Årsmöte

Välkommen till ordinarie årsmöte onsdagen den 2 mars 2022 i Frälsningsarméns lokal Kungsgatan 24. Årsmötet hålls omedelbart efter ordinarie månadsmöte, som börjar kl 14.00.

Via länkarna här når du årsmöteshandlingarna:
Dagordning
Årsberättelse för år 2021
Resultaträkning för år 2021 samt budget 2022
Balansräkning för år 2021
Revisionsberättelse för år 2021

Protokoll från årsmöten

Prot Årsmöte 2 mars 2022, 289
Prot Årsmöte 26 mars 2021, nr 272
Prot Årsmöte 2 sept 2020, nr 262
Prot Årsmöte 3 apr 2019, nr 250
Prot Årsmöte 4 apr 2018, nr 236
Prot Årsmöte 5 apr 2017, nr 225
Prot Årsmöte 13 apr 2016, nr 213
Prot Årsmöte 16 apr 2015, nr 202

2022-05-06