Om oss / Kontakt

Örebro Senioruniversitet (ÖSU) är en ideell och politiskt obunden förening för seniorer som är intresserade av att lära nytt. Nytt program presenteras terminsvis. Vårt motto “för seniorer, av seniorer” pekar på att vi driver verksamheten ideellt. Under rubriken kontakt kan du se vilka som ingår i styrelsen och i programkommittén.

Programutbudet har fokus på begreppet bildning, utan krav på förkunskaperLogotyp
eller tentamen.  Vi har kontakter med universitetet och samarbetar med Folkuniversitetet.

Se underrubrik historik under “om oss” och läs om föreningens framväxt!

Kontakt

Örebro Senioruniversitet
c/o Folkuniversitetet, Drottninggatan 38, 702 22 Örebro
E-post: orebrosenioruniversitet@gmail.com

Lokaler för studiecirklar: Folkuniversitetet, Drottninggatan 38, eller annan lokal enligt beskrivning vid respektive aktivitet.

Nya medlemmar anmäler sig till Åke Jöneby, ake.joneby@telia.com eller 0705-69 97 99 och får sedan faktura till medlemsavgiften.

Kontaktvägar vid anmälan

Anmälan till föredrag, utflykter och cirklar sker på hemsidan www.folkuniversitetet.se/orebro/osu.
Om du inte har möjlighet till det, ring 019-760 32 30, kontoret öppnar kl 9.00.
Anmälan till månadsmöte behövs vanligen inte.

Kontakt i särskilda frågor

Ändrad adress eller e-postadress anmäls till:
Åke Jöneby, ake.joneby@telia.com eller 0705-69 97 99.
Frågor om medlemskap: Åke Jöneby, ake.joneby@telia.com eller 0705-69 97 99.
Frågor om aktiviteter: se kontaktperson vid respektive aktivitet.
Frågor om fakturor: Folkuniversitetet, 019-760 32 30.

Kontakt – styrelsen

Roland Gustafson, ordförande, 0707-33 12 36, gustafson.roland@gmail.com
Ingeborg Rydin, vice ordförande, 0703-97 77 32, Ingeborg.rydin@telia.com
Carin Melin, sekreterare, 0705-83 87 06, carinmelin@gmail.com
Ulf Jorner, 0706-61 66 55, ulf.jorner@gmail.com
Åke Olofsson, 0706-36 60 55, mnoab@telia.com
Gunnel Sunesson, suppleant, 019-14 26 53, gunnel.sunesson@telia.com
Klas Göransson, suppleant, 0702-18 02 04, klasgoransson2@gmail.com

Adjungerad kassör: Klas Wiklund, 0705-36 08 40, klas@wiklund-orebro.se

Kontakt – programkommitté

Ulf Jorner, ordförande, 0706-61 66 55, ulf.jorner@gmail.com
Synnöve Borup, 0703-02 25 72, synnove.borup@gmail.com
Lars Friman, 0761-88 12 34, lars.e.friman@gmail.com
Åke Jöneby, 0705-69 97 99, ake.joneby@telia.com
Bengt Löfstrand, 0703-44 93 33, bengt.lofstrand@telia.com
Ulla Munkhammar, 0705-98 93 61, ulla.munkhammar@gmail.com
Åke Olofsson, 0706-36 60 55, mnoab@telia.com
Katarina Sondell, 0705-16 35 75, akatarinae.sondell@gmail.com

2020-02-19