Årsmöte

Kommande årsmöte

Årsmöte äger rum den 6 mars 2024 i direkt anslutning till månadsmötet i Frälsningsarméns lokal, Kungsgatan 24. Mötet börjar omedelbart efter föreläsningen, som inleds kl 14.00. Samtliga möteshandlingar är tillgängliga via länkar här nedanför, och dessutom på mötesdagen i ovanstående lokal.

Handlingar till årsmöte 6 mars 2024

Handlingar till kommande årsmöte nås här:
Dagordning till årsmöte
Årsberättelse för år 2023
Resultat- och balansräkning samt budget
Revisionsberättelse

Protokoll från årsmöten

Protokoll extra föreningsmöte 5 apr 2023, nr 302
Prot Årsmöte 1 mars 2023, nr 299
Prot Årsmöte 2 mars 2022, nr 289
Prot Årsmöte 26 mars 2021, nr 272
Prot Årsmöte 2 sept 2020, nr 262
Prot Årsmöte 3 apr 2019, nr 250
Prot Årsmöte 4 apr 2018, nr 236
Prot Årsmöte 5 apr 2017, nr 225
Prot Årsmöte 13 apr 2016, nr 213
Prot Årsmöte 16 apr 2015, nr 202

2024-02-14