Inställda aktiviteter under både april och maj månad!

Slottet och borgen

2020-03-27
Smittorisken har gjort att alla aktiviteter under april ställdes in.

Det är nu beslutat att Senioruniversitetets aktiviteter även under maj månad ställs in.

Vi kommer att pröva möjligheten att istället genomföra inställda aktiviteter under hösten. För mer information, bl a om Selma Lagerlöf-föreläsningen, klicka här:
Mer att läsa här.

0
För kunskap, glädje och gemenskap

Välkommen att ta del av Örebro Senioruniversitets verksamhet – att lära nytt och träffa intressanta människor! Vi erbjuder våra medlemmar spännande månadsmöten, studiecirklar, föredrag och utflykter.

Vår ordförande har ordet …

Mina mor- och farföräldrar växte upp i fattigdom. Mina egna föräldrar hade det knapert sina första år. När jag själv och mina syskon växte upp fick vi vända på slantarna. Vår generation lever nu relativt sett i ett stort överflöd. Vårt land har gått från ett av de fattigaste till ett av de rikaste i världen!

Vårens program bjuder på flera aktiviteter som belyser denna fantastiska utveckling. Vetenskap och kunskapsutveckling har haft en avgörande betydelse för dessa framsteg.

Välkommen till de aktiviteter som just du tycker är intressanta och ger dig mer kunskap! Allt serverat i trevligt sällskap med andra seniorer.

Roland Gustafson, ordförande i Örebro Senioruniversitets styrelse

Vår förening

Örebro Senioruniversitet (ÖSU) är en ideellt och politiskt obunden förening som är öppen för den som fyllt 60 år och personer yngre än 60 år som uppbär pension av något slag samt make, maka och sambo utan åldersgräns.

Medlemskap fordras för att delta i vår verksamhet. Det kostar 300 kr och är lätt ordnat – läs om medlemskap i menyraden ovan. Verksamheten bedrivs i samarbete med Folkuniversitetet i Örebro.

Under rubrik ”Kontakt” framgår bl.a. vilka som ingår i vår styrelse och programkommitté.

I oktober 2016 firade föreningen 20-årsjubileum och Henny Olsson talade. Läs talet så får du veta mer om föreningen och dess framväxt – läs talet här.

2020-03-27