Bli medlem – välkommen!

Örebro Senioruniversitet är en ideellt och politiskt obunden förening, öppen för den som fyllt 60 år och personer yngre än 60 år som har pension av något slag samt make, maka och sambo utan åldersgräns. Klicka på den blå länken för att bli medlem.

Programöversikt – visa sammanfattning
Månadsmöten     – läs mer om innehållet här
Cirklar                – läs mer och anmäl dig här
Föredrag             – läs mer och anmäl dig här
Utflykter, resor   – läs mer och anmäl dig här 

Föreläsning den 6 mars: “Hur hamnade vi här?”

Den frågan ställde sig författaren och akademiledamoten Ingrid Carlberg. För att finna svar på frågan skrev hon boken “Marionetterna”. På månadsmötet 6 mars samtalade hon med Synnöve Borup kring boken.

Vi möter dagligen rapporter om dataintrång, stulna ip-adresser och desinformation, men propagandamaskineriets rötter sträcker sig hundra år bakåt i tiden. Vladimir Lenin var besatt av idén att göra världsrevolution och tog till sin hjälp pr-geniet Willi Münzenberg.

Med start i Berlin och senare Paris trycktes böcker, ordnades konferenser och startades kommittéer och organisationer för att sprida kommunismens budskap, allt väl dolt bakom syften som “Fred”, motstånd mot nazisterna och Franco. Men i kulisserna fanns Komintern, Lenin och sedan Stalin. I denna politiska teater hade några svenskar huvudroller: bankmannen Olof Aschberg och juristen Georg Branting – Hjalmar Brantings son.

När vi idag hör Trump anklaga pressen för att vara “folkets fiende”, eller Putin använda begreppet “nationalförrädare”, är det ord som bolsjevikerna, respektive nazisterna använde. På frågan “vem kan vi lita på?”, svarar Ingrid att journalistiken har en avgörande roll – men vi måste alla fråga oss: Vem betalar? Vem drar i trådarna?

Synnöve avslutade med att varmt rekommendera “Marionetterna”: väldokumenterad sakprosa, spännande som en spionroman.

Förundrade såg vi Henric Bagerius snöra på sig en korsett!

“Korsettkriget: modeslaveri och kvinnokamp vid förra sekelskiftet” var titeln på Henric Bagerius, docent vid Örebro universitet, föredrag vid Örebro Senioruniversitets månadsmöte.

En fulltalig publik fick lära sig om Dräktreformrörelsen och hur den ville befria svenska kvinnor från ett utländskt modeslaveri och förändra deras sätt att klä sig. Korsetten förhindrade kvinnornas möjlighet att gå och röra sig på ett naturligt sätt. Vi tittade med förundran på hur Henric Bagerius snörade på sig en korsett.

Det var framförallt kvinnor i de högre stånden som engagerade sig i en 30-årig kamp för en mer praktisk klädsel. Till och med att korta kjolen med 10 cm, så att den inte släpade i marken, skapade debatt om feminint kontra maskulint.

Föredraget avslutades med en livlig frågestund. Tack Henric för ett spännande föredrag, eller som en av åhörarna sa, “Det här var underhållning”.

Texter om tidigare föredrag!

Stefan Jansson, teaterkonsulent och teaterpedagog, lotsade oss på årets första månadsmöte 10/1 igenom revyhistorien. Läs om detta genom att klicka på nedanstående länk. På samma sida når du fler rapporter från tidigare föredrag.

Ekim Caglar har vidarebefordrat sitt underlag till föredraget den 6 dec., använd länken längre ned. Bitte Hammargren har skrivit texten “Drama utan slut: Turkiet 100 år” – se länken här nedanför. 

Följ länken till texterna under flik tidigare aktiviteter!

2024-04-03