Kursanmälan

Checklista[1]Föredrag, bussresor, utflykter och cirklar är avgiftsbelagda och kräver anmälan. Medlemskap krävs för att delta i våra arrangemang.

Plats för deltagande ges i turordning efter anmälan. Anmäl dig därför snarast möjligt. Första anmälningsdag till vårterminen 2020 är den 18 december.

Faktura och kallelse kommer från Folkuniversitetet, som Örebro Senioruniversitet samarbetar med.

Anmäl dig här, på Folkuniversitetets hemsida www.folkuniversitetet.se/orebro/osu, eller ring 019-760 32 30, öppet från kl 9.00. Vill du veta mer, se kontaktperson vid respektive aktivitet.

Månadsmöten kräver ingen anmälan.

Har du frågor?
Frågor om aktiviteterna: se kontaktperson vid respektive aktivitet.
Frågor om medlemskap: Åke Jöneby, ake.joneby@telia.com eller 0705-69 97 99.
Frågor om fakturor: Folkuniversitetet, 019 – 760 32 30.