Bli medlem – välkommen!

Örebro Senioruniversitet är en ideellt och politiskt obunden förening, öppen för den som fyllt 60 år och personer yngre än 60 år som har pension av något slag samt make, maka och sambo utan åldersgräns. Klicka på den blå länken för att bli medlem.

“Den osynliga muren”, Hanna Sahlbergs föredrag den 17 april

Hanna Sahlberg, foto: Lars Friman

Många kineser har fått en avsevärt bättre standard de senaste decennierna. Men under de år som Xi Jinping suttit vid makten har den personliga friheten kraftigt beskurits. Idag kan ingen ung journalist dricka kaffe på Starbuck med en utländsk journalist utan att riskera att stämplas som terrorist.

Hanna Sahlberg berättade om sina år i Kina, hur hon lyckades lära sig språket så att hon kunde samtala med människorna utan att alltid behöva gå via engelskan. I början av 2000-talet fanns en viss öppenhet i det kinesiska samhället och unga journalister såg ljust på framtiden. Hanna var under åren 2006-2011 och 2015-2019 Sveriges Radios korrespondent i Beijing. Hemkommen till Sverige drev hon Kinapodden. I februari i år beslöt SR att lägga ned den.

Föredraget avslutades med frågor från publiken, bl a diskuterades Kinas roll som ekonomisk stormakt i världen.

Texter om tidigare föredrag!

Genom att klicka på nedanstående länk kan du läsa om en del av tidigare genomförda föredrag mm. 

Följ länken till texterna under flik tidigare aktiviteter!

2024-05-21