Information om höstprogrammet

Slottet och borgen

2020-08-11

Vi har presenterat ett höstprogram trots att coronapandemin ger osäkerhet om höstens aktiviteter.

Vi hoppas att huvuddelen av programmet kommer att kunna genomföras, men nu är beslut taget att ställa in programaktiviteterna under augusti och september. I början av september tas nytt beslut om vad som ska gälla programpunkterna från 1 oktober.
Vi följer myndigheternas rekommendationer.

Observera ändrat datum: första dag för att anmäla sig till aktiviteter är framflyttad till 9 september.

Datum för årsmötet den 2 september 2020 gäller fortfarande, men årsmötet genomförs digitalt, inte i möteslokal. Hur det ska gå till står i kallelsen som finns bland övriga handlingar. Läs om: digitalt årsmöte och tillhörande handlingar.

Läs mer: Pandemins påverkan på Senioruniversitetets verksamhet.

Har du en e-postadress som vi inte känner till? Vi uppdaterar medlemsregistret. Om du har en e-postadress som vi inte fått, sänd den till Åke Jöneby, ake.joneby@telia.com, eller till epost.bengt@telia.com. Det är viktigt för oss att snabbt kunna nå ut med meddelanden.

För kunskap, glädje och gemenskap

Välkommen att ta del av Örebro Senioruniversitets verksamhet – att lära nytt och träffa intressanta människor! Vi erbjuder våra medlemmar spännande månadsmöten, studiecirklar, föredrag och utflykter.

Vår ordförande har ordet …

Plötsligt var inget sig likt. Vi har alla överrumplats av ett litet coronavirus. Vi levde nyss i en rätt så trygg och stabil värld. och sedan blev allt osäkert och skrämmande. Hur kunde det bli så här?

Ett svar är kanske att själva livet till sin natur är skört och oförutsägbart. Inga garantier ges någonsin. Till den insikten har vi nu säkert alla kommit!

Men trots osäkerheten måste vi ändå bygga en så säker värld som det går. Grunden är tillit till varandra och tillförlitlig kunskap. Ju mer vår kunskap och förståelse utvecklas, desto mer kontroll får vi, inte bara över förödande virus, utan över hela vår tillvaro. Kriser tvingar oss alltid till reflektion och omvärderingar. Förhoppningsvis kommer även denna svåra tid att hjälpa oss att hitta nya konstruktiva förhållningssätt i en komplex och osäker värld.

Roland Gustafson, ordförande i Örebro Senioruniversitets styrelse

Vår förening

Örebro Senioruniversitet (ÖSU) är en ideellt och politiskt obunden förening som är öppen för den som fyllt 60 år och personer yngre än 60 år som uppbär pension av något slag samt make, maka och sambo utan åldersgräns.

Medlemskap fordras för att delta i vår verksamhet. Det kostar 300 kr och är lätt ordnat – läs om medlemskap i menyraden ovan. Verksamheten bedrivs i samarbete med Folkuniversitetet i Örebro.

Under rubrik “Kontakt” framgår bl.a. vilka som ingår i vår styrelse och programkommitté.

I oktober 2016 firade föreningen 20-årsjubileum och Henny Olsson talade. Läs talet så får du veta mer om föreningen och dess framväxt – läs talet här.

2020-06-15