Månadsmöten

Senioruniversitetets månadsmöten med föredrag äger normalt rum i Frälsningsarméns lokaler, Kungsgatan 24, kl 14.00 första onsdagen i månaden. Hörselslinga ligger i mitten av lokalen.

Fri entré för medlemmar. Ingen anmälan.
Efter föredraget serveras eftermiddagsfika utan kostnad.

OBS en del av aktiviteterna beskrivs fylligare i Programkatalog HT 2023

Foto: Pixabay

Höstens månadsmöten:
6/9    Ögon känsliga för stjärnor
4/10  Successful ageing
1/11  Mat och hälsa – kan kost också förbättra den mentala hälsan?
6/12  Drama utan slut: Turkiet 100 år

Ögon känsliga för stjärnor

Onsdagen den 6 september kl. 14.00,
Marie Rådbo

Vi ser idag samma stjärnhimmel som våra förfäder, men tack vare modern vetenskap är våra tolkningar helt annorlunda. Där de såg gudar, ser vi idag kärnkraftverk, och där de såg suddiga dimmiga fläckar, ser vi galaxer och födelseplatser för stjärnor.

Våra förfäder trodde också att alla stjärnor låg på samma avstånd från jorden, medan vi har lärt oss att universum har ett hisnande djup. Och vad har hänt med våra förfäders gudar? Märkligt nog så konfronteras vi dagligen med somliga av dem!

Välkommen ut på en resa i rymden, där vi får bekanta oss med både gårdagens myter och dagens kunskaper, dessutom spekulera över vad nytt vi kan lära oss i morgon.

Marie Rådbo är professor em. vid Göteborgs universitet, astronom och författare. Marie har skrivit ett stort antal populärvetenskapliga böcker och har hörts och synts i radio och TV. Speciellt har Marie varit engagerad i barns intresse för teknik och naturvetenskap och har utsetts till teknologie hedersdoktor både i Linköping och Göteborg.

Programansvarig: Synnöve Borup.

_ _ _ _ _

Successful ageing

Onsdagen den 4 oktober kl 14.00, Kerstin Nilsson

Åldrandet ses ofta ur ett problematiskt perspektiv, men utgångspunkten för Successful ageing är en helt annan. Här handlar det om det hälsosamma åldrandet, om att undersöka möjligheterna för ett långt och meningsfullt liv. Samtidigt ses äldre som en resurs – en grupp som kan bidra till samhället. Inom successful ageing studeras därför åldrandet genom hela livscykeln och ur många olika perspektiv.

Målet för satsningen är att fördjupa kunskapen om åldrandet och kunna lämna ett påtagligt bidrag till forskningen inom området. Mycket är tillämpad forskning som snabbt kan komma till nytta i samhället. Satsningen startade 2017 och Kerstin Nilsson reflekterar även över vilka resultat som det tvärvetenskapliga fokusområdet Successful ageing har uppnått.

Kerstin Nilsson är seniorprofessor vid Örebro universitet och är övergripande ansvarig för universitetets satsning inom området “Successful ageing”. Hennes bakgrund är läkare, gynekolog. Före pensionen var hon dekan för fakulteten för medicin och hälsa.

Programansvarig: Lovisa Olsson.

_ _ _ _ _

Mat och hälsa – kan kost också förbättra den mentala hälsan?

Foto: www.fotoakuten.se

Onsdagen den 1 november kl 14.00, Robert Brummer

Att kosten kan ha en positiv inverkan på hälsa i alla åldrar är inget nytt, men kan vi genom mat förbättra mental hälsa så att vi mår bättre, koncentrerar oss bättre eller kanske sover bättre? Mycket hänger ihop med samspelet mellan tarm och hjärna och i föreläsningen förklarar Robert Brummer om och hur kost kan bidra till vår mentala hälsa.

Robert Brummer är professor i gastroenterologi och klinisk nutrition vid Örebro universitet. Som vicerektor leder han också universitetets profilområde Mat och hälsa. Hans eget forskningsområde kretsar kring samspelet mellan kost, tarmflora, tarm och hjärna. Han leder också ett nationellt forskningscenter kring växtbaserade proteiner och deras hälsoeffekter (PAN Sweden).

Programansvarig: Lovisa Olsson.

_ _ _ _ _

Drama utan slut: Turkiet 100 år

Onsdagen den 6 december kl 14.00, Bitte Hammargren

Ur krig, blod och aska föddes den turkiska republiken för 100 år sedan. Det skapades ett drama som kommer att fortsätta långt efter republikens hundraårsjubileum den 29 oktober 2023.

“30 års bevakning av Turkiet har lärt mig att det inte går att förstå detta land utan att blicka bakåt i historien. Då ser man en ringlande tråd som binder ihop nationsgrundaren Kemal Atatürks skapelse av republiken för 100 år sedan med nutiden under president Recep Tayyip Erdogan. Turknationalismen och de auktoritära dragen är gemensamma nämnare. Men det finns också mycket som skiljer dem åt – som synen på Europa, islam, nationens gränser och utrikespolitiken i stort.”
Bitte Hammargren. Genom att klicka här når du Bitte Hammargrens egen text som introduktion.

Bitte Hammargren är frilansskribent med lång erfarenhet av att bevaka Turkiet och Mellanöstern. Bitte har bl.a. lett Mellanöstern och Nordafrikaprogrammet på Utrikespolitiska institutet samt varit Mellanösternanalytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut. Hon har även under en period bott i Istanbul. Under åren 2001 – 2012 var Bitte Svenska Dagbladets Turkiet- och Mellanösternkorrespondent.

Programansvarig: Synnöve Borup.

_ _ _ _ _

2023-05-31