Årsmöte

Extra föreningsmöte

Föreningens medlemmar kallas till extra föreningsmöte för beslut som gäller stadgar, antal ledamöter i styrelsen och val av ny styrelse. 
Dag: den 5 april 2023.
Tid: kl. 15.00.
Plats: Frälsningsarméns lokal, Kungsgatan 24.
Klicka på länkarna för att nå handlingar:
Dagordning
Förslag till stadgar
Valberedningens förslag till styrelse

Årsmöte

Årsmöte har ägt rum den 1 mars 2023 i Frälsningsarméns lokal, Kungsgatan 24.
Handlingar som hörde till årsmötet, klicka på länkarna:
Dagordning
Årsberättelse för år 2022
Resultaträkning samt budget
Balansräkning
Revisionsberättelse

Protokoll från årsmöten

Prot Årsmöte 2 mars 2022, 289
Prot Årsmöte 26 mars 2021, nr 272
Prot Årsmöte 2 sept 2020, nr 262
Prot Årsmöte 3 apr 2019, nr 250
Prot Årsmöte 4 apr 2018, nr 236
Prot Årsmöte 5 apr 2017, nr 225
Prot Årsmöte 13 apr 2016, nr 213
Prot Årsmöte 16 apr 2015, nr 202

2023-03-15