Årsmöte

På grund av pandemin har årsmötet även år 2021 genomförts digitalt. Alla möteshandlingar och närmare information om hur röstning gick till fanns tillgängliga på denna sida.

Handlingar till årsmötet 26 mars 2021:
Dagordning och förslag till beslut
Årsberättelse för år 2020
Resultaträkning för år 2020
Balansräkning för år 2020
Revisionsberättelse för år 2020
Valberedningens förslag till styrelse år 2021

Protokoll från årsmöten

Prot Årsmöte 26 mars 2021, nr 272
Prot Årsmöte 2 sept 2020, nr 262
Prot Årsmöte 3 apr 2019, nr 250
Prot Årsmöte 4 apr 2018, nr 236
Prot Årsmöte 5 apr 2017, nr 225
Prot Årsmöte 13 apr 2016, nr 213
Prot Årsmöte 16 apr 2015, nr 202

2021-04-15