Årsmöte

Senaste årsmöte ägde rum den 6 mars 2024.

Handlingar som hörde till årsmötet 6 mars 2024

Kallelse och dagordning till årsmöte
Årsberättelse för år 2023
Resultat- och balansräkning samt budget
Revisionsberättelse
Valberedningens förslag

Protokoll från årsmöten

Prot Årsmöte 6 mars 2024, nr 313
Protokoll extra föreningsmöte 5 apr 2023, nr 302
Prot Årsmöte 1 mars 2023, nr 299
Prot Årsmöte 2 mars 2022, nr 289
Prot Årsmöte 26 mars 2021, nr 272
Prot Årsmöte 2 sept 2020, nr 262
Prot Årsmöte 3 apr 2019, nr 250
Prot Årsmöte 4 apr 2018, nr 236
Prot Årsmöte 5 apr 2017, nr 225
Prot Årsmöte 13 apr 2016, nr 213
Prot Årsmöte 16 apr 2015, nr 202

2024-03-16