På sidan kan du läsa om:
• Reflektioner från ordföranden
• Resan i maj till Östergötland
• Hjälmaren och sjösänkningen
• Om Örebro Senioruniversitet

Ordföranden har ordet

Några reflektioner
Nyss hemkommen från en resa till Värnamo och Båstad och några dagars lek med livliga och busiga barnbarn är vi nu hemma igen. Som vanligt kollade jag omedelbart brevlådan och överst låg höstens programkatalog. Jag kunde inte motstå frestelsen att omedelbart bläddra igenom den från början till slut.

Och mycket riktigt. Vår fantastiska Programkommitté har återigen lyckats skapa ett helt oemotståndligt program för hösten. Här hittar du ett månadsmöte varje månad med en ny spännande föreläsning och den viktiga kaffestunden efteråt. Men du hittar också många renodlade föreläsningar som är lika spännande som utmanande inom vitt skilda områden. Och så får vi inte glömma utflykter som ger både gemenskap och nya upplevelser.

Det finns också fler litteraturcirklar. Både skönlitteratur och facklitteratur. Man läser samma bok och träffas i en mindre grupp för en intressant diskussion. Och naturligtvis filmcirklar där man ser och diskuterar olika kvalitetsfilmer. Vi erbjuder även en cirkel i både konst och musik.

Vad kommer jag själv att försöka gå på? Jag tycker om att utsätta mig för intellektuella utmaningar. Då passar det att lyssna på en föreläsare som jag kanske inte ens visste fanns. Än mindre vad föreläsningen kommer att handla om. Jag tänker alltså försöka hänga med på alla månadsmöten och dessutom föreläsningarna om Covid som verkar spännande och Kvarntorpshögen som jag hörde talas om redan som liten pojke men i övrigt inte vet så mycket om.

Ett stort tack vill jag framföra till hela Programkommittén (PK) 0ch speciellt till Bengt Löfstrand som lagt ner otaliga timmar på att redigera själva katalogen!

Roland Gustafson, ordförande i styrelsen för Örebro Senioruniversitet

ÖSU gjorde en resa till Östergötland

I början av maj ordnade Senioruniversitetet en resa med 26 medlemmar till Östergötland med Lars Friman som guide. Natur, fåglar, Rökstenen, Skänninge och Vadstenas medeltidshistoria var resans tema.

Många fick ta del av ny spännande kunskap. Gott fika avnjöts vid Tåkerns naturreservat, där guider sedan visade runt. Senare blev det lunch i Väderstad, därefter besök i Vadstena.

Rökstenen, foto: Lars Friman

En hel del historisk fakta förmedlades, exempelvis om:

  • Motala verkstad som för 200 år sedan var en av Sveriges viktigaste ”yrkesskolor”

  • Skänninge, placerat intill Eriksgatan och ett religiöst centrum.

  • Dominikanerkloster i Skänninge för munkar och nunnor.

  • Sveriges förste författare (på latin) Petrus Dacia på 1270-talet.

  • Ett viktigt möte i Skänninge med Birger Jarl 1248.

  • Sveriges första hospital i Skänninge.

  • ”Garparna” – blev tyskarna i Skänninge kallade.

  • Rökstenens textrader med 760 tecken.

  • Birger Jarls palats.

  • Heliga Birgittas nunnekloster.

Klicka här och läs hela Lars Frimans reseberättelse.

Hjälmaren och sjösänkningen

Onsdagen den 4 maj hade Örebro senioruniversitet sitt femte månadsmöte. Föreläsare var Ralph Granberg från aktionen ”Rädda Hjälmaren”.

Rubriken var ”Hjälmaren – från sjösänkningen 1888 till i dag”. Hjälmaren intill Örebro är ju Sveriges fjärde största sjö. Problemet är att det är så många intressenter som ska fatta beslut om hur hög vattennivån ska vara i Hjälmaren. De flesta år är vattenytan för låg enligt begreppet ”den räta linjen”, vilket blir till ett stort problem för båtlivet på sjön och alla stugägare längs sjöns stränder.

Hjälmaren, foto: Ralph Granberg

Hur ska örebroarna i gemen få upp ögonen för Hjälmaren som en tillgång i deras värld?
Hur ska Hjälmaren förvaltas i framtiden så att den förblir en tillgång för våra barn och barnbarn?

Ralph Granberg belyste de problem som finns med att det inte finns en enda beslutsmyndighet för Hjälmaren, utan ett stort antal intressenter med motstridiga intressen, flera länsstyrelser, många kommuner, vattenkraftsintressenter, bönder, m fl. Vi var drygt 80 medlemmar i Örebro Senioruniversitet som lyssnade på detta centrala och viktiga ämne för oss boende runt landets fjärde största sjö.

Örebro Senioruniversitet

Örebro Senioruniversitet (ÖSU) är en ideellt och politiskt obunden förening som är öppen för den som fyllt 60 år och personer yngre än 60 år som uppbär pension av något slag samt make, maka och sambo utan åldersgräns. Medlemskap fordras vanligen för att delta i vår verksamhet. Det kostar 300 kr och är lätt ordnat – läs om medlemskap i menyraden ovan. Verksamheten bedrivs i samarbete med Folkuniversitetet i Örebro.

Under rubrik “Kontakt” ser du vilka som ingår i vår styrelse och programkommitté.
Läs Henny Olssons tal vid 20-årsjubileet, så får du veta mer om föreningen och dess framväxt – läs talet här.

2022-05-29