Månadsmöte 8/5

Pest och kolera – 1700- och 1800-talens stora pandemier
ur ett lokalhistoriskt perspektiv

foto: Pixabay

Onsdagen den 8 maj kl. 14.00 – 16.00

När pesten anlände till Sverige den senaste gången på sommaren 1710 fick den snabbt spridning i Stockholm. Men hur stor spridning fick den i övriga Sverige och speciellt i Örebro län? Vad kunde man göra för att förhindra farsotens vidare utbredning i landet?

Drygt 120 år senare kom koleran för första gången till Sverige. Den gången var det Göteborg som drabbades först. Vad gjorde man nu för att förhindra att smittan spreds vidare ut över landet och hade man lärt sig något från tidigare farsoter?

Håkan Henriksson är arkivarie på ArkivCentrum Örebro län.

Programansvarig: Ulf Jorner

2023-12-06