Konst

Cirklarna i konsthistoria genomförs i samarbete med Örebro Konstskola.
Lokal: se resp. konstcirkel. Observera att två av cirklarna äger rum i Vasakyrkan, som är handikappanpassad.
Information om konstcirklarna:
Åke Jöneby, 0705-69 97 99 eller ake.joneby@telia.com.

Kostnad: 500 kr per cirkel. Faktura och kallelse kommer från Folkuniversitetet.

Anmälan: på hemsidan www.folkuniversitetet.se/orebro/osu.  Om du inte har möjlighet till det, ring 019-760 32 30.

Det allra senaste – och därefter

Vad händer i konsten just nu? Vilka trender gäller? Hur ser konstvärlden ut? Och vad kommer att hända i framtiden?

Tisdagar kl. 10.00-12.00: 16/1, 30/1, 13/2, 27/2, 13/3, 27/3.
Lärare: Peter Ekström, rektor på Örebro Konstskola.
Lokal: Vasasalen, Vasakyrkan, Vasagatan 6 – 8.
Deltagare: minst 16, max 40.

Konst som motståndshandling

Huvudspåret inom konsten har alltid varit att tjäna makten. Men parallellt med detta har det också alltid funnits konst som kritiserat makten och gett alternativa bilder

Tisdagar kl. 10.00-12.00: 23/1, 6/2, 20/2, 6/3, 20/3, 3/4.
Lärare:  Peter Ekström, rektor på Örebro Konstskola.
Lokal:  Vasasalen, Vasakyrkan, Vasagatan 6-8.
Deltagare: minst 16, max 40.

Arkitektur i Örebro och världen

Det blir fortsatta undersökningar av arkitekturen i närområdet och ute i världen, av kända och okända byggnader och arkitekter.

Torsdagar kl. 10.00-12.00: 25/1, 8/2, 22/2, 8/3, 22/3, 5/4.
Lärare:  Bo Helgesson, författare till ”Uppåt väggarna – arkitektur i Örebro”.
Lokal: Örebro Konstskola, Beväringsgatan 13.
Deltagare: minst 16, max. 24.

Fjärde världens konst

Vi ser på konsten utanför västerlandet, inuitisk, aboriginsk, afrikansk konst och mycket annat.

Torsdagar kl. 10.00-12.00: 18/1, 1/2, 15/2, 1/3, 15/3, 29/3.
Lärare: Norman Sandén, huvudlärare i konstteori, Örebro Konstskola.
Lokal: Örebro Konstskola, Beväringsgatan 13.
Deltagare: minst 16, max. 24.
– – – – –

Information om Örebro Konstskola

Örebro Konstskola är en av ungefär 15 förberedande konstskolor i Sverige. Den bedriver tvåårig utbildning i fri konst på eftergymnasial nivå. Skolans lärare är själva utövande professionella konstnärer.