Årsmöte

Handlingar till årsmöte våren 2020

OBS – årsmöte var planerat att hållas 1 april. Det är inställt det datumet, men flyttat till 2 september 2020.

Kallelse till årsmöte 2020 (inaktuell handling)
Dagordning årsmöte 2020
Årsberättelse 2019
Balansräkning
Resultaträkning
Revisionsberättelse ÖSU 2019

Protokoll från årsmöten

Prot Årsmöte 3 apr 2019, nr 250
Prot Årsmöte 4 apr 2018, nr 236
Prot Årsmöte 5 apr 2017, nr 225
Prot Årsmöte 13 apr 2016, nr 213
Prot Årsmöte 16 apr 2015, nr 202

2020-03-15