Månadsmöte 4/12

AI och framtidens arbetsliv

Onsdagen den 4 december kl. 14.00, Kungsgatan 24

Kommer AI-tekniken göra att många jobb försvinner? Teknik har ofta utmanat jobb. Det som är nytt med AI är att den kan användas för att utföra kognitiva arbetsuppgifter. Med AI:s intåg kan därför även tjänstemannajobb potentiellt automatiseras, men AI kan också vara ett verktyg för tjänstemännen.

foto: Pixabay

Riskerar vi att hamna i en situation med allt färre jobb och en allt högre arbetslöshet på grund av AI-tekniken – så kallad teknologisk arbetslöshet?  Och riskerar vissa grupper av anställda att påverkas mer negativt än andra?

Den här föreläsningen diskuterar vad AI och ett jobb är, samt sammanfattar vad forskningen säger om AI och framtidens arbetsmarknad.

Magnus Lodefalk är docent och lektor i  nationalekonomi vid Handelshögskolan, Örebro universitet. Han har bl.a. initierat forskningslaboratoriet AI-Econ Lab, där man studerar hur snabba framsteg inom artificiell intelligens (AI) förändrar arbetsmiljön, speciellt för tjänstemän och i servicenäringar.

Programansvarig: Lovisa Olsson

2024-06-03