Bli medlem

foto: Pixabay

Föreningen välkomnar alla som fyllt 60 år, och personer yngre än 60 år som har pension av något slag, samt make, maka eller sambo utan åldersgräns. Medlemskap krävs för att delta i föreningens aktiviteter. Både nya och gamla medlemmar hälsas varmt välkomna till Örebro Senioruniversitet.

Klicka här för att bli medlem 2024!

Frågor om medlemskap: Åke Jöneby, ake.joneby@telia.com eller 0705-69 97 99.

Årsavgift:
300 kronor med fritt inträde till alla föreläsningar på 9 månadsmöten med fika. Avgiften ska vara betald när du anmäler dig till en aktivitet eller till 31 december 2023.

Ny medlem: gå in på hemsidan orebrosu.se. Välj “bli medlem” i rubrikfältet och följ anvisningarna. Har du frågor, se kontaktperson Åke Jöneby ovan.

Redan medlem 2023: får e-post/brev med erbjudande om medlemskap 2024. Följ anvisningarna i meddelandet och betala medlemsavgiften med Swish eller bankgiro. Om inget meddelande kom eller du har frågor, kontakta Åke Jöneby, se ovan.

Medlem som ändrat epost-adress eller adress:
Ring Åke Jöneby, 0705-69 97 99, om ny adress, så att våra utskick kan nå dig.

En olycksfallsförsäkring i Folksam gäller vid deltagande i föreningens verksamhet. Som medlem har du dessutom 10% rabatt på Folkuniversitetets ordinarie kurser. För att få del av rabatten, ring Folkuniversitetet, 019-760 32 34.

GDPR – Vår behandling av medlemsuppgifter

Örebro Senioruniversitet har ett medlemsregister med sådana uppgifter som aktiva medlemmars namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi följer dataskyddsförordningen, GDPR, med regler om hur man får behandla personuppgifter.

Du har rätt att ta del av vilka uppgifter om dig som har registrerats och kan begära att uppgifter rättas, raderas eller blockeras. Vi delar inte ut uppgifter från registret till externa intressenter.

2023-11-28