Anmäla sig, betala

foto: Pixabay

Anmälan

Föredrag, utflykter och cirklar är avgiftsbelagda och kräver anmälan. Betald medlemsavgift krävs för anmälan. Om inte, kommer den att tilläggas tillsammans med kursavgiften.

Anmälan till cirklar

Anmälan till föredrag

Anmälan till utflykt/resa

Plats för deltagande ges i turordning efter anmälan. Anmäl dig därför snarast möjligt. Om aktiviteten redan är fulltecknad sätts du på väntelista.

Anmälan till samtliga aktiviteter via nätet görs här på Örebro Senioruniversitets egen hemsida: www.orebrosu.se. Utan den möjligheten, ring Folkuniversitetet 019-760 32 34, öppet från kl 9.00. Vill du veta mer, se kontaktperson vid respektive aktivitet. Obs, ingen speciell kallelse skickas ut.

Avanmälan

Det är viktigt att du vid sjukdom avbokar senast samma dag som aktiviteten äger rum.
När du behöver avboka – skicka ett mejl till:
avboka@orebrosu.se. Ange ditt namn och vilken aktivitet du vill avboka.
Du kan också ringa Folkuniversitetet 019-760 32 34. Avgiften kommer dig automatiskt tillodo för någon annan aktivitet. Om du vill ha återbetalning måste du meddela det.

Vid resor gäller speciella regler. Se information vid respektive aktivitet.

Betalning av kursavgifter

Både anmälan och betalning sker på vår hemsida www.orebrosu.se.

I samband med anmälan på hemsidan får du möjlighet att välja hur du vill betala, med Swish eller bankgiro. Du kan göra det direkt och sedan är det klart, eller vänta till sista betalningsdag. Du får då betalningspåminnelse 7 dagar före. OBS ingen speciell kallelse skickas ut.

Få överblick över anmälningar och betalningar – öppna eget konto
  Gå till www.minaaktiviteter.se
  Välj ny användare
  Välj användarnamn och lösenord
Du ser vilka aktiviteter du anmält dig till och om de är betalda. Du kan anmäla dig till fler aktiviteter eller avboka.

Lokaler

Kontrollera noga på kallelsen var aktiviteten äger rum. Ibland tvingas vi ändra lokal i sent skede. Ev. lokalförändringar anges på hemsidan.

ÖSU:s strävan är att så stor del av verksamheten som möjligt bedrivs i lokaler som möjliggör för alla våra medlemmar att delta, oberoende av olika funktionsnedsättningar. Alla månadsmöten uppfyller sådana krav. Undantag från vår övergripande strävan anges alltid tydligt i vår programkatalog. Vänligen läs information vid aktuell aktivitet.

Har du frågor?

Frågor om aktiviteterna: se kontaktperson vid respektive aktivitet.
Frågor om medlemskap: Åke Jöneby, ake.joneby@telia.com eller 0705-69 97 99.

2024-03-01