Anmäla, avboka, betala

foto: Pixabay

Anmäla sig

Första anmälningsdag till höstens aktiviteter är måndagen den 17 juni. Betald medlemsavgift krävs för anmälan. Om inte, kommer den att tilläggas tillsammans med kursavgiften.
Länkar – här når du platsen för anmälan:

Anmälan till cirklar

Anmälan till föredrag

Anmälan till utflykt/resa

Plats för deltagande ges i turordning efter anmälan. Anmäl dig därför snarast möjligt. Om aktiviteten redan är fulltecknad sätts du på väntelista.

Anmälan till samtliga aktiviteter via nätet görs här på hemsidan: www.orebrosu.se där de olika aktiviteterna presenteras. Har du inte den möjligheten, ring Folkuniversitetet 019-760 32 34, öppet från kl 9.00. Vill du veta mer, se kontaktperson vid respektive aktivitet. Obs, ingen speciell kallelse skickas ut.

Avboka aktivitet

Det är viktigt att du vid sjukdom avbokar senast dagen innan aktiviteten äger rum.
När du behöver avboka – skicka ett mejl till:
avboka@orebrosu.se. Ange ditt namn och vilken aktivitet du avbokar.
Du kan också ringa Folkuniversitetet 019-760 32 34. Redan erlagd avgift kommer dig automatiskt tillodo för någon annan aktivitet. Om du vill ha återbetalning måste du meddela det.

Vid resor gäller speciella regler. Se information vid respektive aktivitet.

foto: Pixabay

Betala kursavgifter

Både anmälan och betalning sker på vår hemsida www.orebrosu.se.

I samband med anmälan på hemsidan får du möjlighet att välja hur du vill betala, helst med Swish eller också med bankgiro. Du kan göra det direkt och sedan är det klart, eller vänta till sista betalningsdag, en vecka före kursstart. Du får då en betalningspåminnelse två veckor före kursstart. OBS ingen kallelse skickas ut.

Så får du mer överblick över anmälningar och betalningar
  Gå till www.minaaktiviteter.se och öppna eget kono
  Välj ny användare, på näst sista raden under inloggning
  Välj användarnamn och lösenord
Du ser vilka aktiviteter du anmält dig till och om de är betalda. Du kan enkelt anmäla dig till fler aktiviteter utan att ange personuppgifter varje gång.

Lokaler

Kontrollera noga på kallelsen var aktiviteten äger rum. Ibland tvingas vi ändra lokal i sent skede. Ev. lokalförändringar anges på hemsidan.

ÖSU:s strävan är att så stor del av verksamheten som möjligt bedrivs i lokaler som möjliggör för alla våra medlemmar att delta, oberoende av olika funktionsnedsättningar. Alla månadsmöten uppfyller sådana krav. Undantag från vår övergripande strävan anges alltid tydligt i vår programkatalog. Vänligen läs information vid aktuell aktivitet.

Har du frågor?

Frågor om aktiviteterna: se kontaktperson vid respektive aktivitet.
Frågor om medlemskap: Åke Jöneby, ake.joneby@telia.com eller 070-569 97 99.

2024-06-03