Sidans innehåll:
–  Höstens aktiviteter
–  Erbjudande till nya medlemmar
–  Ordföranden har ordet

Aktiviteter i höst

(Pdf-fil: Program HT 2021)

Månadsmöten ht 2021
6/10   Selma Lagerlöf, Anna-Karin Palm,
          25 års-jubileum
3/11   Konsten på Karro, Staffan
           Wikstedt 
1/12   Runor och runstenar, Staffan Blixt 

Cirklar ht 2021
16/9   Filmcirkel i nytt format, träff 1,  
           Göran Olofsson
7/9     Läsecirkel tisdag, träff 1, Anita Danielsson
25/8   Läsecirkel onsdag, träff 1, Liv Sand
3/9     Läsecirkel fredag, träff 1, Christer Håkanson
13/9   Läsecirkel facklitteratur, träff 1, Ulf Jorner
14/9   Konst, den problematiska realismen, träff 1, Peter Ekström
21/9   Konst, manligt och kvinnligt i konsten, träff 1, Peter Ekström
25/11 Musik, jazz tre tisdagar, träff 1, Håkan Nyqvist

Föredrag ht 2021
8/9     Det handlar om att leva, lyrik, Arne Johnsson
15/9   Där nya solar föds och gamla dör, astronomi, Kjell Olauson
22/9   Över Svartån, in bland träden i Örebro, Clas Thor
13/10 Naturen i marknadsföringen av svensk mat, Helen Andersson
27/10 Sveriges första globala århundrade, Leos Müller
17/11 Kroppsspråk, Marie Gelang
24/11 Närkes fågelvärld, Ronnie Lindqvist

Besök, resor ht 2021
3/10   Wermland Opera, bussresa till Karlstad
21/10 Besök Elgérigården
28/10 Besök Elgérigården
11/11 Konsten på Karro – rundvandring, Staffan Wikstedt

Erbjudande till nya medlemmar!

Pga. vårt 25-årsjubileum har vi just i år ett erbjudande till dig som redan i höst bestämmer sig för att bli ny medlem år 2022. Då erbjuder vi dig att kunna anmäla dig till våra aktiviteter även i programkatalogen höstterminen 2021, dessutom att kostnadsfritt delta i alla månadsmöten som ingår där.

Örebro Senioruniversitet (ÖSU) är en ideellt och politiskt obunden förening som är öppen för den som fyllt 60 år och personer yngre än 60 år som uppbär pension av något slag samt make, maka och sambo utan åldersgräns. Medlemskap fordras vanligen för att delta i vår verksamhet. Det kostar 300 kr och är lätt ordnat – läs om medlemskap i menyraden ovan. Verksamheten bedrivs i samarbete med Folkuniversitetet i Örebro.

Under rubrik “Kontakt” ser du vilka som ingår i vår styrelse och programkommitté.
Läs Henny Olssons tal vid 20-årsjubileet, så får du veta mer om föreningen och dess framväxt – läs talet här.

Ordföranden har ordet

När du läser det här har vi levt under hotet av ett coronavirus i snart två år. Att se alla negativa konsekvenser är inte svårt. Själva hotet är en allvarlig stressfaktor i sig. Därtill kommer olika restriktioner och social isolering samt nedstängning av allt stimulerande i samhället som t.ex. hela kultursektorn inkl. vår lilla förening. Kan det verkligen komma något positivt ur detta? Kanske ändå.

Vi har fått en påminnelse om att vi i grunden är sociala varelser. Relationer till andra människor är en väsentlig del av själva livet. Vi utvecklas och mår bra av att tampas med andra. Förhoppningsvis kommer vi att vårda våra sociala relationer än bättre i framtiden.

Vi har också tvingats till ett kreativt nytänkande på många områden. Många har jobbat hemifrån via digital teknik. Det tycks ha gått förvånansvärt bra och många vill fortsätta åtminstone några dagar i veckan. Ett så radikalt ”nytänk” inom arbetslivet hade inte gått så lätt utan pressen från pandemin. Eventuellt har vi blivit lite mer nyfikna på hur livet skulle kunna se ut om vi bara vågar testa. Kanske finns det något spännande där som vi aldrig tidigare sett som en möjlighet.

Lycka till i din jakt på kreativt ”nytänk” och en spännande framtid!

Roland Gustafson, ordförande i styrelsen

2021-09-16