Om oss

Örebro Senioruniversitet (ÖSU) är en ideellt och politiskt obunden förening för seniorer som fyllt 60 år och yngre än 60 år som har pension av något slag, samt make/maka eller sambo utan åldersgräns.

Nytt program presenteras terminsvis. Vårt motto “för seniorer, av seniorer” pekar på att vi driver verksamheten ideellt. Under rubriken kontakt kan du se vilka som ingår i styrelsen och i programkommittén.

Programutbudet har fokus på begreppet bildning, utan krav på förkunskaperLogotyp
eller tentamen.  Verksamheten leds av en styrelse och en programkommitté. Vi har kontakter med Örebro universitet och samarbetar med Folkuniversitetet.

Se underrubrik historik under “om oss” och läs om föreningens framväxt!

Mer om föreningens historia
Läs här Henny Olssons humoristiska tal vid ÖSU:s 20-årsjubileum – läs talet här.

2023-12-02