag kunna visa på några spännande drag i lyriken. De är betydelsefulla för mig i mitt författarskap och överhuvudtaget i mitt förhållande till litteraturen, och tror jag, för litteratur överhuvudtaget: hur skrivandet/ingivelsen och läsandet samverkar med ett intensivt och samtidigt intag av verklighet och dröm.

Arne Johnsson har sitt ursprung i östra Småland. Flyttade till Lindesberg sommaren 1977 och har, parallellt med det rent litterära, arbetat på Lindesbergs stadsbibliotek fram till sommaren 2017. Arne har skrivit femton diktsamlingar och en essäsamling sedan debuten 1985. Dessutom har han under närmare 40 år skrivit stora mängder litteraturkritik i olika tidskrifter, arbetat med Kulturrådet, Nordiska rådets litteraturpris och varit med de två senaste åren i Augustprisjuryn.

Lokal: Frälsningsarmén, Kungsgatan 24.
Deltagare: Minst 20, max. 50.
Kostnad: 100 kr. Faktura och kallelse kommer från Folkuniversitetet. Betala först efter att du har fått fakturan!
Information: Katarina Sondell, 0705-16 35 75 eller akatarinae.sondell@gmail.com.
Anmälan: sker på hemsidan www.folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/ Om du inte har möjlighet till det, ring 019 – 760 32 34.

_ _ _

Besök Elgérigården

INSTÄLLT: Tisdagen den 13 april kl 14.00 – 16.00, eller
INSTÄLLT: Torsdagen den 15 april kl 14.00 – 16.00

Foto: Bengt Löfstrand

Daniel Julius Elgérus föddes 1817 i Norrköping där pappan var handlare och rådman. Farfar var handlare i Linköping och det var han som tog namnet Elgérus efter sin hemby Älghult (som på den tiden stavades Elghult) i Småland.

Vid 17 års ålder begav han sig till Stockholm för att bli färgare, fick gesällbrev, var gesäll i Tyskland några år, återvände och blev mästare 1843. Han köpte ett av fyra färgerier i Örebro och det blev början till en enastående framgångssaga.

1848 flyttade Daniel Julius till det som nu heter Elgérigården. Vid den stora branden 1854 hade han tur, huset klarade sig. På 1870-80-talen expanderade verksamheten och en stor anläggning byggdes utanför staden vid Västå.

Författaren Hjalmar Bergman besökte ofta sin morfar Daniel Julius och lekte i trädgården, som fortfarande finns kvar. Elgérigården är skyddad som byggnadsminne sedan oktober 2018. Du som vill kan före besöket läsa mer här: https://www.lansstyrelsen.se/orebro/besoksmal/kulturmiljoer/elgerigarden.html.

Elisabeth och Karl Gustav Sjögren, som bor i Elgérigården nu, tar emot, bjuder på eftermiddagskaffe och berättar den spännande historien om huset och dess invånare.

Plats: Samling utanför fastigheten Ågatan 2, kl 14.00. 
Kostnad:
100 kr inkl. em-fika. Faktura och kallelse kommer från Folkuniversitetet. Betala först efter att du fått fakturan!
Antal deltagare: minst 8, max. 10.
Anmälan: på hemsidan www.folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/ eller ring 019-760 32 34. OBS välj datum!
Information: Åke Jöneby, 0705-69 97 99, eller ake.joneby@telia.com.

_ _ _

Närkes fågelvärld

INSTÄLLT: Onsdagen den 21 april kl. 14.00 – 16.00

Hur går det för våra fåglar i landskapet? Närkes ornitologiska förening har genomfört två heltäckande inventeringar med ungefär tjugo års mellanrum för att svara på den frågan. Resultatet redovisas i praktverket Närkes Fågelvärld.

Projektledaren Ronnie Lindqvist kommer att berätta för oss om både vanliga och mindre vanliga fåglar – visste ni t.ex. att det häckade dalripor i Kilsbergen på 1940-talet? – med hjälp av det fina bild- och kartmaterialet i boken.

