Månadsmöten

Vårens fem månadsmöten handlar bl.a. om revy, slaveri under 1800-talets mode och ett boksamtal. Två andra ämnen är klimatutmaningen och i maj föreläsning om pest och kolera.

foto: privat

Klicka på länken vid varje månadsmöte för att läsa om innehållet!

Hörselslinga ligger i mitten av Frälsningsarméns lokal, Kungsgatan 24.
Fika utan kostnad serveras efter föredraget.
Fri entré för medlemmar.
Ingen anmälan.

Årsmöte hålls den 6 mars efter föredraget.

Terminens månadsmöten

Passerad revy eller svensk revyhistoria på en timma
– Läs mer här

Onsdagen den 10 januari kl 14.00, Kungsgatan 24.
Stefan Jansson gör ett försök att komprimera svensk revyhistoria från 1800-talet.

Korsettkriget: Modeslaveri och kvinnokamp vid förra sekelskiftet
– Läs mer här

Onsdagen den 7 februari kl 14.00, Kungsgatan 24.
Hör historikern Henric Bagerius berätta om en kamp om kvinnlighetens former vid förra sekelskiftet.

Foto: Pixabay

Samtal med Ingrid Carlberg om hennes bok Marionetterna

– Läs mer här

Onsdagen den 6 mars kl 14.00, Kungsgatan 24.
Ingrid Carlberg samtalar, utifrån sin bok Marionetterna, med Synnöve Borup om propagandans makt från 1900-talets mitt till idag.

Årsmöte den 6 mars kommer att hållas efter samtalet.

Från energieffektivisering till en smart stad
– Läs mer här

Onsdagen den 3 april kl. 14.00, Kungsgatan 24.
Jonas Tannerstad beskriver beprövad erfarenhet kring hur hus blir smarta och hur byggnader blir en del av lösningen på den utmaning som nu finns med effektuttag i elnätet.

Pest och kolera, 1700- och 1800-talens stora pandemier
ur ett lokalhistoriskt perspektiv – Läs mer här

Onsdagen den 8 maj kl. 14.00-16.00, Kungsgatan 24.
Håkan Henriksson talar om vad man kunde göra mot vidare spridning av pest och kolera på 1700- och 1800-talen. Hade man lärt något från tidigare farsoter?

2023-12-06