Välkommen att gå med i vår förening!

Örebro Senioruniversitet (ÖSU) är en ideellt och politiskt obunden förening som är öppen för den som fyllt 60 år och personer yngre än 60 år som uppbär pension av något slag samt make, maka och sambo utan åldersgräns.

Medlemskap fordras för att delta i vår verksamhet. Det kostar 300 kr och är lätt ordnat – läs om medlemskap i menyraden ovan. Verksamheten bedrivs i samarbete med Folkuniversitetet i Örebro.

Under rubrik “Kontakt” framgår bl.a. vilka som ingår i vår styrelse och programkommitté.

I oktober 2016 firade föreningen 20-årsjubileum och Henny Olsson talade. Läs talet så får du veta mer om föreningen och dess framväxt – läs talet här.

Hur fungerade cirkelträffar via dator?

Vi har nu fått en viss erfarenhet av digitala cirkelträffar. När våren ännu en gång innebar inställda aktiviteter, beslutade Ulf Jorner och Åke Olofsson att testa möten via Zoom i fackbokcirkeln. När vårens fyra möten var klara, gjordes en anspråkslös utvärdering.

Svaren var så samstämmiga att det kan räcka med ett citat:
“De digitala mötena har absolut fungerat, men visst ger det mer att träffas på riktigt.” Cirkelledarnas uppfattning är densamma. Zoom var ett förvånansvärt bra alternativ, men visst hoppas alla på fysiska möten i höst.

2021-06-08