Kontakt

Örebro Senioruniversitet
c/o Folkuniversitetet, Drottninggatan 38, 702 22 Örebro
E-post: orebrosenioruniversitet@gmail.com

foto: Pixabay

Kontaktvägar vid anmälan

Anmälan till alla aktiviteter ska ske på den här hemsidan, dvs. www.orebrosu.se.
Om du inte har möjlighet att anmäla elektroniskt,
ring Folkuniversitetet 019-760 32 34, kontoret öppnar kl 9.00.

Om du behöver avboka en aktivitet
Så här avbokar du vid sjukdom: sänd ett mejl till avboka@orebrosu.se. Skriv ditt namn och vilken aktivitet det gäller.

Kontakt i särskilda frågor

Ändrad adress eller e-postadress anmäls till:
Åke Jöneby, ake.joneby@telia.com eller 070-569 97 99.
Frågor om medlemskap: Åke Jöneby, se ovan.
Frågor om aktiviteter: se kontaktperson vid respektive aktivitet.

Kontakt, styrelsen

Åke Olofsson, ordförande, 070-636 60 55
Lovisa Olsson, vice ordförande, 070-363 95 17
Katarina Sondell, sekreterare, 070-516 35 75
Synnöve Borup, 070-302 25 72
Ulf Jorner, 070-661 66 55
Åke Jöneby, 070-569 97 99, medlemsärenden
Bengt Löfstrand, 070-344 93 33, kassör, programkatalogen
Katri Ståhlnacke, 070-662 13 23
Gunnel Sunesson, 019-14 26 53, hemsidan
Peter Thermaenius, 070-631 44 26

2024-05-29