Slottet och borgen

 

Verksamhet som ger glädje, kunskap, gemenskap

Välkommen att ta del av Örebro Senioruniversitets verksamhet – att lära nytt och träffa intressanta människor! Vi har spännande månadsmöten, studiecirklar, utflykter och kaféforum.

Vårt jubileum
I oktober 2016 firade föreningen 20-årsjubileum och Henny Olsson talade. Läs talet så får du veta mer om föreningen och dess framväxt – läs talet här.

Vårt program
Vårprogrammet kommer att skickas till medlemmarna under december.
Här på hemsidan kan du ta del av vårt program för våren 2018. De olika programpunkterna finns som underrubriker i den svarta menyraden ovan under ”program”. Från menyraden kan du nå all information om vår verksamhet under rubrikerna:

  • Program; OBS där finns flera underrubriker för olika delar i programmet
  • Kontakt
  • Kursanmälan
  • Medlemskap
  • Om oss

Vår förening
Örebro Senioruniversitet (ÖSU) är en ideellt och politiskt obunden förening som är öppen för ålderspensionärer som fyllt 60 år, sjukpensionärer som fyllt 40 år samt make, maka och sambo utan åldersgräns.

Medlemskap fordras för att delta i vår verksamhet. Det kostar 200 kr och är lätt ordnat – läs om medlemskap i menyraden ovan.

Under rubrik ”Kontakt” framgår bl.a. vilka som ingår i vår styrelse och programkommitté.