Kursanmälan

Höst – dags att anmäla sig till aktiviteter. Foto: Hans Sunesson

Föredrag, utflykter och cirklar är avgiftsbelagda och kräver anmälan. Observera – anmälan krävs nu även till månadsmötena, där varje har ett särskilt datum för första anmälningsdag och det anges i texten vid varje månadsmöte.

Medlemskap krävs för att delta i våra olika aktiviteter.

Första anmälningsdag till hösten 2021 är tisdagen den 17 augusti. Plats för deltagande ges i turordning efter anmälan. Anmäl dig därför snarast möjligt.

Faktura och kallelse kommer från Folkuniversitetet. Betala först efter att du fått fakturan.
Kontrollera noggrant på kallelsen var aktiviteten äger rum. Ibland tvingas vi att ändra lokal i sent skede.

Checklista[1]Anmäl dig på Folkuniversitetets hemsida www.folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/, eller ring 019-760 32 34, öppet från kl 9.00. Vill du veta mer, se kontaktperson vid respektive aktivitet.

Lokaler
Läsecirklar hålls i Folkuniversitetets lokaler, Drottninggatan 38, hiss vån. 5. Vissa cirklar hålls i kulturkvarteret på Fabriksgatan/Nygatan. Månadsmöten och föredrag hålls i Frälsningsarméns lokaler, Kungsgatan 24. Kontrollera noga på kallelsen var aktiviteten äger rum. Ibland tvingas vi ändra lokal i sent skede. Förändringar anges också på hemsidans första sida.

ÖSU:s strävan är att så stor del av verksamheten som möjligt bedrivs i lokaler som möjliggör för alla våra medlemmar, oberoende av olika funktionsnedsättningar, att delta. Alla månadsmöten uppfyller sådana krav. Undantag från vår övergripande strävan anges alltid tydligt i vårt program. Vänligen läs information vid aktuell aktivitet.

Har du frågor?
Frågor om aktiviteterna: se kontaktperson vid respektive aktivitet.
Frågor om medlemskap: Åke Jöneby, ake.joneby@telia.com eller 0705-69 97 99.
Frågor om fakturor: Folkuniversitetet, 019 – 760 32 30.

2021-08-10