Bli medlem

Tre personer tumme uppFöreningen välkomnar alla som fyllt 60 år, och personer yngre än 60 år som har pension av något slag, samt make, maka eller sambo utan åldersgräns.
Medlemskap krävs för att delta i föreningens aktiviteter. Både nya och gamla medlemmar hälsas varmt välkomna till Örebro Senioruniversitet.

Nya medlemmar:
Anmäl dig till Åke Jöneby, ake.joneby@telia.com eller 0705-69 97 99.
Avgiften för år 2022 är 300 kronor och då ingår fritt inträde till alla månadsföreläsningar. Faktura på medlemsavgift kommer efter anmälan om medlemskap. Fakturan kommer från föreningshuset SEDAB. Vi följer dataskyddsförordningen, GDPR, med regler om hur man får behandla personuppgifter.

Under hösten har medlemmar möjlighet att ta med en “gästmedlem” som betalar 150 kr och därmed blir medlem för resten av terminen och sedan får vårkatalogen hemsänd.

Medlem som ändrat epost-adress eller adress:
Ring Åke Jöneby, 0705-69 97 99, om ny adress, så att våra utskick kan nå dig.

Betalning av deltagandet i föredrag, utflykter och cirklar:
Bekräftelse, kallelse och faktura kommer från Folkuniversitetet. Betala först efter att du fått uppmaning att välja betalsätt för din kurs och har fått fakturan!

En olycksfallsförsäkring i Folksam gäller vid deltagande i föreningens verksamhet. Som medlem har du dessutom 10% rabatt på Folkuniversitetets ordinarie kurser.

Vår behandling av medlemsuppgifter

Örebro Senioruniversitet har ett medlemsregister med sådana uppgifter som aktiva medlemmars namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi följer dataskyddsförordningen, GDPR, med regler om hur man får behandla personuppgifter.

Du har rätt att ta del av vilka uppgifter om dig som har registrerats och kan begära att uppgifter rättas, raderas eller blockeras. Vi delar inte ut uppgifter från registret till externa intressenter.

2022-05-16