Månadsmöten

                                                                  Fotoakuten

Senioruniversitetets månadsmöten med föredrag äger normalt rum i Frälsningsarméns lokaler, Kungsgatan 24, kl 14.00 första onsdagen i månaden. Hörselslinga ligger i mitten av lokalen.

Ingen anmälan.
Fri entré för medlemmar.

Efter föredraget serveras eftermiddagsfika utan kostnad.

OBS – en fylligare beskrivning av föreläsningarna finns,
klicka och läs här: Program VT 2023 
sid 4-7.

Vårens månadsmöten:
11/1  Björnar, blodproppar och Påskön – vad kan vi lära oss
         om naturen?
1/2    Bergsmannen – en speciell företagare
1/3   Litteraturens Paris, från Balzac till Modiano 
         – OBS Årsmöte efter föreläsningen
5/4   Islam: dess uppkomst och lära
3/5   Ryssland och kampen om Ukraina

Björnar, blodproppar och Påskön

– Vad kan vi lära oss om naturen?

Fotoakuten

Onsdagen den 11 januari kl. 14.00, Helena Isaksson

Biomimetik, att efterlikna naturen för att lösa mänskliga problem, har varit ett forskningsområde som gett oss spännande uppfinningar och framför allt läkemedel. Helena Isaksson är legitimerad biomedicinsk analytiker. Hon har forskat och disputerat inom biomedicin 2019 vid Medicinska fakulteten vid Örebro universitet.

I Örebro har forskare vänt blicken mot den nordiska brunbjörnen. Den äter sig överviktig på hösten, tar sig sedan en flera månader lång tupplur utan biverkningar. Vilka finurliga mekanismer hos björn skulle vi kunna ta lärdom av? Detta handlar om exempel på biomimetik, hur man tar blodprover på björnar och vad vi lärt oss hittills.

_ _ _ _ _

Bergsmannen – en speciell företagare

Onsdagen den 1 februari kl 14.00, Åke Granberg

Bergsmän har funnits sedan medeltiden och de var bönder som dessutom drev bergsbruk, dvs. de bröt malm som de förädlade till tackjärn. Detta såldes sedan vidare till bruken som förädlade det till stångjärn.

Åke Granberg, ordförande i Grythyttans Hembygdsförening, ger oss några reflektioner om bergsmännens plats i samhället, socialt och yrkesmässigt, under den tid de var verksamma inom sin näring – bergsbruk och järnhantering. 

_ _ _ _ _

Litteraturens Paris, från Balzac till Modiano

Onsdagen den 1 mars kl 14.00, Lena Kåreland

Paris är en mytomspunnen stad dit människors längtan och drömmar stått under århundraden. Det är också en stad som är starkt förknippad med litteratur. Följaktligen är den ett återkommande tema i såväl romaner och poesi som konst. Under främst 1800-talet lades grunden till Paris som en världs-metropol och staden fick en framträdande plats i flera av seklets realistiska romaner av Balzac, Victor Hugo och Emile Zola för att nämna några. Intresset för Paris fortsatte under 1900-talet, inte minst i 

Paris, Fotoakuten

nobelpristagaren Modianos böcker är Paris navet för handlingen.

Lena Kåreland är professor em. i svenska med inriktning mot didaktik och litteraturvetenskaplig ämnesteori vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala. Lena har ägnat sin forskning främst åt barnlitteratur. Hon har också skrivit om fransk litteratur.

Årsmöte 2023 börjar omedelbart efter föreläsningen!

_ _ _ _ _

Islam – dess uppkomst och lära

Onsdagen den 5 april kl 14.00, David Thurfjell

Islam är världens näst största religion och sedan några år tillbaka är den också Sveriges näst största och snabbast växande. I den här föreläsningen ger David Thurfjell en introduktion till denna religions uppkomst, historia och mest kännetecknande särdrag.

David Thurfjell är religionshistoriker, professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola. Han har forskat framför allt om shiitisk islam i Iran och har undervisat i islamologi vid flera olika universitet i Sverige och utomlands.

_ _ _ _ _

Ryssland och kampen om Ukraina

Onsdagen den 3 maj kl 14.00, Izabela Dahl

Försök att införliva Ukraina har efter ryska revolutionen knappast handlat om inkluderande föreställningar och gemenskap. För att komma närmare svaret på frågan varför det är möjligt att föra ett krig mot Ukraina utan att ta hänsyn till människoliv, kommer föreläsningen att ta avstamp i Stalins kollektivisering av lantbruket i början av 1900-talet.

Konsekvensen blev Holodomor, då miljoner människor dog i svält och ukrainarna anklagades för att ha orsakat svälten själva. Vad har den historiska erfarenheten med Putins krig mot Ukraina att göra? Diskussionen kring Stalins kollektiviseringspolitik kommer att länkas till de båda ryska ledarnas föreställningar om Ryssland, där identitet, egendom och nationalitet tolkas och omtolkas i politikens syfte.

Izabela Dahl är docent och universitetslektor i historia vid Örebro universitet. Hennes intresse gäller europeisk modern samtidshistoria och hennes forskning berör migrations- och flyktinghistoria, antisemitismens historia, judisk historia, europeisk minneskultur och internationella relationer.

_ _ _ _ _

 

2022-11-21