Årsmöte

Handlingar till årsmöte sept. 2020

Årsmötet är flyttat till 2 september 2020 och genomförs pga. Corona-pandemin i digital form. I handlingarna finns förslag till beslut och medlemmar deltar genom att senast den 2 september kl 24.00 sända in ett “ja” eller “nej” till förslaget som helhet. Svaret sänds till föreningens e-postadress orebrosenioruniversitet@gmail.com före nämnda tidpunkt.
Läs ordförande Roland Gustafsons brev till medlemmarna:
Välkommen till årsmötet!

Kallelse till årsmöte 2020
Dagordning årsmöte 2020
Förslag till beslut vid digitalt årsmöte
Årsberättelse 2019
Balansräkning
Resultaträkning
Revisionsberättelse ÖSU 2019
Valberedningens förslag

Protokoll från årsmöten

Prot Årsmöte 2 sept 2020, nr 262
Prot Årsmöte 3 apr 2019, nr 250
Prot Årsmöte 4 apr 2018, nr 236
Prot Årsmöte 5 apr 2017, nr 225
Prot Årsmöte 13 apr 2016, nr 213
Prot Årsmöte 16 apr 2015, nr 202

2020-09-23