Årsmöte

Kallelse – ordinarie årsmöte 2021

På grund av pandemin kommer årsmötet även detta år att genomföras digitalt. Alla möteshandlingar kommer att finnas här på hemsidan senast den 1 mars 2021. Det kommer också att finnas närmare information om hur röstningen går till.

Röstningen görs på föreningens e-postkonto orebrosenioruniversitet@gmail.com. Sista dag för att rösta är den 26 mars 2021 kl. 24.00. Denna dag är också dag för årsmötet.

Motioner till årsmötet ska ha kommit in till styrelsen, digitalt eller per post, senast den 1 februari 2021.

Roland Gustafson, ordförande

Protokoll från årsmöten

Prot Årsmöte 2 sept 2020, nr 262
Prot Årsmöte 3 apr 2019, nr 250
Prot Årsmöte 4 apr 2018, nr 236
Prot Årsmöte 5 apr 2017, nr 225
Prot Årsmöte 13 apr 2016, nr 213
Prot Årsmöte 16 apr 2015, nr 202

2020-12-08