Årsmöte

Årsmöte äger rum i direkt anslutning till månadsmötet i mars.
Dag:  onsdagen den 1 mars 2023
Tid:   mötet börjar omedelbart efter månadsmötets föreläsning.
Plats: Frälsningsarméns lokal, Kungsgatan 24.

Närmare årsmötet, senast 14 dgr före, kommer länkar till årsmöteshandlingar att finnas här:
Dagordning
Årsberättelse för år
Resultaträkning samt budget
Balansräkning
Revisionsberättelse

Protokoll från årsmöten

Prot Årsmöte 2 mars 2022, 289
Prot Årsmöte 26 mars 2021, nr 272
Prot Årsmöte 2 sept 2020, nr 262
Prot Årsmöte 3 apr 2019, nr 250
Prot Årsmöte 4 apr 2018, nr 236
Prot Årsmöte 5 apr 2017, nr 225
Prot Årsmöte 13 apr 2016, nr 213
Prot Årsmöte 16 apr 2015, nr 202

2022-11-22