Månadsmöten

Foto: Bengt Löfstrand

Senioruniversitetets månadsmöten med föredrag hålls normalt i Frälsningsarméns lokaler, Kungsgatan 24, första onsdagen i månaden kl. 14.00.
Hörselslinga finns i mitten av lokalen.
Ingen anmälan behövs.
F
ri entré för medlemmar. Eftermiddagsfika kan köpas.

OBS – i september och oktober är mötena flyttade till Betelkyrkan Köpmangatan 19 vid Våghustorget.

Har folkbildningen någon framtid?

Onsdagen den 2 september kl. 14.00 – Betelkyrkan

Tolv kvinnor på landet i Sörmland möttes i en studiecirkel i början av 1980-talet. De träffas fortfarande idag och har studerat allt från tvåändstickning till idé- och lärdomshistoria, Kina, astrofysik och kvantmekanik.

Möt Christina Jutterström när hon berättar om sin bok “Kvinnorna runt sjön Björken” och deras längtan efter bildning. Hon ställer också frågan om denna längtan finns hos människor i dagens mobilsamhälle.

Christina Jutterström började sin journalistiska bana i Örebro och har bl a varit chefredaktör på Dagens Nyheter och VD på Sveriges Television.

Klimatet – vatten – energi
Gör vi världen obeboelig?

Onsdagen den 7 oktober kl 14.00 – Betelkyrkan

                                       Fotoakuten

Klimatförändringar, urbanisering och befolkningsökning: de är utmaningar av en magnitud som mänskligheten kanske aldrig tidigare erfarit. Gör det någon skillnad hur jag förändrar min livsstil? Svaret är JA.

Gustaf Olsson är professor emeritus i Industriell automation vid Lunds Tekniska högskola och pensionär sedan 2006. Sedan dess har han forskat kring hur klimat, vatten, energi och föda hänger ihop. Han har tjänstgjort som gästprofessor på Chalmers och universitet i Beijing, Malaysia och England. “Distinguished Fellow” i International Water Association (IWA), en organisation för mer än 10 000 vattenproffs.

Grönland – framtidens turistdestination?

Onsdagen den 4 november kl 14.00, Frälsningsarméns lokal

Grönland önskar utveckla turismen som en av de ekonomiska pelarna som en eventuell självständighet från Danmark ska bygga på. Vad kan Grönland bjuda på som turistland och är det överhuvudtaget realistiskt att utveckla turismen på Grönland utan att ödelägga de natur- och kulturvärden som turisten efterfrågar? Sören Holm vill med egna bilder berätta om Grönland och om att vara turist på Grönland.

1986 kom Sören första gången till Grönland som turledare för Grönlands Rejsebureau och det blev till en livslång kärlek till landet, naturen och befolkningen. Sören har rest på hela Grönlands västkust från Kap Farvel till den nordligaste bygden, Siorapaluk nord om Thule och besökt samhällen och bygder och öde fjällområden. 2017 blev det också ett besök på Grönlands öde östkust. Det har blivit mer än 30 resor till Grönland.

Alfred Nobel och vägen till Nobelpriset

Onsdagen den 2 december kl 14.00, Frälsningsarméns lokal

Författaren Ingrid Carlberg nominerades till Augustpriset 2019 för sin bok “Nobel. Den gåtfulle Alfred, hans värld och hans pris”. Hon har grävt djupt i arkiven för att komma Alfred Nobel nära och förstå vad det var som fick honom att testamentera sin förmögenhet till Nobelpriset. Hon har följt i Nobels fotspår och hittat nya spännande originaldokument i länderna där han bodde – Sverige, Ryssland, Tyskland, Frankrike och Italien. Ingrid Carlberg berättar om sina fynd och om den Alfred Nobel hon har lärt känna under arbetet.

Ingrid Carlberg är journalist, författare och medicine hedersdoktor. Hon belönades med Augustpriset för sin bok “Det står ett rum här och väntar på dig … Berättelsen om Raoul Wallenberg” (2012). Hennes bok “Pillret” (2008) tilldelades journalistpriset Guldspaden.

2020-06-29