Ronnie Lindqvist är vice ordförande i Närkes Ornitologiska förening och har tidigare berättat om fågelläten för oss, både i föredragsform och ute i naturen. Han är en flitig guide och reseledare, alltifrån Öland till Peru.

Lokal: Frälsningsarmén, Kungsgatan 24.
Kostnad: 100 kr. Faktura och kallelse kommer från Folkuniversitetet. Betala först efter att du fått fakturan!
Antal deltagare: minst 20, max. 50.
Anmälan: på hemsidan www.folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/ eller ring 019-760 32 34.
Information: Ulf Jorner, 0706-61 66 55, eller ulf.jorner@gmail.com.

_ _ _

Kroppsspråk

INSTÄLLT: Tisdagen den 11 maj kl. 14.00 – 16.00

Du vet när någon talar med för hög volym. Du vet när någon ser dig i ögonen för länge. Du vet hur nära en okänd person du kan stå. Du kan till och med veta när någon ljuger. Hur kommer det sig? Det får du reda på under föreläsningen som ger ett retoriskt perspektiv på kroppsspråkets funktion samt några enkla råd att följa.

Marie Gelang, docent i retorik vid Örebro universitet, har skrivit artiklar, bokkapitel och böcker i retorik med fokus på kroppsspråkets betydelse i mellanmänsklig interaktion. Hon har under hela sitt yrkesliv sysslat med kommunikation, i huvudsak inom sjukvård, teater och utbildning, vilket gett värdefulla erfarenheter till forskningen. Ambitionen att utveckla teorier, vilka fördjupar förståelsen för kroppsspråkets funktion, har realiserats i internationella forskningssamarbeten med forskare från bl a Stanford University och University of Sydney.

Lokal: Frälsningsarmén, Kungsgatan 24.
Kostnad:
100 kr. Faktura och kallelse kommer från Folkuniversitetet. Betala först efter att du fått fakturan!
Antal deltagare: minst 20, max. 50.
Anmälan: på hemsidan www.folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/ eller ring 019-760 32 34.
Information: Ulf Jorner, 0706-61 66 55, eller ulf.jorner@gmail.com.

_ _ _

Musikskapande i en föränderlig värld

INSTÄLLT: Onsdagen den 19 maj kl 14.00 – 16.00

Vi kommer att prata om musikproduktion idag och i morgon. Det handlar om hur musik skapas idag och hur musikbranschen fungerar. Det blir också en del blickar framåt, med inslag av musik och artificiell intelligens (AI). Vi kommer att bjuda på en spännande blandning av klingande och talade inslag.

Peter Knudsen undervisar bl.a. i jazzpiano, ensemble och improvisation vid Musikhögskolan med särskilt ansvar för Jazz och Rock-inriktningen. Som pianist och arrangör har han medverkat i diverse genreöverskridande projekt och möten, bl.a. utifrån fransk impressionism och skandinavisk nationalromantik i nya jazzarrangemang. Han medverkar även i ett tvärvetenskapligt projekt vid Örebro Universitet, där mötet mellan jazzimprovisation och artificiell intelligens står i fokus.

Jan Sparby undervisar i Songwriting/komposition/arrangering, musikteori, ensembleledning och entreprenörskap vid Musikhögskolan. Han är inriktningsansvarig för inriktning musikproduktion och songwriting (konstnärligt kandidat program) och är projektledare för Musikhögskolans samarbete med Live@Heart. Han har bland annat komponerat kammarmusik och musik för storband.

Lokal: Konsertsalen, Musikhögskolan, Universitetet, Gymnastikgatan 1.
Kostnad:
100 kr inkl. mingelkaffe efteråt. Faktura och kallelse kommer från Folkuniversitetet. Betala först efter att du fått fakturan!
Antal deltagare: minst 20, max. 50.
Anmälan senast 4 maj: på hemsidan www.folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/ eller om du inte har möjlighet till det ring 019-760 32 34.
Information: Ulf Jorner, 0706-61 66 55, eller ulf.jorner@gmail.com.

Se också under rubrik månadsmöten, där du hittar fler intressanta föredrag!

2021-03-11