Anmäla sig, betala

Anmälan

Föredrag, utflykter och cirklar är avgiftsbelagda och kräver anmälan.

Medlemskap krävs för att delta i våra olika aktiviteter.

Första anmälningsdag till aktiviteter hösten 2022 är onsdagen den 17 augusti. Plats för deltagande ges i turordning efter anmälan. Anmäl dig därför snarast möjligt.

Checklista[1]Anmälan till samtliga aktiviteter görs på Folkuniversitetets hemsida: www.folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/, eller ring 019-760 32 34, öppet från kl 9.00. Vill du veta mer, se kontaktperson vid respektive aktivitet.

Avanmälan

Det är viktigt att du vid sjukdom ringer/mailar Folkuniversitetet och avbokar senast samma dag som aktiviteten äger rum. Då har Folkuniversitetet möjlighet att plocka bort fakturan. Annars går ärendet över till Walley och du är skyldig att betala. Observera att Walley lägger på en förseningsavgift på 60 kr om du inte betalar före förfallodag. Om du har frågor om fakturan från Walley, ring Walley direkt 010-161 01 00.

Betalning

•  Vi samarbetar numera ifråga om fakturering med Walley/Collector Bank. Efter anmälan får du bekräftelse, närmare kursstart kommer en kallelse och till sist ett mail “välj betalsätt för din kurs”.
•  För att välja betalsätt krävs att du har bank-ID. Först efter ditt val av betalsätt ska du betala. Om du valt faktura så kommer den från Walley, men bara om du har angett e-postadress och mobiltelefonnummer.
•  Om du inte har bank-ID, e-postadress och mobiltelefonnummer – alla tre krävs – ber vi dig att skriva det redan vid anmälan under “meddelande”, så kommer det att hanteras så att du får fakturan på annat sätt.

Lokaler

Kontrollera noga på kallelsen var aktiviteten äger rum. Ibland tvingas vi ändra lokal i sent skede. Förändringar anges också på hemsidans första sida.

ÖSU:s strävan är att så stor del av verksamheten som möjligt bedrivs i lokaler som möjliggör för alla våra medlemmar att delta, oberoende av olika funktionsnedsättningar. Alla månadsmöten uppfyller sådana krav. Undantag från vår övergripande strävan anges alltid tydligt i vårt programkatalog. Vänligen läs information vid aktuell aktivitet.

Har du frågor?

Frågor om aktiviteterna: se kontaktperson vid respektive aktivitet.
Frågor om medlemskap: Åke Jöneby, ake.joneby@telia.com eller 0705-69 97 99.

2022-05-16