Medlemmarna kallas till extra möte

Extra föreningsmöte hålls för beslut som gäller stadgar, antal ledamöter i styrelsen och val av ny styrelse.
Dag:  den 5 april 2023
Tid: kl. 15.00
Plats: Frälsningsarméns lokal på Kungsgatan 24
Följ länken för att nå handlingarna:
Dagordning
Förslag till stadgar
Valberedningens förslag till styrelse

Om litteraturens Paris på månadsmötet

På vandring med franska flanörer.
Örebro Senioruniversitet gästades 1 mars av professor emerita Lena Kåreland, som tog oss med på en vandring i 1800-talets Paris. Det är under denna tid som det moderna Paris börjar resa sig ur trångboddhet och smuts. Georges-Eugéne Haussmann drar fram sina breda boulevarder, nya mötesplatser uppstår och parisarna börjar flanera. Paris lockar till sig unga män från landsbygden, som genom rätt kontakter, inte sällan genom kärlek till “rätt” kvinna, hoppas kunna nå framgång och makt. Författarna Honoré de Balzac, Victor Hugo, Guy de Maupassant och Charles Baudelaire gestaltar tiden och människorna i sina romaner och poem, böcker som läses än idag. 

Kunnigt och lättlyssnat guidade Lena Kåreland oss genom staden och litteraturen och lyfte fram likheter mellan denna tid och händelser i samhället idag. Lena Kåreland nämnde till sist 2014 års nobelpristagare Patrik Modiano som en författare som fortsätter att vandra på Paris gator.

Synnöve Borup, ÖSU

Läs om tidigare föredrag

Åke Granberg är ordförande i Grythyttans Hembygdsförening. Han besökte vårt månadsmöte i februari och talade om “Bergsmannen – en speciell företagare”. Läs mer om föredragets innehåll här!

På samma plats presenteras innehållet i Helena Isakssons föredrag i januari om “Björnar, blodproppar och Påskön – vad kan vi lära oss om naturen?”.

Örebro Senioruniversitet

Örebro Senioruniversitet (ÖSU) är en ideellt och politiskt obunden förening som är öppen för den som fyllt 60 år och personer yngre än 60 år som uppbär pension av något slag samt make, maka och sambo utan åldersgräns. Medlemskap fordras vanligen för att delta i vår verksamhet. Det kostar 300 kr och är lätt ordnat – läs om medlemskap i menyraden ovan. Verksamheten bedrivs i samarbete med Folkuniversitetet i Örebro.

Under rubrik “Kontakt” ser du vilka som ingår i vår styrelse och programkommitté.
Läs Henny Olssons tal vid 20-årsjubileet, så får du veta mer om föreningen och dess framväxt – läs talet här.

2023-03-13