Bli medlem

Tre personer tumme uppFöreningen välkomnar alla som fyllt 60 år, och personer yngre än 60 år som har pension av något slag, samt make, maka eller sambo utan åldersgräns. Medlemskap krävs för att delta i föreningens aktiviteter.

En olycksfallsförsäkring i Folksam gäller vid deltagande i föreningens verksamhet. Som medlem har du 10% rabatt på Folkuniversitetets ordinarie kurser.

Nya medlemmar:
Anmäl dig till Åke Jöneby, ake.joneby@telia.com eller 0705-69 97 99.

Betalning av medlemskap:
Avgiften för år 2020 är 300 kronor och då ingår fritt inträde till 9 månadsföreläsningar. Faktura på medlemsavgift kommer efter anmälan om medlemskap. Föreningshuset SEDAB är administratör för medlemshanteringen.

Betalning av deltagandet i föredrag, utflykter och cirklar:
Faktura och kallelse kommer från Folkuniversitetet. Betala först efter att du har fått fakturan!

Anmäl ändrad e-postadress eller postadress:
Så att våra utskick kan nå dig – anmäl ändringar till ake.joneby@telia.com eller ring 0705-69 97 99.

Vår behandling av medlemsuppgifter

Örebro Senioruniversitet har ett medlemsregister med sådana uppgifter som aktiva medlemmars namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi följer dataskyddsförordningen, GDPR, med regler om hur man får behandla personuppgifter.

Du har rätt att ta del av vilka uppgifter om dig som har registrerats och kan begära att uppgifter rättas, raderas eller blockeras. Vi delar inte ut uppgifter från registret till externa intressenter.

2020-06-15