Kursanmälan

Checklista[1]Föredrag, bussresor, utflykter och cirklar är avgiftsbelagda och kräver anmälan. Medlemskap krävs för att delta i våra arrangemang.

Plats för deltagande ges i turordning efter anmälan. Anmäl dig därför snarast möjligt. Faktura och kallelse kommer från Folkuniversitetet, som Örebro Senioruniversitet samarbetar med.


Anmälan till höstens aktiviteter
kan ske tidigast den 8 augusti kl 09.00.

Anmäl dig här, på Folkuniversitetets hemsida www.folkuniversitetet.se/orebro/osu, eller ring 019-760 32 30. Vill du veta mer, se kontaktperson vid respektive aktivitet.

Läs mer om hur du anmäler dig vid respektive aktivitet, som beskrivs under fliken ”program”. Månadsmöten kräver ingen anmälan.

Studielokal finns hos Folkuniversitetet, Drottninggatan 38 vån. 5, om inget annat anges i programmet.
Vid eventuell samåkning betalar medresenären 7 kr/mil till bilföraren.

Har du frågor?
Frågor om aktiviteterna: se kontaktperson vid respektive aktivitet.
Frågor om medlemskap: Åke Jöneby, ake.joneby@telia.com eller 0705-69 97 99.
Frågor om kursfakturor: Folkuniversitetet, 019 – 760 32 30.
Frågor om bussutflykter: Åke Jöneby, ake.joneby@telia.com eller 0705-69 97 99.