Månadsmöten

Senioruniversitetets månadsmöten med föredrag äger rum i Frälsningsarméns lokaler, Kungsgatan 24, normalt första onsdagen i varje månad kl. 14.00. Hörselslinga ligger mitt i lokalen.
Ingen anmälan behövs. Fri entré för medlemmar. Eftermiddagsfika kan köpas.

Ekonomi för fullvuxna

Onsdagen den 8 januari kl. 14.00

Anders Edfeldt undervisar i makroekonomi och inter-nationell ekonomi (”globalisering”) vid Handelshögskolan, Örebro universitet, sedan mitten av 1990-talet.

Vi blir gärna lätt konfunderade när vi får fakta om svensk ekonomi presenterade för oss:

  • Sedan februari 2015 är Riksbankens styrränta negativ. Som följd av detta har statsskulden blivit en inkomstkälla för staten och banker har i vissa perioder kunnat finansiera sina bostadslån till negativ ränta.
  • Sverige har EU:s högsta sysselsättningsgrad, men en arbetslöshet som är högre än i de flesta andra länder i nordvästra Europa.

Den globala ekonomin erbjuder också fakta som förvånar:

  • Andelen av jordens befolkning som lever under absolut fattigdom halverades mellan åren 2005 och 2018.
  • Samtidigt ökar inkomsterna dramatiskt hos den allra rikaste procenten i världen.

I den här föreläsningen är målet att ge logiska och rationella förklaringar till negativa räntor, motsägelsefulla arbetsmarknadsfakta och det nya globaliseringsmotståndet samt andra nya ekonomiska fenomen.

Vi rekommenderar åhörarna att göra familjen Roslings test, ”the Gapminder Test 2018” som förberedelse inför föreläsningen. https://www.gapminder.org/test/

_ _ _

De 25 intressantaste bilderna från 32 år på Forskning & Framsteg, ett personligt urval på 1 promille

Onsdagen den 5 februari kl 14.00

Björn Fjæstad, född 1943, är ekonomie doktor och docent vid Handelshögskolan i Stockholm, och vid sidan av sitt arbete på Forskning & Framsteg var han adjungerad professor i forskningskommunikation i femton år vid Mitthögskolan.

Björn Fjæstad var chefredaktör för Forskning & Framsteg i 32 år. Det första han gjorde efter sin pensionering för tio år sedan var att gå igenom samtliga tidskriftsnummer som han varit med om att producera – drygt en hyllmeter – för att ur dem välja ut ett antal särskilt intressanta bilder. Av de cirka 25 000 bilder som publicerades under hans tid har han valt ut 25, alltså en promille, till denna föreläsning.

Det rör sig inte om de vackraste bilderna eller de mest visuellt slagkraftiga, utan om bilder som har en tänkvärd vetenskaplig historia att berätta. Bilderna kommer från alla möjliga forskningsfält, och föreläsningen består sålunda av en ganska informationstät bildkavalkad.

_ _ _

På spaning efter språkets ursprung

Onsdagen den 4 mars kl 14.00

Sverker Johansson, fil dr, är senior rådgivare vid Högskolan i Dalarna. Han är ursprungligen fysiker och har forskat på CERN i Schweiz men sadlade om till lingvist och har sedan 2006 deltagit i den internationella konferensen EVOLANG. Han har tidigare skrivit boken “Origins of language: constraints on hypotheses”.

Varför har människan ett språk? Hur gick det till när våra förfäder en gång i tiden började prata? Länge har detta varit frågor som det bara gick att spekulera kring. Men många forskares arbete har bidragit med ledtrådar till svaren, pusselbitar som kommer inte bara från språkvetenskapen utan även en mängd andra områden: arkeologi, genetik, neurologi, primatologi och paleoantropologi, för att bara nämna några. Många pusselbitar saknas fortfarande, men vi ska lägga så mycket som går av pusslet och se vilka mönster som framträder.

_ _ _

Selma Lagerlöf

(Tyvärr inställt Onsdagen den 1 april kl 14.00)
SENARELAGT: till 23 september i Frälsningsarméns lokal

Anna-Karin Palm är skönlitterär författare, född 1961, debuterade 1991 med romanen “Faunen” och fick sitt genombrott med romanen “Målarens döttrar” 1997. Hennes senast utgivna böcker är romanen “Snöängel” 2011 och novellsamlingen “Jaktlycka” 2014. Anna-Karin Palm är bosatt i norra Hälsingland.

Selma Lagerlöf – folkkär och världsberömd, framgångsrik och hyllad. Men bakom den etablerade bilden av nobelpristagaren och sagotanten på Mårbacka fanns en sökande, tänkande, älskande människa med stort frihetsbegär och djärva visioner.

Jag kommer att berätta om arbetet med min biografi “Jag vill sätta världen i rörelse”, och göra nedslag i Selma Lagerlöfs rika och intressanta liv. Jag berättar om vänskaper och kvinnokamp, tidens frågor och sammanhang, liksom om hur Selma Lagerlöfs idévärld och inre liv bildade grundval för hennes verk. Författarlivets strider och tvivel träder fram, men också det starka självförtroendet och målmedvetenheten hos en kvinna som banade nya vägar, både i livet och i litteraturen.

_ _ _

Vi behöver bin. Bin behöver oss!

TYVÄRR INSTÄLLT: Onsdagen den 6 maj kl 14.00

Björn Lagerman har varit lärare i naturvetenskapliga ämnen i 20 år, 50-talisten från Stortorget i Gamla stans stenöken, som blev biodlare i Bergslagen, med ca 100 bisamhällen kring Lindesberg, sedan snart 50 år!

Björn berättar om sitt unika sätt att producera honung utan ramar i skattlådorna. Björn är även grundare av appen BeeScanning som med hjälp av artificiell intelligens kan hitta sjukdomar och parasiter på bina.

BeeScanning har fått stor uppmärksamhet internationellt och vunnit 14 prestigefyllda utmärkelser senaste året. Binas problem sammanhänger med det moderna jordbruket och appen kan även bli en nyckel till att förändra den problematiken.

2020-04-02