Månadsmöte 6/11

Med och mot: kvinnors krav, politiska reformer och jämställdhetens kritiker

Onsdagen den 6 november kl. 14.00, Kungsgatan 24

foto: Pixabay

Under lång tid har kvinnor ställt krav på politisk representation, ekonomiskt självbestämmande och kroppslig integritet.

I Sverige och runtom i Europa har politiker snappat upp kraven och omformulerat dem till olika reformer för ökad jämställdhet. Även om kvinnorna inte alltid har varit nöjda med reformerna, så har de lett till fler kvinnor i politiken, barnomsorg, föräldraförsäkring, rätt till abort och olika försök att stoppa mäns våld mot kvinnor.

En rapport från jämställdhetsmyndigheten visar dock att för första gången på 30 år så ökar klyftan mellan kvinnors och mäns obetalda arbete. Rapporter visar att unga män i Sverige inte längre tycker att jämställdhet är så viktigt och kritiken mot jämställdhetsreformer växer både i Sverige och i andra europeiska länder.  Hur kan kvinnor påverka sin livssituation genom att ställa krav på politiker? Vad betyder kritiken mot jämställdhet och går vi mot mer ojämställda tider igen?

Maria Jansson är professor i genusvetenskap vid Örebro universitet.  Hennes forskning handlar om kvinnors villkor i samhället och hur politiken bidrar till att forma och förändra dessa villkor samt hur kvinnor själva genom politiska handlingar bidrar till förändring.

Programansvarig: Lovisa Olsson.

2024-06-03