Kursanmälan

Checklista[1]Föredrag, utflykter och cirklar är avgiftsbelagda och kräver anmälan. Första anmälningsdag till hösten 2020 är den 9 september. Medlemskap krävs för att delta i våra arrangemang.

Plats för deltagande ges i turordning efter anmälan. Anmäl dig därför snarast möjligt. Observera – det går inte att anmäla flera personer i samma anmälan. En särskild anmälan sänds in för varje person.

Om det inte finns platser kvar till en aktivitet, är det bra att ställa sig på reservlista. Vi ser då att det finns behov av att försöka byta lokal eller dubblera aktiviteten.

Faktura och kallelse kommer från Folkuniversitetet. Betala först efter att du fått fakturan. Kontrollera noggrant på kallelsen var aktiviteten äger rum. Ibland tvingas vi att ändra lokal i sent skede.

Anmäl dig här, på Folkuniversitetets hemsida www.folkuniversitetet.se/orebro/osu, eller ring 019-760 32 30, öppet från kl 9.00. Vill du veta mer, se kontaktperson vid respektive aktivitet.

Månadsmöten kräver ingen anmälan.

Har du frågor?
Frågor om aktiviteterna: se kontaktperson vid respektive aktivitet.
Frågor om medlemskap: Åke Jöneby, ake.joneby@telia.com eller 0705-69 97 99.
Frågor om fakturor: Folkuniversitetet, 019 – 760 32 30.

2020-08-05