Kursanmälan

Checklista[1]Föredrag, utflykter och cirklar är avgiftsbelagda och kräver anmälan. Observera – anmälan krävs nu även till månadsmötena, där varje har ett särskilt datum för första anmälningsdag och det anges i texten vid varje månadsmöte.

Medlemskap krävs för att delta i våra olika aktiviteter.

Första anmälningsdag till våren 2021 är måndagen den 11 januari. Plats för deltagande ges i turordning efter anmälan. Anmäl dig därför snarast möjligt.

Faktura och kallelse kommer från Folkuniversitetet. Betala först efter att du fått fakturan.
Kontrollera noggrant på kallelsen var aktiviteten äger rum. Ibland tvingas vi att ändra lokal i sent skede.

Anmäl dig på Folkuniversitetets hemsida www.folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/, eller ring 019-760 32 34, öppet från kl 9.00. Vill du veta mer, se kontaktperson vid respektive aktivitet.

Har du frågor?
Frågor om aktiviteterna: se kontaktperson vid respektive aktivitet.
Frågor om medlemskap: Åke Jöneby, ake.joneby@telia.com eller 0705-69 97 99.
Frågor om fakturor: Folkuniversitetet, 019 – 760 32 30.

2020-12-08