Konst

Cirklarna i konsthistoria genomförs i samarbete med Örebro Konstskola.
Lokal: se resp. konstcirkel. Observera att två av cirklarna äger rum i Vasakyrkan, som är handikappanpassad.
Information om konstcirklarna:
Åke Jöneby, 0705-69 97 99 eller ake.joneby@telia.com.

Kostnad: 500 kr per cirkel. Faktura och kallelse kommer från Folkuniversitetet.

Anmälan: på hemsidan www.folkuniversitetet.se/orebro/osu.  Om du inte har möjlighet till det, ring 019-760 32 30.

Konsten, sanningen och lögnen

Sanningen står högt som ideal i samhället och inom konsten. Realism och autenticitet i olika former betraktas ofta som kvaliteter. Men hur är det med lögn, fiktion och fantasins möjligheter? Ska vi avstå från de möjligheterna? Och vad händer när man blandar sanning och lögn? Föreläsningar och diskussioner.

Tisdagar kl. 10.00-12.00: 12/9, 26/9, 10/10, 24/10, 7/11, 21/11.
Lärare: Peter Ekström, rektor på Örebro Konstskola.
Lokal: Vasasalen, Vasakyrkan, Vasagatan 6 – 8.
Deltagare: minst 16, max 40.

Konst, kulturarv och svenskhet

Kulturarvet kändes länge som något musealt och mossigt. Men nu har det blivit ett politiskt laddat begrepp. Vad är kulturarvet, vem bestämmer över det och hur svenskt är det? Det är några av frågorna vi tar upp i denna kurs. Föreläsningar och diskussioner.

Tisdagar kl. 10.00-12.00: 19/9, 3/10, 17/10, 31/10, 14/11, 28/11.
Lärare:  Peter Ekström, rektor på Örebro Konstskola.
Lokal:  Vasasalen, Vasakyrkan, Vasagatan 6-8.
Deltagare: minst 16, max 40.

Arkitektur

Bosse Helgesson pratar om arkitektur i Örebro och världen i form av promenader, föreläsningar och diskussioner.

Torsdagar kl. 10.00-12.00: 14/9, 28/9, 12/10, 26/10, 9/11, 23/11.
Lärare:  Bo Helgesson, författare till ”Uppåt väggarna – arkitektur i Örebro”.
Lokal: Örebro Konstskola, Beväringsgatan 13.
Deltagare: minst 16, max. 24.

Traditionell konsthistoria med kritiska synpunkter

Finns det en eller flera berättelser om världens konst? Utifrån den traditionella kronologiska konsthistorien går vi vidare med sidospår, alternativ och kritik.

Torsdagar kl. 10.00-12.00: 21/9, 5/10, 19/10, 2/11, 16/11, 30/11.
Lärare:  Peter Ekström, rektor och Norman Sandén, huvudlärare i konstteori, Örebro Konstskola.
Lokal: Örebro Konstskola, Beväringsgatan 13.
Deltagare: minst 16, max. 24.
– – – – –

Information om Örebro Konstskola

Örebro Konstskola är en av ungefär 15 förberedande konstskolor i Sverige. Den bedriver tvåårig utbildning i fri konst på eftergymnasial nivå. Skolans lärare är själva utövande professionella konstnärer.