Månadsmöten

2021-03-11
Månadsmöten kommer att hållas i april, maj och juni,
vilket då sker digitalt. Däremot har månadsmötena med fysisk närvaro ställts in i vår pga. coronapandemin.
OBSAnmälan är nu obligatorisk även till månadsmöten och ett särskilt första anmälningsdatum gäller. Anmäl här.

Månadsmöten februari – juni 2021:
−  INSTÄLLT: Har folkbildningen någon framtid? 3/2
−  INSTÄLLT: Selma Lagerlöf. 3/3
−  DIGITALT: Klimatet – vatten – energi. 7/4
−  DIGITALT: Grönland – framtidens turistdestination?
     5/5
−  DIGITALT: Vi behöver bin. Bin behöver oss! 2/6

Har folkbildningen någon framtid?

Onsdagen den 3 februari kl. 14.00, INSTÄLLT

Tolv kvinnor på landet i Sörmland möttes i en studiecirkel i början av 1980-talet. De träffas fortfarande idag och har studerat allt från tvåändstickning till idé- och lärdomshistoria, Kina, astrofysik och kvantmekanik.

Möt Christina Jutterström när hon berättar om sin bok “Kvinnorna runt sjön Björken” och deras längtan efter bildning. Hon ställer också frågan om denna längtan finns hos människor i dagens mobilsamhälle.

Christina Jutterström började sin journalistiska bana i Örebro och har bl a varit chefredaktör på Dagens Nyheter och VD på Sveriges Television.

Anmälan sker på hemsidan www.folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/. Har du inte möjlighet till det, ring 019-760 32 34. Kallelse/bekräftelse kommer från Folkuniversitetet.
Första anmälningsdag: onsdag 20 januari.

Selma Lagerlöf

INSTÄLLT: Onsdagen den 3 mars kl 14.00

Selma Lagerlöf, folkkär och världsberömd, framgångsrik och hyllad. Men bakom den etablerade bilden av nobelpristagaren och sagotanten på Mårbacka fanns en sökande, tänkande, älskande människa med stort frihetsbegär och djärva visioner.

Jag kommer att berätta om arbetet med min biografi “Jag vill sätta världen i rörelse” och göra nedslag i Selma Lagerlöfs rika och intressanta liv. Jag berättar om vänskaper och kvinnokamp, tidens frågor och sammanhang, liksom om hur Selma Lagerlöfs idévärld och inre liv bildade grundval för hennes verk. Författarlivets strid och tvivel träder fram, men också det starka självförtroendet och målmedvetenheten hos en kvinna som banade nya vägar, både i livet och i litteraturen.

Anna-Karin Palm är skönlitterär författare, född 1961 och bosatt i norra Hälsingland. Hon debuterade 1991 med romanen “Faunen” och fick sitt genombrott med romanen “Målarens döttrar” 1997. Hennes senast utgivna böcker är romanen “Snöängel”2011 och novellsamlingen “Jaktlycka” 2014. Våren 2021 utkommer “Jag skriver över ditt ansikte”, där Anna-Karin följer sin mors gradvisa försvinnande in i Alzheimers sjukdom.

Anmälan sker på hemsidan www.folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/. Har du inte möjlighet till det, ring 019-760 32 34. Kallelse/bekräftelse kommer från Folkuniversitetet.
Första anmälningsdag: onsdag 17 februari.

Klimatet – vatten – energi
Gör vi världen obeboelig?

DIGITALT: Onsdagen den 7 april kl 14.00

                                       Fotoakuten

Klimatförändringar, urbanisering och befolkningsökning: de är utmaningar av en magnitud som mänskligheten kanske aldrig tidigare erfarit. Gör det någon skillnad hur jag förändrar min livsstil? Svaret är JA.

Gustaf Olsson är professor emeritus i Industriell automation vid Lunds Tekniska högskola och pensionär sedan 2006. Sedan dess har han forskat kring hur klimat, vatten, energi och föda hänger ihop. Han har tjänstgjort som gästprofessor vid Chalmers och universitet i Beijing, Malaysia och England. “Distinguished Fellow” i International Water Association (IWA), en organisation för mer än 10 000 vattenproffs.

Anmälan sker på hemsidan www.folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/. Har du inte möjlighet till det, ring 019-760 32 34. Kallelse/bekräftelse kommer från Folkuniversitetet.
Första anmälningsdag: onsdag 24 mars.

Grönland – framtidens turistdestination?

DIGITALT: Onsdagen den 5 maj kl 14.00

Grönland önskar utveckla turismen som en av de ekonomiska pelarna som en eventuell självständighet från Danmark ska bygga på. Vad kan Grönland bjuda på som turistland och är det överhuvudtaget realistiskt att utveckla turismen på Grönland utan att ödelägga de natur- och kulturvärden som turisten efterfrågar? Sören Holm vill med egna bilder berätta om Grönland och om att vara turist på Grönland.

1986 kom Sören första gången till Grönland som turledare för Grönlands Rejsebureau och det blev till en livslång kärlek till landet, naturen och befolkningen. Sören har rest på hela Grönlands västkust från Kap Farvel till den nordligaste bygden, Siorapaluk nord om Thule och besökt samhällen och bygder och öde fjällområden. 2017 blev det också ett besök på Grönlands öde östkust. Det har blivit mer än 30 resor till Grönland.

Anmälan sker på hemsidan www.folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/. Har du inte möjlighet till det, ring 019-760 32 34. Kallelse/bekräftelse kommer från Folkuniversitetet.
Första anmälningsdag: onsdag 21 april.

Vi behöver bin. Bin behöver oss!

DIGITALT: Onsdagen den 2 juni kl 14.00

Björn Lagerman har varit lärare i naturvetenskapliga ämnen i 20 år. Björn är 50-talist från Stortorget i Gamla Stans stenöken som blev biodlare i Bergslagen med ca 100 bisamhällen kring Lindesberg sedan snart 50 år!

Björn berättar om sitt unika sätt att producera honung utan ramar i skattlådorna. Björn är även grundare av appen BeeScanning som med hjälp av artificiell intelligens (AI) kan hitta sjukdomar och parasiter på bina.

BeeScanning har fått stor uppmärksamhet internationellt och vunnit 14 prestigefyllda utmärkelser senaste året. Binas problem sammanhänger med det moderna jordbruket och appen kan även bli en nyckel till att förändra
den problematiken. Projektet The Swarm är en fortsättning av BeeScanning
och tar sikte på att vi behöver förändra jord- och skogsbruk för att skapa uthålliga ekosystem till skillnad från monokulturerna.

Anmälan sker på hemsidan www.folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/. Har du inte möjlighet till det, ring 019-760 32 34. Kallelse/bekräftelse kommer från Folkuniversitetet.
Första anmälningsdag: onsdag 19 maj.

2021-03-11