Hela programmet är inställt

Slottet och borgen

2020-09-04

Styrelsen för Örebro Senioruniversitet har den 3 september beslutat ställa in även återstoden av höstprogrammet. Aktiviteter genomförs alltså pga smittorisk inte heller under oktober, november eller december.

Vi hoppas på att istället kunna återkomma med och genomföra ett program för våren 2021.

Läs mer: Pandemins påverkan på Senioruniversitetets verksamhet.

Har du en e-postadress som vi inte känner till?
Vi uppdaterar medlemsregistret. Om du har en e-postadress som vi inte fått, sänd den till Åke Jöneby, ake.joneby@telia.com, eller till epost.bengt@telia.com. Det är viktigt för oss att snabbt kunna nå ut med meddelanden.

För kunskap, glädje och gemenskap

Välkommen att ta del av Örebro Senioruniversitets verksamhet – att lära nytt och träffa intressanta människor! Vi erbjuder våra medlemmar spännande månadsmöten, studiecirklar, föredrag och utflykter.

Vår ordförande har ordet …

Vi är alla vid det här laget väl medvetna och informerade om den Covid-pandemi som drabbat i stort sett hela världen och även Sverige. Vi tvingas alla till olika restriktioner och vi måste vara försiktiga med sociala kontakter. Folkhälsomyndigheten (FHM) avråder speciellt äldre från att träffas i både mindre och större grupper. Social distans har blivit det nya begreppet som vi alla har lärt oss.

Örebro Senioruniversitet kan naturligtvis inte anordna aktiviteter där våra medlemmar utsätts för risker att insjukna i Covid. Därför har styrelsen beslutat att ställa in hela höstens program under år 2020. Det här har varit ett både tungt och tråkigt beslut att ta men inte desto mindre helt nödvändigt. Alla övriga Senioruniversitet i landet har tagit liknande beslut.

Vi hoppas att situationen ska lugna ner sig under hösten så att ett fullt och intressant program kan erbjudas och även genomföras i sin helhet under våren 2021. Du kommer i god tid att informeras om vårens program. Då är du återigen varmt välkommen att delta!

Den här informationen har sänts som mail, men all aktuell information finns även på vår hemsida. Tyvärr saknar vi mailadresser till en del av våra medlemmar. Påminn därför gärna vänner och bekanta som du vet är medlemmar att snarast skicka in sina mailadresser till oss om de inte redan gjort det. Mail är det lättaste och snabbaste sättet att nå alla våra medlemmar. Tack för hjälpen!
2020-09-09

Vår förening

Örebro Senioruniversitet (ÖSU) är en ideellt och politiskt obunden förening som är öppen för den som fyllt 60 år och personer yngre än 60 år som uppbär pension av något slag samt make, maka och sambo utan åldersgräns.

Medlemskap fordras för att delta i vår verksamhet. Det kostar 300 kr och är lätt ordnat – läs om medlemskap i menyraden ovan. Verksamheten bedrivs i samarbete med Folkuniversitetet i Örebro.

Under rubrik “Kontakt” framgår bl.a. vilka som ingår i vår styrelse och programkommitté.

I oktober 2016 firade föreningen 20-årsjubileum och Henny Olsson talade. Läs talet så får du veta mer om föreningen och dess framväxt – läs talet här.

2020-09-23