Medlemskap

Tre personer tumme uppFöreningen välkomnar ålderspensionärer som fyllt 60 år och sjukpensionärer fyllda 40 samt make, maka eller sambo utan åldersgräns. För att delta i våra aktiviteter fordras medlemskap.

Medlemmarna omfattas av en olycksfallsförsäkring i Folksam vid deltagande i föreningens verksamhet. Som medlem har du 10% rabatt på Folkuniversitetets ordinarie kurser.

Betalning av medlemskap:
Avgiften för år 2017 är 200 kronor. Nya medlemmar anmäler sig till Åke Jöneby, ake.joneby@telia.com eller 0705-69 97 99, och får därefter faktura.

Betalning av deltagande i föredrag, utflykter och cirklar:
Läs under respektive programaktivitet hur du ska betala.

Anmäl ändrad e-postadress eller postadress:
Så att våra utskick kan nå dig – anmäl ändringar till ake.joneby@telia.com eller ring 0705-69 97 99.