Bli medlem

Tre personer tumme uppFöreningen välkomnar alla som fyllt 60 år, och personer yngre än 60 år som har pension av något slag, samt make, maka eller sambo utan åldersgräns.
Medlemskap krävs för att delta i föreningens aktiviteter. Både nya och gamla medlemmar hälsas varmt välkomna till Örebro Senioruniversitet.

Nya medlemmar:
Anmäl dig till Åke Jöneby, ake.joneby@telia.com eller 0705-69 97 99.
Årsavgiften är 300 kronor och då ingår fritt inträde till alla föreläsningar på 9 månadsmöten.
Avgift endast för höstterminen är 200 kr, med fritt inträde till höstens 4 månadsmöten med fika och möjlighet att anmäla sig till alla aktiviteter. Du får också VT-katalogen för 2024 hemsänd i december.

Faktura på medlemsavgift kommer efter anmälan om medlemskap. Medlemsavgiften betalas till Örebro Senioruniversitet, bankgiro 5147-5259. Ange OCR-nr enligt fakturan.

Föreningshuset SEDAB har hand om medlemsregistret. Vi följer dataskyddsförordningen, GDPR, med regler om hur man får behandla personuppgifter, se nedan.

Medlem som ändrat epost-adress eller adress:
Ring Åke Jöneby, 0705-69 97 99, om ny adress, så att våra utskick kan nå dig.

En olycksfallsförsäkring i Folksam gäller vid deltagande i föreningens verksamhet. Som medlem har du dessutom 10% rabatt på Folkuniversitetets ordinarie kurser. För att få del av rabatten, ring Folkuniversitetet, 019-760 32 34.

GDPR – Vår behandling av medlemsuppgifter

Örebro Senioruniversitet har ett medlemsregister med sådana uppgifter som aktiva medlemmars namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi följer dataskyddsförordningen, GDPR, med regler om hur man får behandla personuppgifter.

Du har rätt att ta del av vilka uppgifter om dig som har registrerats och kan begära att uppgifter rättas, raderas eller blockeras. Vi delar inte ut uppgifter från registret till externa intressenter.

2023-05-14