Månadsmöten

Senioruniversitetets månadsmöten med föredrag äger normalt rum i Frälsningsarméns lokaler, Kungsgatan 24, kl 14.00 första onsdagen i månaden – undantag i nov.

Hörselslinga ligger i mitten av lokalen.
Fri entré för medlemmar
OBS – anmälan är obligatorisk till månadsmötet 6/10, då vi firar att föreningen är 25 år.

Vi följer FHM:s rekommendationer för sammankomster och vill vara försiktiga så ingen smitta sprids pga. våra aktiviteter. Köbildning och trängsel vid in- och utgång ska undvikas.

Har folkbildningen någon framtid?

Onsdagen den 1 september kl. 14.00, Christina Jutterström

Tolv kvinnor på landet i Sörmland möttes i en studiecirkel i början av 1980-talet. De träffas fortfarande idag och har studerat allt från tvåändstickning till idé- och lärdomshistoria, Kina, astrofysik och kvantmekanik.

Möt Christina Jutterström när hon berättar om sin bok “Kvinnorna runt sjön Björken” och deras längtan efter bildning. Hon ställer också frågan om denna längtan finns hos människor i dagens mobilsamhälle.

Christina Jutterström började sin journalistiska bana i Örebro och har bl a varit chefredaktör på Dagens Nyheter och VD på Sveriges Television.

Första anmälningsdag: onsdag 18 augusti.
Anmälan:
 på hemsidan www.folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/. Har du inte möjlighet till det, ring 019-760 32 34. Kallelse/bekräftelse kommer från Folkuniversitetet.

Selma Lagerlöf

Onsdagen den 6 oktober kl 14.00, Anna-Karin Palm

Selma Lagerlöf, folkkär och världsberömd, framgångsrik och hyllad. Men bakom den etablerade bilden av Nobelpristagaren och sagotanten på Mårbacka fanns en sökande, tänkande, älskande människa med stort frihetsbegär och djärva visioner.

Jag kommer att berätta om arbetet med min biografi “Jag vill sätta världen i rörelse” och göra nedslag i Selma Lagerlöfs rika och intressanta liv. Jag berättar om vänskaper och kvinnokamp, tidens frågor och sammanhang, liksom om hur Selma Lagerlöfs idévärld och inre liv bildade grundval för hennes verk. Författarlivets strid och tvivel träder fram, men också det starka självförtroendet och målmedvetenheten hos en kvinna som banade nya vägar, både i livet och i litteraturen.

Anna-Karin Palm är skönlitterär författare, född 1961 och bosatt i norra Hälsingland. Hon debuterade 1991 med romanen “Faunen” och fick sitt genombrott med romanen “Målarens döttrar” 1997. Hennes senast utgivna böcker är romanen “Snöängel” 2011 och novellsamlingen “Jaktlycka” 2014. Våren 2021 utkom “Jag skriver över ditt ansikte”, där Anna-Karin följer sin mors gradvisa försvinnande in i Alzheimers sjukdom.

Första anmälningsdag: onsdag 22 september.
Anmälan:
 på hemsidan www.folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/. Har du inte möjlighet till det, ring 019-760 32 34. Kallelse/bekräftelse kommer från Folkuniversitetet.

I år fyller Örebro Senioruniversitet 25 år.
Det tänker vi fira på två sätt under detta månadsmöte 6/10. För det första bjuder vi alla deltagare på månadsmötet på kaffe/te och kaka. För det andra blir det estradsamtal mellan vår nuvarande ordförande Roland Gustafson, Åke Jöneby och två medlemmar som var med när föreningen var ny: Henny Olsson, tidigare ordförande i ÖSU, och Lars Erik Erlandsson, tidigare ordförande i programkommittén. Samtalet hålls i samband med fikat och är definitivt något att se fram emot.

