Slottet och borgen
Välkommen att ta del av Örebro Senioruniversitets verksamhet – att lära nytt och träffa intressanta människor! Vi har spännande månadsmöten, studiecirklar, utflykter och caféforum.

Vårt jubileum
I oktober firade vi 20-årsjubileum och Henny Olsson talade om föreningen. Hämta ett häfte med det upptryckta talet på nästa månadsmöte eller läs talet här.

Vårt program
Höstprogrammet kommer att skickas till medlemmarna under juni.
Anmälningar tas emot från den 1 augusti.
Här på hemsidan kan du, från mitten av juni, ta del av vårt program för hösten 2017. Då kommer de olika programpunkterna att synas som underrubriker i den svarta menyraden ovan under ”program”. I menyraden hittar du all information om vår verksamhet under rubrikerna:

  • Program; OBS där finns flera underrubriker för olika delar i programmet
  • Kontakt
  • Kursanmälan
  • Medlemskap
  • Om oss

Vår förening
Örebro Senioruniversitet (ÖSU) är en ideellt och politiskt obunden förening som är öppen för ålderspensionärer som fyllt 60 år, sjukpensionärer som fyllt 40 år samt make, maka och sambo utan åldersgräns.

Medlemskap fordras för att delta i vår verksamhet. Det kostar 200 kr och är lätt ordnat – läs om medlemskap i menyraden ovan.

Under rubrik ”Kontakt” framgår bl.a. vilka som ingår i vår styrelse och programkommitté.