Konst

Konstcirklarna genomförs i samarbete med Örebro Konstskola.
Lokal: Örebro Konstskola, Beväringsgatan 13. Observera att lokalen inte är handikappanpassad. Ta gärna med egen fika till pausen!

Information om konstcirklarna:
Åke Jöneby, 0705-69 97 99 eller ake.joneby@telia.com.

Kostnad: 500 kr per cirkel. Faktura och kallelse kommer från Folkuniversitetet. Betala först efter att du har fått fakturan!

Anmälan: på hemsidan www.folkuniversitetet.se/orebro/osu.  Om du inte har möjlighet till det, ring 019-760 32 30.

Konsten och dess sammanhang

Ett sociologiskt perspektiv på konst, ekonomi, samhälle.

Tisdagar kl. 10.00-12.00: 11/9, 25/9, 9/10, 23/10, 6/11, 20/11.
Lärare: Peter Ekström, rektor på Örebro Konstskola.
Lokal: Örebro Konstskola, Beväringsgatan 13.
Deltagare: minst 16, max 24.

Svenska stråk

Olika linjer inom svensk konst – landskap, porträtt, grafik osv.

Tisdagar kl. 10.00-12.00: 18/9, 2/10, 16/10, 30/10, 13/11, 27/11.
Lärare:  Peter Ekström, rektor på Örebro Konstskola.
Lokal:  Örebro Konstskola, Beväringsgatan 13.
Deltagare: minst 16, max 24.

Från Maya till Muralisterna

Mexikansk konst och kultur genom årtusendena.

Torsdagar kl. 10.00-12.00: 13/9, 27/9, 11/10, 25/10, 8/11, 22/11.
Lärare:  Bo Helgesson.
Lokal: Örebro Konstskola, Beväringsgatan 13.
Deltagare: minst 16, max. 24.

Från Hokusai till Manga

Japansk konst och kultur och dess påverkan på västerlandet.

Torsdagar kl. 10.00-12.00: 20/9, 4/10, 18/10, 1/11, 15/11, 29/11.
Lärare: Norman Sandén, huvudlärare i konstteori, Örebro Konstskola.
Lokal: Örebro Konstskola, Beväringsgatan 13.
Deltagare: minst 16, max. 24.
– – – – –

Information om Örebro Konstskola

Örebro Konstskola är en av ungefär 15 förberedande konstskolor i Sverige. Den bedriver tvåårig utbildning i fri konst på eftergymnasial nivå. Skolans lärare är själva utövande professionella konstnärer.