Historik

Ett anslag på Stadsbibliotekets anslagstavla i september 1995 blev början till Örebro Senioruniversitet. Rubriken löd ”Var med och bilda Örebro Pensionärsuniversitet!”. Ett möte planerades till den 17 oktober.

Pensionärsuniversitet skulle vara en studieförening med anknytning till Folkuniversitetet, helt opolitisk och öppen för alla äldre som vill lära nytt och skapa kontakter.

Morten Hoogland var initiativtagare och hedersmedlem 1997 till 2010. Västerås, som var en av städerna med pensionärsuniversitet, blev vår organisationsfadder. Representanter därifrån kom till Örebro i november 1995 för att berätta om sin verksamhet.

Samma månad kallade Morten Hoogland till möte, där en interimsstyrelse bildades. Man enades om att börja i relativt  liten skala och låta verksamheten växa i takt med det intresse deltagarna visade. Medlemsavgiften sattes till 100 kronor.

I januari 1996 hölls upptaktsmöte och man beslutade att namnet skulle vara Örebro Pensionärsuniversitet och en logotyp togs fram.  Senare, år 2010, byttes namnet till Örebro Senioruniversitet, en ändring till ”senioruniversitet” som gjorts på flera andra håll i landet. Begreppet universitet används i sin gamla, vida betydelse: att ”söka och samla kunskap om allting”. Föreningen antog den slogan som också andra senioruniversitet i landet använder: för pensionärer – av pensionärer.