Covid och deltagande i våra aktiviteter

Tyvärr har smittan ökat dramatiskt ute i Europa. Det troliga är att vi även i Sverige får en ökad spridning. FHM har beslutat att vid allmänna sammankomster med fler än 100 deltagare kräva uppvisande av vaccinationspass för att få delta. Detta gäller inte våra sammankomster, eftersom vi är en sluten förening, öppen enbart för medlemmar.

Däremot gäller nedanstående mycket starka rekommendationer:

  1. Vi förväntar oss att du är fullvaccinerad. Är du inte vaccinerad bör du inte delta.
  2. Vi vill att du stannar hemma om du har symtom på Covid. Detta gäller även vid lindriga symtom.
  3. Vi ser också helst att du inte deltar i våra aktiviteter om någon i ditt hushåll uppvisar symtom eller testat positivt för Covid.
  4. Slutligen förväntar vi oss att du aktivt ser till att hålla ordentligt avstånd till andra deltagare. Detta gäller under hela sammankomsten, från det du kommer till att du lämnar lokalen. 

Känn dig varmt välkommen i övrigt!

Roland Gustafson, ordförande i styrelsen för Örebro Senioruniversitet

Örebro Senioruniversitet

Örebro Senioruniversitet (ÖSU) är en ideellt och politiskt obunden förening som är öppen för den som fyllt 60 år och personer yngre än 60 år som uppbär pension av något slag samt make, maka och sambo utan åldersgräns. Medlemskap fordras vanligen för att delta i vår verksamhet. Det kostar 300 kr och är lätt ordnat – läs om medlemskap i menyraden ovan. Verksamheten bedrivs i samarbete med Folkuniversitetet i Örebro.

Under rubrik “Kontakt” ser du vilka som ingår i vår styrelse och programkommitté.
Läs Henny Olssons tal vid 20-årsjubileet, så får du veta mer om föreningen och dess framväxt – läs talet här.

2022-01-03