Månadsmöte 2/10

foto: Pixabay

“Ursäkta vad sa du?”
Om hörsel, hörselnedsättning och behandling

Onsdagen den 2 oktober kl. 14.00, Kungsgatan 24

Hörselnedsättning är en folkhälsosjukdom och ca 14% av befolkningen har hörselnedsättning som kan behöva behandling. Bland pensionärer är förekomsten ca 70%. Om den inte behandlas med t.ex. hörapparater och hörselrehabilitering relativt tidigt, så ökar risken för allvarligare demensutveckling.

Föredraget kommer att ge en förklaring av hörselsystemet samt orsaker till hörselnedsättning och tinnitus för att avslutas med behandling idag och imorgon.

Claes Möller är professor emeritus vid Örebro universitet och överläkare i öron-, näsa-, halssjukdomar och audiologi. Hans forskning rör genetiska orsaker till hörselnedsättning, dövblindhet samt hörselrehabilitering och cochleaimplantat.

Programansvarig: Lovisa Olsson

2024-06-03