Återstår HT 2022

  • Månadsmöte, i utvandrarnas spår, 7/12
  • Föredrag om Kvarntorpsområdet, 23/11
  • Filmcirklar 15/12, 8/12
  • Skönlitteratur läsecirkel onsd: 14/12. Fred: 2/12. Digital cirkel tisd: 6/12, 
    Facklitteratur läsecirkel i Örebro: 5/12, i Lindesberg: 5/12.

Vill du se beskrivningar av aktiviteterna i höstprogrammet? Följ länken:
programkatalog HT 2022

Månadsmöte, nyinsatt ämne pga sjukdom:

Onsdagen den 7 december kl 14.00, Mats Rosenberg

Medlemmarna hälsas varmt välkomna till månadsmötet 7 december med fika. Tyvärr måste Kerstin Nilssons föreläsning “successful ageing” ställas in pga sjukdom. Vi har fått en god ersättare i Mats Rosenberg under rubriken “I utvandrarnas spår”. Mats väver ihop historia med natur och gör egna reflektioner kring det. Mats är pensionerad kommunbiolog och mottagare av 2022 års Rosenbergspris.

(OBS inställt ämne och föredragshållare: Örebro universitets satsning “Successful ageing”, kunskap om åldrandet)

(Onsdagen den 7 december kl 14.00, Kerstin Nilsson)

INSTÄLLT pga sjukdom: (Åldrandet ses ofta ur ett problematiskt perspektiv, men utgångspunkten är en helt annan. Här handlar det om det hälsosamma åldrandet, att undersöka möjligheterna för ett långt och meningsfullt liv. Satsningens mål är att fördjupa kunskapen om åldrandet och kunna lämna ett påtagligt bidrag till forskningen inom området.

Kerstin Nilsson, i grunden läkare, är seniorprofessor vid Örebro universitet och är övergripande ansvarig för universitetets satsning inom området “Successful ageing”, med mål att fördjupa kunskapen om åldrandet. Det handlar om det hälsosamma åldrandet och att äldre ses som en resurs som kan bidra.

Kerstin reflekterar över resultaten som det tvärvetenskapliga fokusområdet har uppnått.

Plats: Kungsgatan 24. Ingen anmälan. Fri entré för medlemmar.)

Föredrag:
Kvarntorpsområdet – geologi, historia och framtida miljöproblem?

Onsdagen den 23 november, kl 14.00 – 16.00, Mattias Bäckström

Under andra världskriget led Sverige brist på olja för marinen och började då producera olja och andra produkter ur Närkeskiffern i Kvarntorp. Verksamheten var tekniskt avancerad och drev utvecklingen framåt, men var samtidigt smutsig och lämnade efter sig ett enormt berg av avfall, som idag fortfarande brinner. Föredraget belyser historien, dåtidens, nutidens och framtidens miljöproblem inom ett av Sveriges mest förorenade områden.

Mattias Bäckström är docent i kemi vid Örebro universitet och har under de senaste 20 åren jobbat med olika typer av avfall som läcker spårelement till sin omgivning. Kvarntorpshögen är ett framträdande objekt som är intressant både ur ett historiskt och ett miljömässigt perspektiv.

Lokal: Frälsningsarmén, Kungsgatan 24
Kostnad: 150 kr inkl. eftermiddagsfika.
Information: Ulf Jorner, 0706-61 66 55.
Deltagare: minst 30, max 90.
Anmälan: på hemsidan folkuniversitetet.se/kontakt/orebro/kurser-osu/ eller ring 019-760 32 34.

Filmcirklar

Filmcirkel, Drottninggatan 38, Göran Olofsson, 15/12 kl 14.00-16.00.

Tittarcirkel, Drottninggatan 38, Bengt Sjödin, 8/12 kl 14.00-15.45.

Litteraturcirklar

Skönlitteratur onsd: 14/12 kl 10.00-11.30, Liv Sand, Drottninggatan 38.

Skönlitteratur fred: 2/12 kl 10.00-11.45, Christer Håkanson, Drottninggatan 38.

Skönlitteratur tisd digitalt Zoom: 6/12, kl 10.00-12.00, Carin Melin.

Facklitteratur månd, Örebro, 5/12, kl 14.00-16.15, Ulf Jorner, Drottninggatan 38.

Facklitteratur månd, Lindesberg, 5/12, kl 10.00-12.00, Ingalill Senneryd, Nyborgsgatan 1. 

2022-11-25