Bli medlem

Tre personer tumme uppFöreningen välkomnar alla som fyllt 60 år, och personer yngre än 60 år som har pension av något slag, samt make, maka eller sambo utan åldersgräns.
Medlemskap krävs för att delta i föreningens aktiviteter. Både nya och gamla medlemmar hälsas varmt välkomna till Örebro Senioruniversitet.

Nya medlemmar:
Anmäl dig till Åke Jöneby, ake.joneby@telia.com eller 0705-69 97 99.
Avgiften för år 2022 är 300 kronor och då ingår fritt inträde till alla månadsföreläsningar. Faktura på medlemsavgift kommer efter anmälan om medlemskap. Föreningshuset SEDAB är administratör för medlemshanteringen. Vi följer dataskyddsförordningen, GDPR, med regler om hur man får behandla personuppgifter.

Den som blev ny medlem under hösten 2021 har erbjudits att automatiskt också bli medlem under 2022, ska därför inte få faktura för 2022. Har det blivit fel – kontakta Åke Jöneby.

Medlem som ändrat epost-adress eller adress:
Mejla till ake.joneby@telia.com eller ring 0705-69 97 99, så att våra utskick kan nå dig.

Betalning av deltagandet i föredrag, utflykter och cirklar:
Bekräftelse, kallelse och faktura kommer från Folkuniversitetet. Betala först efter att du fått uppmaning att välja betalsätt för din kurs och har fått fakturan!

En olycksfallsförsäkring i Folksam gäller vid deltagande i föreningens verksamhet. Som medlem har du dessutom 10% rabatt på Folkuniversitetets ordinarie kurser.

Vår behandling av medlemsuppgifter

Örebro Senioruniversitet har ett medlemsregister med sådana uppgifter som aktiva medlemmars namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi följer dataskyddsförordningen, GDPR, med regler om hur man får behandla personuppgifter.

Du har rätt att ta del av vilka uppgifter om dig som har registrerats och kan begära att uppgifter rättas, raderas eller blockeras. Vi delar inte ut uppgifter från registret till externa intressenter.

2021-11-19