Kontakt

Örebro Senioruniversitet
c/o Folkuniversitetet, Drottninggatan 38, 702 22 Örebro
E-post: orebrosenioruniversitet@gmail.com


Lokaler för aktiviteterna:
var vänlig kontrollera noga på kallelsen vilken lokal som ska användas. Ibland tvingas vi ändra lokal i sent skede.

Kontaktvägar vid anmälan

Anmälan till alla aktiviteter ska ske på den här hemsidan, dvs. www.orebrosu.se.
Om du inte har möjlighet att ansöka elektroniskt,
ring Folkuniversitetet 019-760 32 34, kontoret öppnar kl 9.00.

Kontakt i särskilda frågor

Ändrad adress eller e-postadress anmäls till:
Åke Jöneby, ake.joneby@telia.com eller 0705-69 97 99.
Frågor om medlemskap: Åke Jöneby, se ovan.
Frågor om aktiviteter: se kontaktperson vid respektive aktivitet.

Kontakt, styrelsen

Åke Olofsson, ordförande i styrelsen, 0706-36 60 55
Ulf Jorner, 0706-61 66 55
Katarina Sondell, 0705-16 35 75
Synnöve Borup, 0703-02 25 72
Åke Jöneby, 0705-69 97 99, medlemsärenden
Bengt Löfstrand, 0703-44 93 33, kassör, programkatalogen
Lovisa Olsson, 0703-63 95 17
Gunnel Sunesson, 019-14 26 53, hemsidan
Katri Ståhlnacke, 0706-62 13 23
Peter Thermaenius, 0706-31 44 26

2024-03-09