Månadsmöte 6/3

Samtal med Ingrid Carlberg om hennes bok Marionetterna

Foto: Pixabay

Onsdagen den 6 mars kl. 14.00, Kungsgatan 24

Under sin långa karriär som journalist och författare har Ingrid Carlberg granskat många fjärrstyrda påverkanskampanjer med oklara avsändare. I Marionetterna följer hon spåren tillbaka i historien, till mellankrigstidens Berlin och Paris och den fascinerande berättelsen om pr-geniet Willi Münzenberg. På hemligt uppdrag av Lenin och Stalin styrde han en internationell propagandakoncern och etablerade den politiska marionetteater som nu har fått en renässans.

Vid dagens månadsmöte kommer Synnöve Borup från Senioruniversitetet att utifrån boken Marionetterna samtala med Ingrid Carlberg om propagandans makt från 1900-talets mitt till i dag. Synnöve Borup: Kommen en bit in i Carlbergs bok ställer jag mig frågan: Varför hörde jag inte talas om Wilhelm Münzenberg i skolan? Fanns det en förklaring i att flera svenskar var inblandade, ja mycket centrala, i denna krets kring Lenin som skulle sprida revolutionen ut i världen.

Döljer sig sanningen även idag bakom ideologins ramar, omöjlig för mig som enskild individ att se. Desinformation och falska nyheter ingår i propagandans strategi, liksom att sprida informationen utan att den rätta avsändaren märks. Det var viktigt för Lenins strateger att skickligt dölja vem som egentligen höll i trådarna. En strategi som med dagens tekniker är än mer framgångsrik. Gränsen mellan lögn och sanning blir alltmer diffus.

Ingrid Carlberg är författare och journalist och sedan 2020 ledamot av Svenska Akademien. Hon belönades 2012 med Augustpriset för sin biografi om den svenske diplomaten Raoul Wallenberg. Även hennes senaste bok ”NOBEL. Den gåtfulle Alfred, hans värld och hans pris, berättelsen om Alfred Nobels väg till priserna” nominerades till Augustpriset samt belönades med Axel Hirschs pris av Svenska Akademien. Hon blev medicine hedersdoktor vid Uppsala universitet 2010.

Programansvarig: Synnöve Borup

Årsmöte

Efter föredraget blir det årsmöte, se kallelse på sid. 2 i programkatalogen.

2023-12-06