Slottet och borgen

 

Aktiviteter för glädje, kunskap och gemenskap

Välkommen att ta del av Örebro Senioruniversitets verksamhet – att lära nytt och träffa intressanta människor! Vi erbjuder våra medlemmar spännande månadsmöten, studiecirklar, föredrag och utflykter.

Vårt program
De olika programpunkterna finns som underrubriker i den svarta menyraden ovan under ”program” så snart det nya programmet hunnit skrivas in.
Från menyraden kan du nå all information om vår verksamhet under rubrikerna:

  • Program, med flera underrubriker för programmets olika delar
  • Kontakt
  • Kursanmälan
  • Medlemskap
  • Om oss

Vår förening
Örebro Senioruniversitet (ÖSU) är en ideellt och politiskt obunden förening som är öppen för den som fyllt 60 år och personer yngre än 60 år som uppbär pension av något slag samt make, maka och sambo utan åldersgräns.

Medlemskap fordras för att delta i vår verksamhet. Det kostar 300 kr och är lätt ordnat – läs om medlemskap i menyraden ovan. Verksamheten bedrivs i samarbete med Folkuniversitetet i Örebro.

Under rubrik ”Kontakt” framgår bl.a. vilka som ingår i vår styrelse och programkommitté.

I oktober 2016 firade föreningen 20-årsjubileum och Henny Olsson talade. Läs talet så får du veta mer om föreningen och dess framväxt – läs talet här.