Om oss

Örebro Senioruniversitet (ÖSU) är en ideellt och politiskt obunden förening för seniorer som fyllt 60 år och yngre än 60 år som har pension av något slag, samt make/maka eller sambo utan åldersgräns.

Nytt program presenteras terminsvis. Vårt motto “för seniorer, av seniorer” pekar på att vi driver verksamheten ideellt. Under rubriken kontakt kan du se vilka som ingår i styrelsen och i programkommittén.

Programutbudet har fokus på begreppet bildning, utan krav på förkunskaperLogotyp
eller tentamen.  Verksamheten leds av en styrelse och en programkommitté. Vi har kontakter med Örebro universitet och samarbetar med Folkuniversitetet.

Se underrubrik historik under “om oss” och läs om föreningens framväxt!

Mer om föreningens historia
Läs här Henny Olssons humoristiska tal vid ÖSU:s 20-årsjubileum – läs talet här.

Kontakt

Örebro Senioruniversitet
c/o Folkuniversitetet, Drottninggatan 38, 702 22 Örebro
E-post: orebrosenioruniversitet@gmail.com
Org.nr. 802438-3062

Nya medlemmar anmäler sig till Åke Jöneby, ake.joneby@telia.com eller 0705-69 97 99 och får sedan faktura till medlemsavgiften.

Kontaktvägar vid anmälan

Anmälan till aktiviteterna sker på hemsidan www.folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/.
Om du inte har möjlighet till det, ring 019-760 32 34, kontoret öppnar kl 9.00.

Kontakt i särskilda frågor

Ändrad adress eller e-postadress anmäls till:
Åke Jöneby, ake.joneby@telia.com eller 0705-69 97 99.
Frågor om medlemskap: Åke Jöneby, ake.joneby@telia.com eller 0705-69 97 99.
Frågor om aktiviteter: se kontaktperson vid respektive aktivitet.
Frågor om fakturor: Folkuniversitetet, 019-760 32 30.

Kontakt – styrelsen och programkommittén

Klicka här: kontaktuppgifter till styrelse och programkommitté.

2022-11-11