Konsten på Karro

Onsdagen den 3 november kl 14.00, Staffan Wikstedt

Under 250 år har mer än 50 konstverk hittat sin plats på Karolinska skolan i Örebro på ett eller annat vis, och hör nu till dess historia. Det finns ett flertal rektorsporträtt, några konstverk utomhus, flera skulpturer och oljemålningar, både porträtt och med andra motiv. De flesta av dessa möter eleverna dagligen, medan andra är undanställda i källaren. Bland konstnärerna finns några som är lokala Örebro-konstnärer, medan andra är stora representanter för svensk konst. Under föredraget ges en överblick över konstverken, men några av verken kommer jag att ägna extra mycket tid.

Varför gjordes en väggmålning i gymnastiksalen? Hur gammalt är egentligen porträttet på Johannes Rudbeckius? Hur kommer det sig att Stellan Mörner valde att göra en karta i stenmosaiken? På vilket vis hör Karolinska skolan ihop med Idrottshuset i Örebro? Dessa och många andra frågor kommer jag att försöka besvara. Det blir vissa djupdykningar i enskilda konstverk, men framförallt försöker jag sätta dem i ett sammanhang, till Karolinska skolan, Örebro och konsthistorien i stort.

För några år sedan studerade Staffan Wikstedt konstvetenskap och skrev en uppsats om väggmålningen Idrottslif från 1910 som finns på Karolinska skolan. Det väckte hans intresse för skolkonsten och ledde även till hans medverkan i boken “Konsten på Karro”. Till vardags arbetar Staffan på Energimarknadsinspektionen som nationalekonom.

Föreläsningen följs upp med en rundvandring på Karro torsdagen den 11 november kl 16.00.

OBS lokal: föreläsningen hålls i aulan på Karolinska skolan.
Första anmälningsdag:
onsdag 20 oktober.
Anmälan:
 på hemsidan www.folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/. Har du inte möjlighet till det, ring 019-760 32 34. Kallelse/bekräftelse kommer från Folkuniversitetet.

Runor och runstenar

Onsdagen den 1 december kl 14.00, Staffan Blixt

De flesta i vårt land vet vad en runsten är, ungefär vad det brukar stå och kanske även något om futharken, dvs. själva runorna. Men precis som med allt annat finns det så oändligt mycket mer att berätta bara någon gläntar lite på förlåten. Vilka var egentligen människorna som ristade runor, vilka var det som beställde en ristning och varför?

Jag kommer att berätta och visa bilder i en språkhistorisk exposé från de första runristade föremålen och faktiskt hela vägen fram till våra dagar. Runornas ursprung och den tidigaste användningen skiljer sig en hel del mot hur det kom att bli under den del av medeltiden som vi brukar kalla vikingatiden. Även sedan norden övergått till kristendomen fortlevde runorna parallellt med de nya latinska bokstäverna, om än på annat sätt. Under stormaktstiden var det viktigt att ha ett ärorikt förflutet, vilket gav runkunskapen en sorts renässans på ett ganska märkligt sätt. Så småningom blev runologin, dvs. läran om runorna, en vetenskap, men runorna brukades fortfarande av bönder och hantverkare över hela vårt land. Idag sprids runor över hela världen utan att så många är medvetna om det…

Ornamentik, berömda vikingafärder, platser, runforskare och andra nedslag utlovas, liksom en och annan språklig lärdom att bära med sig i livet för den intresserade.

Staffan Blixt är verksam som runristare (bara att beställa en sten), korsordstillverkare, manusförfattare, konferencier och understundom även som gymnasielärare i ämnena historia och svenska. De senaste tjugo åren har han varit guide på ett flertal historiska utflykter där runstenar alltid är i fokus eller som en del av något annat tema. Staffan Blixt är en flitigt anlitad föreläsare om just runor, men även örter och deras kulturhistoria är ett område som han kan en hel del om. Tillsammans med sin fru Helena brukar han emellanåt om somrarna öppna sin trädgård för besökare. Givetvis finns en egenristad runsten vid tomtgränsen i Frövi.

Första anmälningsdag: onsdag 17 november.
Anmälan:
på hemsidan www.folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/. Har du inte möjlighet till det, ring 019-760 32 34. Kallelse/bekräftelse kommer från Folkuniversitetet.

2021-09-16