Anmäla sig, betala

Inför VT 2023 har ett nytt och enklare betalningssystem införts.

Fotoakuten

Anmälan

Föredrag, utflykter och cirklar är avgiftsbelagda och kräver anmälan. Medlemskap krävs för att delta i våra olika aktiviteter. Första dag att anmäla sitt deltagande VT 2023 är den 19 december.

Plats för deltagande ges i turordning efter anmälan. Anmäl dig därför snarast möjligt.

Anmälan till samtliga aktiviteter via nätet görs på Folkuniversitetets hemsida: www.folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/, eller ring 019-760 32 34, öppet från kl 9.00. Vill du veta mer, se kontaktperson vid respektive aktivitet.

Avanmälan

Det är viktigt att du vid sjukdom ringer/mailar Folkuniversitetet och avbokar senast samma dag som aktiviteten äger rum. Avgiften kommer då att återbetalas.

Vid resor gäller speciella regler. Anmälan är bindande och avgiften ska betalas senast 30 dagar i förväg. Avgiften återbetalas endast vid sjukdom och med läkarintyg. Se information vid respektive aktivitet.

Betalning

Nya rutiner gäller från VT 2023
Efter anmälan får du omgående en bekräftelse. Ca 2 veckor före kursstart kommer en kallelse. I kallelsen finns också anvisningar om betalning. Avgiften betalas till bankgiro 5913-1607,Örebro Senioruniversitet, senast 7 dagar före kursstart. Ange ditt namn och kursens namn under “meddelande” (inget OCR-nr). Observera att det är olika bankgiro för medlemsavgift och kursavgifter.
Inga avgifter betalas till Folkuniversitetet eller Walley!
För frågor om fakturan, kontakta ansvarig för resp. aktivitet.

Lokaler

Kontrollera noga på kallelsen var aktiviteten äger rum. Ibland tvingas vi ändra lokal i sent skede. Förändringar anges också på hemsidans första sida.

ÖSU:s strävan är att så stor del av verksamheten som möjligt bedrivs i lokaler som möjliggör för alla våra medlemmar att delta, oberoende av olika funktionsnedsättningar. Alla månadsmöten uppfyller sådana krav. Undantag från vår övergripande strävan anges alltid tydligt i vårt programkatalog. Vänligen läs information vid aktuell aktivitet.

Har du frågor?

Frågor om aktiviteterna: se kontaktperson vid respektive aktivitet.
Frågor om medlemskap: Åke Jöneby, ake.joneby@telia.com eller 0705-69 97 99.

2022-11-23