Årsmöte

Kallelse – ordinarie årsmöte 2021

På grund av pandemin kommer årsmötet även detta år att genomföras digitalt. Alla möteshandlingar och närmare information om hur röstning går till finns längre ned på denna sida.

Röstningen görs på föreningens e-postkonto orebrosenioruniversitet@gmail.com. Sista dag för att rösta är den 26 mars 2021 kl. 24.00. Denna dag är också dag för årsmötet.

Motioner till årsmötet skulle ha kommit in till styrelsen, digitalt eller per post, senast den 1 februari 2021. Inga motioner är insända.

Roland Gustafson, ordförande

Rösta så här:
  Läs årsmöteshandlingarna. Dagordningens ärenden, med förslag till beslut, är indelade i tre block för tre separata röster.

  Adressera ett mail till orebrosenioruniversitet@gmail.com och skriv:
Block A: ja eller nej.
Block B: ja eller nej.
Block C: ja eller nej.

  OBS senast fredagen den 26 mars kl 24.00 måste mailet ha kommit in.

Handlingar till årsmötet 26 mars 2021:
Dagordning och förslag till beslut
Årsberättelse för år 2020
Resultaträkning för år 2020
Balansräkning för år 2020
Revisionsberättelse för år 2020
Valberedningens förslag till styrelse år 2021

Protokoll från årsmöten

Prot Årsmöte 2 sept 2020, nr 262
Prot Årsmöte 3 apr 2019, nr 250
Prot Årsmöte 4 apr 2018, nr 236
Prot Årsmöte 5 apr 2017, nr 225
Prot Årsmöte 13 apr 2016, nr 213
Prot Årsmöte 16 apr 2015, nr 202

2021-02-18