Om oss

Örebro Senioruniversitet (ÖSU) är en ideell och politiskt obunden förening för seniorer som är intresserade av att lära nytt. Nytt program presenteras terminsvis. Vårt motto ”för seniorer, av seniorer” pekar på att vi driver verksamheten ideellt. Under rubriken kontakt kan du se vilka som ingår i styrelsen och i programkommittén.

Programutbudet har fokus på begreppet bildning, utan krav på förkunskaperLogotyp
eller tentamen.  Vi har kontakter med universitetet och samarbetar med Folkuniversitetet.

Adressuppgifter
Örebro Senioruniversitet, c/o Folkuniversitetet,
Drottninggatan 38, 702 22 Örebro.
E-post: orebrosenioruniversitet@gmail.com.

Kursanmälan:
på hemsidan www.folkuniversitetet.se/orebro/osu
(annars 019-760 32 30). Läs mer under rubrik kursanmälan.

Se underrubrik historik under ”om oss” och läs om föreningens framväxt!