Bli medlem

foto: Pixabay

Föreningen välkomnar alla som fyllt 60 år, och personer yngre än 60 år som har pension av något slag, samt make, maka eller sambo utan åldersgräns. Medlemskap krävs för att delta i föreningens aktiviteter. Medlemsanmälan görs här på hemsidan. Både nya och gamla medlemmar hälsas varmt välkomna till Örebro Senioruniversitet.

Klicka här för att bli medlem 2024!

Frågor om medlemskap: Åke Jöneby, ake.joneby@telia.com eller 070-569 97 99.

Årsavgift och höstterminsavgift
Årsavgift 2024 är 300 kronor med fritt inträde till alla föreläsningar på 9 månadsmöten med fika. Du som inför HT 2024 ännu inte är medlem, kan bli det genom att betala 200 kr och få fritt inträde till höstens fyra månadsmöten med fika. Du kan då anmäla dig till alla övriga aktiviteter i programkatalogen. Du får också katalogen för VT 2025 hemsänd i december. Den tryckta katalogen för HT 2024 kan hämtas hos Folkuniversitetet, Drottninggatan 38, 5 vån. (hiss finns).

Ny medlem: använd länken ovanför på sidan, “klicka här för att bli medlem 2024”, och följ anvisningarna. Har du frågor, se kontaktperson Åke Jöneby ovan.

Redan medlem: du får inför årsskifte e-post/brev med erbjudande om, och anvisningar för, medlemskap året därpå. Om inget meddelande kommer eller du har frågor, kontakta Åke Jöneby, se ovan.

Medlem som ändrat epost-adress eller adress:
Ring Åke Jöneby, 070-569 97 99, om ny adress, så att våra utskick kan nå dig.

En olycksfallsförsäkring i Folksam gäller vid deltagande i föreningens verksamhet. Som medlem har du dessutom 10% rabatt på Folkuniversitetets ordinarie kurser. För att få del av rabatten, ring Folkuniversitetet, 019-760 32 34.

GDPR – Vår behandling av medlemsuppgifter

Örebro Senioruniversitet har ett medlemsregister med sådana uppgifter som aktiva medlemmars namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi följer dataskyddsförordningen, GDPR, med regler om hur man får behandla personuppgifter.

Du har rätt att ta del av vilka uppgifter om dig som har registrerats och kan begära att uppgifter rättas, raderas eller blockeras. Vi delar inte ut uppgifter från registret till externa intressenter.

2024-06-07