ÖSU gjorde en resa till Östergötland

I början av maj ordnade Senioruniversitetet en resa med 26 medlemmar till Östergötland med Lars Friman som guide. Natur, fåglar, Rökstenen, Skänninge och Vadstenas medeltidshistoria var resans tema.

Många fick ta del av ny spännande kunskap. Gott fika avnjöts vid Tåkerns naturreservat, där guider sedan visade runt. Senare blev det lunch i Väderstad, därefter besök i Vadstena.

Rökstenen, foto: Lars Friman

En hel del historisk fakta förmedlades, exempelvis om:

  • Motala verkstad som för 200 år sedan var en av Sveriges viktigaste ”yrkesskolor”

  • Skänninge, placerat intill Eriksgatan och ett religiöst centrum.

  • Dominikanerkloster i Skänninge för munkar och nunnor.

  • Sveriges förste författare (på latin) Petrus Dacia på 1270-talet.

  • Ett viktigt möte i Skänninge med Birger Jarl 1248.

  • Sveriges första hospital i Skänninge.

  • ”Garparna” – blev tyskarna i Skänninge kallade.

  • Rökstenens textrader med 760 tecken.

  • Birger Jarls palats.

  • Heliga Birgittas nunnekloster.

Klicka här och läs hela Lars Frimans reseberättelse.

Hjälmaren och sjösänkningen

Onsdagen den 4 maj hade Örebro senioruniversitet sitt femte månadsmöte. Föreläsare var Ralph Granberg från aktionen ”Rädda Hjälmaren”.

Rubriken var ”Hjälmaren – från sjösänkningen 1888 till i dag”. Hjälmaren intill Örebro är ju Sveriges fjärde största sjö. Problemet är att det är så många intressenter som ska fatta beslut om hur hög vattennivån ska vara i Hjälmaren. De flesta år är vattenytan för låg enligt begreppet ”den räta linjen”, vilket blir till ett stort problem för båtlivet på sjön och alla stugägare längs sjöns stränder.

Hjälmaren, foto: Ralph Granberg

Hur ska örebroarna i gemen få upp ögonen för Hjälmaren som en tillgång i deras värld?
Hur ska Hjälmaren förvaltas i framtiden så att den förblir en tillgång för våra barn och barnbarn?

Ralph Granberg belyste de problem som finns med att det inte finns en enda beslutsmyndighet för Hjälmaren, utan ett stort antal intressenter med motstridiga intressen, flera länsstyrelser, många kommuner, vattenkraftsintressenter, bönder, m fl. Vi var drygt 80 medlemmar i Örebro Senioruniversitet som lyssnade på detta centrala och viktiga ämne för oss boende runt landets fjärde största sjö.

Ordföranden har ordet

Nu har vi ungefär två år av pandemi bakom oss. Jag brukar tänka att det har varit vår generations största prövning i livet liksom 2:a världskriget var våra föräldrars största prövning. Nu är vi förhoppningsvis igenom och frågan är: har vi lärt oss något? Själv har jag påmints om tre oerhört viktiga saker.

För det första:
Vi människor är till vår natur sociala varelser. Relationer till andra är själva grunden för våra liv och utan relationer till andra tappar vi lätt vår livslust. Social isolering kan t.o.m. göra oss sjuka.

För det andra:
Vi är kulturella varelser. Vi behöver då och då ”lämna oss själva” och låta oss stimuleras av t ex film, teater och musik. Det utvecklar både våra tankar och känslor. Att göra det tillsammans med andra är dubbelt bra!

För det tredje:
Vår natur gör att vi stressas av olika typer av hot i vår omgivning. Att under två år leva under hotet av en osynlig och potentiellt livsfarlig fiende leder till förhöjda stressnivåer inom oss vilket på sikt faktiskt skadar oss.

Förhoppningsvis stundar nu ljusare tider: Låt oss alla sjunga med Bob Dylan: ”It´s all over now, Baby Blue!”

Roland Gustafson, ordförande i styrelsen för Örebro Senioruniversitet

Örebro Senioruniversitet

Örebro Senioruniversitet (ÖSU) är en ideellt och politiskt obunden förening som är öppen för den som fyllt 60 år och personer yngre än 60 år som uppbär pension av något slag samt make, maka och sambo utan åldersgräns. Medlemskap fordras vanligen för att delta i vår verksamhet. Det kostar 300 kr och är lätt ordnat – läs om medlemskap i menyraden ovan. Verksamheten bedrivs i samarbete med Folkuniversitetet i Örebro.

Under rubrik “Kontakt” ser du vilka som ingår i vår styrelse och programkommitté.
Läs Henny Olssons tal vid 20-årsjubileet, så får du veta mer om föreningen och dess framväxt – läs talet här.

2022-05-15