Anmäla sig, betala

Foto: www.fotoakuten.se

Anmälan

Föredrag, utflykter och cirklar är avgifts-
belagda och kräver anmälan.
Medlemskap krävs för att delta i våra olika aktiviteter. Första dag att anmäla sitt deltagande HT 2023 är den 15 augusti.

Plats för deltagande ges i turordning efter anmälan. Anmäl dig därför snarast möjligt. Om aktiviteten redan är fulltecknad sätts du på väntelista.

Anmälan till samtliga aktiviteter via nätet görs på Folkuniversitetets hemsida: www.folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/, eller ring 019-760 32 34, öppet från kl 9.00. Vill du veta mer, se kontaktperson vid respektive aktivitet.

Avanmälan

Det är viktigt att du vid sjukdom ringer/mailar Folkuniversitetet och avbokar senast samma dag som aktiviteten äger rum. Avgiften kommer då att återbetalas, men du måste samtidigt meddela till vilket bankkonto återbetalning ska ske.

Vid resor gäller speciella regler. Anmälan är bindande och avgiften ska betalas senast 30 dagar i förväg. Avgiften återbetalas endast vid sjukdom och med läkarintyg. Se information vid respektive aktivitet.

Betalning av deltagande i aktivitet

Efter anmälan får du omgående en bekräftelse. Ca 2 veckor före kursstart kommer en kallelse. I kallelsen finns anvisningar om betalning – du får ingen faktura.

Avgiften betalas till bankgiro 5913-1607, Örebro Senioruniversitet, senast 7 dagar före kursstart. Avgift för resa ska betalas senast 30 dagar i förväg.

Ange ditt namn + kursens namn under “meddelande” (inget OCR-nr). Det är viktigt att du anger kursens namn, så vi kan registrera din betalning rätt.

Observera att det är olika bankgiro för medlemsavgift och kursavgifter.
Vid frågor om betalning, vänd dig till kontaktpersonen för den aktuella aktiviteten.

Lokaler

Kontrollera noga på kallelsen var aktiviteten äger rum. Ibland tvingas vi ändra lokal i sent skede. Förändringar anges också på hemsidans första sida.

ÖSU:s strävan är att så stor del av verksamheten som möjligt bedrivs i lokaler som möjliggör för alla våra medlemmar att delta, oberoende av olika funktionsnedsättningar. Alla månadsmöten uppfyller sådana krav. Undantag från vår övergripande strävan anges alltid tydligt i vårt programkatalog. Vänligen läs information vid aktuell aktivitet.

Har du frågor?

Frågor om aktiviteterna: se kontaktperson vid respektive aktivitet.
Frågor om medlemskap: Åke Jöneby, ake.joneby@telia.com eller 0705-69 97 99.

2023-05-26